New American Standard Bible

Psalm 113

The Lord Exalts the Humble.

1[a]Praise [b]the Lord!
Praise, O servants of the Lord,
Praise the name of the Lord.
Blessed be the name of the Lord
From this time forth and forever.
From the rising of the sun to its setting
The name of the Lord is to be praised.
The Lord is high above all nations;
His glory is above the heavens.

Who is like the Lord our God,
Who is enthroned on high,
Who [c]humbles Himself to behold
The things that are in heaven and in the earth?
He raises the poor from the dust
And lifts the needy from the ash heap,
To make them sit with [d]princes,
With the [e]princes of His people.
He makes the barren woman abide in the house
As a joyful mother of children.
[f]Praise [g]the Lord!

Notas al pie

  1. Psalm 113:1 Or Hallelujah! Praise
  2. Psalm 113:1 Heb Yah
  3. Psalm 113:6 Or looks far below in the heavens and on the earth?
  4. Psalm 113:8 Or nobles
  5. Psalm 113:8 Or nobles
  6. Psalm 113:9 Or Hallelujah!
  7. Psalm 113:9 Heb Yah

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 113

Pagdayaw sa Kaayo sang Ginoo

1Dayawa ang Ginoo!
Kamo nga mga katawhan sang Ginoo nga iya mga alagad, dayawa ninyo siya!
Kabay pa nga dayawon siya subong kag hasta san-o.
Halin sa sidlangan hasta sa nakatundan[a] ang tanan nga tawo magdayaw sa Ginoo.

Magagahom ang Ginoo sa tanan nga nasyon, ang iya pagkagamhanan indi matupungan.
Wala gid sing pareho sa Ginoo nga aton Dios nga nagapungko sa iya trono didto sa kahitaasan.
Nagaduko siya sa pagtulok[b] sa kalangitan kag sa kalibutan.
Ginabuligan niya ang mga kubos kag mga imol sa ila kapigaduhon.
Kag ginapadunggan niya sila kaupod sang dungganon nga mga tawo sang iya katawhan.
Ginalipay niya ang baw-as nga babayi sa iya puluy-an paagi sa paghatag sa iya sang mga anak.

Dayawa ang Ginoo!

Notas al pie

  1. 113:3 Halin sa sidlangan hasta sa nakatundan: ukon, Halin sa pagbutlak sang adlaw hasta sa pagsalop sini.
  2. 113:6 Nagaduko siya sa pagtulok: Siguro ang buot silingon nga mas mataas pa ang iya nahamtangan sang sa kalangitan, ukon nagakabalaka gid siya sa iya mga tinuga.