New American Standard Bible

Psalm 111

The Lord Praised for His Goodness.

1[a]Praise [b]the Lord!
I will give thanks to the Lord with all my heart,
In the company of the upright and in the assembly.
Great are the works of the Lord;
They are [c]studied by all who delight in them.
[d]Splendid and majestic is His work,
And His righteousness endures forever.
He has made His [e]wonders [f]to be remembered;
The Lord is gracious and compassionate.
He has given [g]food to those who [h]fear Him;
He will remember His covenant forever.
He has made known to His people the power of His works,
In giving them the heritage of the nations.

The works of His hands are [i]truth and justice;
All His precepts are [j]sure.
They are upheld forever and ever;
They are performed in [k]truth and uprightness.
He has sent redemption to His people;
He has [l]ordained His covenant forever;
Holy and [m]awesome is His name.
10 The [n]fear of the Lord is the beginning of wisdom;
A good understanding have all those who [o]do His commandments;
His praise endures forever.

Notas al pie

 1. Psalm 111:1 Or Hallelujah! I will
 2. Psalm 111:1 Heb Yah
 3. Psalm 111:2 Lit sought out
 4. Psalm 111:3 Lit Splendor and majesty
 5. Psalm 111:4 I.e. wonderful acts
 6. Psalm 111:4 Lit a memorial
 7. Psalm 111:5 Lit prey
 8. Psalm 111:5 Or revere
 9. Psalm 111:7 Or faithfulness
 10. Psalm 111:7 Or trustworthy
 11. Psalm 111:8 Or faithfulness
 12. Psalm 111:9 Lit commanded
 13. Psalm 111:9 I.e. inspiring reverence
 14. Psalm 111:10 Or reverence for
 15. Psalm 111:10 Lit do them

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 111

Psalmul 111[a]

Lăudaţi-L pe Domnul![b]
    Îi voi mulţumi Domnului din toată inima mea,
        în sfatul celor drepţi şi în adunare!

Mari sunt lucrările Domnului;
    ele sunt cercetate de toţi cei ce le iubesc!
Plină de măreţie şi splendoare este lucrarea Lui,
    iar dreptatea Lui dăinuie pe vecie.
El a făcut minuni spre aducere-aminte.
    Domnul este îndurător şi milostiv!
El dă hrană celor ce se tem de El;
    El Îşi aduce pururi aminte de legământul Său.
El a arătat puterea lucrărilor Sale poporului Său,
    dându-le drept moştenire posesiunile neamurilor.
Lucrările mâinilor Sale sunt motivate de credincioşie şi de judecată;
    toate orânduirile Sale sunt demne de încredere,
sunt întărite pe veci de veci,
    fiind întocmite în adevăr şi cu integritate.
El a trimis poporului Său răscumpărarea;
    Şi-a decretat legământul pe vecie.
        Sfânt şi înfricoşător este Numele Lui!

10 Frica de Domnul este începutul înţelepciunii;
    toţi cei ce păzesc orânduirile Sale au o minte sănătoasă.
        Lauda Lui este statornicită pe vecie.

Notas al pie

 1. Psalmii 111:1 Titlu. Un psalm în acrostih (în textul ebraic fiecare vers începe cu o literă a alfabetului ebraic, în ordinea literelor)
 2. Psalmii 111:1 Ebr.: Hallelu Yah; peste tot în carte