New American Standard Bible

Psalm 109

Vengeance Invoked upon Adversaries.

For the choir director. A Psalm of David.

1O God of my praise,
Do not be silent!
For they have opened the [a]wicked and deceitful mouth against me;
They have spoken [b]against me with a lying tongue.
They have also surrounded me with words of hatred,
And fought against me without cause.
In return for my love they act as my accusers;
But I am in prayer.
Thus they have [c]repaid me evil for good
And hatred for my love.

Appoint a wicked man over him,
And let an [d]accuser stand at his right hand.
When he is judged, let him come forth guilty,
And let his prayer become sin.
Let his days be few;
Let another take his office.
Let his children be fatherless
And his wife a widow.
10 Let his children wander about and beg;
And let them seek sustenance [e]far from their ruined homes.
11 Let the creditor [f]seize all that he has,
And let strangers plunder the product of his labor.
12 Let there be none to [g]extend lovingkindness to him,
Nor any to be gracious to his fatherless children.
13 Let his posterity be [h]cut off;
In a following generation let their name be blotted out.

14 Let the iniquity of his fathers be remembered [i]before the Lord,
And do not let the sin of his mother be blotted out.
15 Let them be before the Lord continually,
That He may cut off their memory from the earth;
16 Because he did not remember to show lovingkindness,
But persecuted the afflicted and needy man,
And the despondent in heart, to put them to death.
17 He also loved cursing, so it came to him;
And he did not delight in blessing, so it was far from him.
18 But he clothed himself with cursing as with his garment,
And it entered into [j]his body like water
And like oil into his bones.
19 Let it be to him as a garment with which he covers himself,
And for a belt with which he constantly girds himself.
20 [k]Let this be the reward of my accusers from the Lord,
And of those who speak evil against my soul.

21 But You, O [l]God, the Lord, deal kindly with me for Your name’s sake;
Because Your lovingkindness is good, deliver me;
22 For I am afflicted and needy,
And [m]my heart is wounded within me.
23 I am passing like a shadow when it lengthens;
I am shaken off like the locust.
24 My knees [n]are weak from fasting,
And my flesh has grown lean, without fatness.
25 I also have become a reproach to them;
When they see me, they wag their head.

26 Help me, O Lord my God;
Save me according to Your lovingkindness.
27 [o]And let them know that this is Your hand;
You, Lord, have done it.
28 Let them curse, but You bless;
When they arise, they shall be ashamed,
But Your servant shall be glad.
29 [p]Let my accusers be clothed with dishonor,
And [q]let them cover themselves with their own shame as with a robe.

30 With my mouth I will give thanks abundantly to the Lord;
And in the midst of many I will praise Him.
31 For He stands at the right hand of the needy,
To save him from those who judge his soul.

Notas al pie

 1. Psalm 109:2 Lit wicked mouth and the deceitful
 2. Psalm 109:2 Lit with
 3. Psalm 109:5 Lit laid upon me
 4. Psalm 109:6 Or adversary, Satan
 5. Psalm 109:10 Or out of their desolate places
 6. Psalm 109:11 Lit ensnare, strike at
 7. Psalm 109:12 Lit continue
 8. Psalm 109:13 Lit for cutting off
 9. Psalm 109:14 Lit to
 10. Psalm 109:18 Lit his inward parts
 11. Psalm 109:20 Lit This is
 12. Psalm 109:21 Heb YHWH, usually rendered Lord
 13. Psalm 109:22 Lit one has pierced my heart within me
 14. Psalm 109:24 Or totter
 15. Psalm 109:27 Or That they may know
 16. Psalm 109:29 Or My accusers will be
 17. Psalm 109:29 Or they will cover

Swedish Contemporary Bible

Psalms 109

Gud, var inte tyst

1För körledaren. En psalm av David.

Min lovsångs Gud, var inte tyst!

2Gudlösa och falska människor har gått till attack mot mig.

De ljuger och talar illa om mig.

3De omger mig med hatfulla ord

och attackerar mig utan orsak.

4De bemöter min kärlek med anklagelser,

men jag ber.

5De betalar tillbaka gott med ont

och min kärlek med hat.

6Utse en gudlös anklagare[a] mot honom

och ställ honom på hans högra sida.

7Och när han ställs inför rätta, låt honom då finnas skyldig.

Till och med hans bön ska räknas som synd.

8Låt hans liv bli kort,

och låt en annan ta hans tjänst.

9Låt hans barn bli faderlösa

och hans hustru änka.

10Låt hans barn irra omkring som hemlösa tiggare,

fördrivna från sina hem i ruiner.

11Låt fordringsägarna överta all hans egendom

och främlingarna allt han har förtjänat.

12Ingen ska visa nåd mot honom,

och ingen förbarma sig mot hans faderlösa barn.

13Låt hans efterkommande utrotas

och deras namn utplånas av nästa generation.

14Herren ska komma ihåg hans fäders ondska

och inte utplåna hans mors synd.

15Låt dem alltid vara inför Herren

och utplåna deras minne från jorden,

16eftersom han inte ville visa nåd

utan förföljde de betryckta och fattiga och bedrövade

för att döda dem.

17Han älskade att förbanna,

och förbannelsen träffade honom själv.

Han ville inte välsigna,

och så förblir välsignelsen långt borta från honom.

18Han tog på sig förbannelse som en klädedräkt,

den gick in i hans inre som vatten

och som olja in i hans skelett.

19Låt den nu vara för honom som en klädnad han sveper om sig

och som ett bälte han för alltid spänner om sig.

20Låt detta vara mina anklagares lön från Herren,

deras, som talar ont mot mig.

21Men Herre, min Herre, hjälp mig för ditt namns skull,

och befria mig i din kärlek och godhet.

22Jag är fattig och hjälplös

och sårad i mitt innersta.

23Jag försvinner som en skugga om kvällen

jag skakas av som en gräshoppa.

24Mina knän är svaga av fasta,

och jag är bara skinn och ben.

25Jag har blivit till åtlöje för dem,

och när de ser mig skakar de på huvudet.

26Hjälp mig, Herre, min Gud!

Rädda mig i din nåd.

27Låt dem inse att det är du som handlar,

att du, Herre, har gjort detta.

28De kan förbanna, men du välsignar.

När de anfaller ska de komma på skam,

men din tjänare gläder sig.

29Låt mina anklagare kläs i vanära

och svepas i skam som i en klädnad.

30Jag vill storligen prisa Herren,

jag vill lovprisa honom i den stora skaran.

31Han står på den fattiges sida

för att rädda honom från dem som dömer honom.

Notas al pie

 1. 109:6 På hebreiska satan, här använt i betydelsen anklagare. Ordet används i både Gamla och Nya testamentet (grekiskans motsvarighet diabolos) ibland som egennamn och ibland i betydelsen anklagare.