New American Standard Bible

Psalm 109

Vengeance Invoked upon Adversaries.

For the choir director. A Psalm of David.

1O God of my praise,
Do not be silent!
For they have opened the [a]wicked and deceitful mouth against me;
They have spoken [b]against me with a lying tongue.
They have also surrounded me with words of hatred,
And fought against me without cause.
In return for my love they act as my accusers;
But I am in prayer.
Thus they have [c]repaid me evil for good
And hatred for my love.

Appoint a wicked man over him,
And let an [d]accuser stand at his right hand.
When he is judged, let him come forth guilty,
And let his prayer become sin.
Let his days be few;
Let another take his office.
Let his children be fatherless
And his wife a widow.
10 Let his children wander about and beg;
And let them seek sustenance [e]far from their ruined homes.
11 Let the creditor [f]seize all that he has,
And let strangers plunder the product of his labor.
12 Let there be none to [g]extend lovingkindness to him,
Nor any to be gracious to his fatherless children.
13 Let his posterity be [h]cut off;
In a following generation let their name be blotted out.

14 Let the iniquity of his fathers be remembered [i]before the Lord,
And do not let the sin of his mother be blotted out.
15 Let them be before the Lord continually,
That He may cut off their memory from the earth;
16 Because he did not remember to show lovingkindness,
But persecuted the afflicted and needy man,
And the despondent in heart, to put them to death.
17 He also loved cursing, so it came to him;
And he did not delight in blessing, so it was far from him.
18 But he clothed himself with cursing as with his garment,
And it entered into [j]his body like water
And like oil into his bones.
19 Let it be to him as a garment with which he covers himself,
And for a belt with which he constantly girds himself.
20 [k]Let this be the reward of my accusers from the Lord,
And of those who speak evil against my soul.

21 But You, O [l]God, the Lord, deal kindly with me for Your name’s sake;
Because Your lovingkindness is good, deliver me;
22 For I am afflicted and needy,
And [m]my heart is wounded within me.
23 I am passing like a shadow when it lengthens;
I am shaken off like the locust.
24 My knees [n]are weak from fasting,
And my flesh has grown lean, without fatness.
25 I also have become a reproach to them;
When they see me, they wag their head.

26 Help me, O Lord my God;
Save me according to Your lovingkindness.
27 [o]And let them know that this is Your hand;
You, Lord, have done it.
28 Let them curse, but You bless;
When they arise, they shall be ashamed,
But Your servant shall be glad.
29 [p]Let my accusers be clothed with dishonor,
And [q]let them cover themselves with their own shame as with a robe.

30 With my mouth I will give thanks abundantly to the Lord;
And in the midst of many I will praise Him.
31 For He stands at the right hand of the needy,
To save him from those who judge his soul.

Notas al pie

 1. Psalm 109:2 Lit wicked mouth and the deceitful
 2. Psalm 109:2 Lit with
 3. Psalm 109:5 Lit laid upon me
 4. Psalm 109:6 Or adversary, Satan
 5. Psalm 109:10 Or out of their desolate places
 6. Psalm 109:11 Lit ensnare, strike at
 7. Psalm 109:12 Lit continue
 8. Psalm 109:13 Lit for cutting off
 9. Psalm 109:14 Lit to
 10. Psalm 109:18 Lit his inward parts
 11. Psalm 109:20 Lit This is
 12. Psalm 109:21 Heb YHWH, usually rendered Lord
 13. Psalm 109:22 Lit one has pierced my heart within me
 14. Psalm 109:24 Or totter
 15. Psalm 109:27 Or That they may know
 16. Psalm 109:29 Or My accusers will be
 17. Psalm 109:29 Or they will cover

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 109

Psalmul 109

Pentru dirijor. Al lui David. Un psalm.

Dumnezeul laudei mele, nu tăcea!
Iată că gura celui rău şi gura celui înşelător
    se deschid împotriva mea;
        îmi vorbesc cu o limbă mincinoasă.
Mă împresoară cu nişte cuvinte de ură
    şi se războiesc cu mine fără temei.
La dragostea mea ei răspund cu duşmănie,
    dar eu mă rog.
Ei îmi răsplătesc binele cu rău
    şi dragostea mea – cu ură.

Pune[a] un om rău împotriva lui
    şi un acuzator[b] să stea la dreapta lui!
Când va fi judecat, să fie găsit vinovat,
    iar rugăciunea să-i fie socotită un păcat.
Fie-i zilele puţine,
    iar slujba lui s-o ia altul!
Să-i rămână fiii orfani,
    şi soţia lui – văduvă!
10 Fiii lui să rătăcească cerşind
    şi căutând printre ruine[c]!
11 Cel ce l-a împrumutat să-i ia tot ceea ce are
    şi străinii să-l jefuiască de rodul muncii lui!
12 Să nu mai fie nimeni care să-i arate îndurare
    şi să nu mai fie nimeni care să arate îndurare orfanilor lui!
13 Fie ca urmaşii lui să fie stârpiţi,
    iar în generaţia următoare să le fie şters numele!
14 Să fie păstrată înaintea Domnului
    aducerea-aminte a vinii strămoşilor lui
şi să nu fie şters păcatul mamei lui!
15 Să rămână de-a pururi înaintea Domnului,
    iar El să le şteargă amintirea de pe pământ!
16 Căci nu şi-a amintit să se poarte cu îndurare,
    ci l-a prigonit pe sărman şi pe nevoiaş
        şi l-a omorât pe cel cu inima zdrobită!
17 A iubit blestemul; de el să aibă parte![d]
    Nu i-a plăcut binecuvântarea; aceasta să stea departe de el![e]
18 A îmbrăcat blestemul ca pe propria haină,
    i-a intrat în pântece ca apa
        şi în oase – ca untdelemnul.
19 De aceea, el să-i fie mantaua cu care se acoperă
    şi brâul cu care se încinge mereu!
20 Aceasta să fie răsplata potrivnicilor mei din partea Domnului
    şi a celor ce mă vorbesc de rău!

21 Dar Tu, Doamne, Stăpâne,
    de dragul Numelui Tău, fă-Ţi lucrarea cu mine!
        Pentru că îndurarea Ta este mare, mântuieşte-mă!
22 Căci sunt sărman şi necăjit,
    iar inima mi-e rănită înăuntrul meu.
23 Pier ca o umbră trecătoare;
    sunt alungat ca o lăcustă.
24 Genunchii îmi sunt slăbiţi de post,
    iar trupul mi-e sleit din lipsă de grăsime.
25 Am ajuns de batjocura lor;
    cei ce mă văd dau din cap.

26 Doamne, Dumnezeul meu, ajută-mă!
    În îndurarea Ta, scapă-mă!
27 Fă ca ei să recunoască în aceasta mâna Ta,
    să recunoască că Tu, Doamne, ai făcut lucrul acesta!
28 Ei blestemă, dar Tu binecuvântezi.
    Ei se ridică şi rămân de ruşine, dar robul Tău se va veseli.
29 Potrivnicii mei se îmbracă cu batjocura,
    se acoperă cu neruşinarea ca şi cu o manta.

30 Eu Îl voi slăvi pe Domnul cu gura mea,
    în mijlocul multora Îl voi lăuda.
31 Căci El stă la dreapta celui sărman,
    ca să-l scape de acuzatorii lui.

Notas al pie

 1. Psalmii 109:6 Sau: Ei spun:Pune
 2. Psalmii 109:6 Lit.: satan, care înseamnă vrăjmaş, acuzator; sau: şi pe Satan
 3. Psalmii 109:10 TM; LXX: cerşind, / alungaţi fiind din casele lor ruinate
 4. Psalmii 109:17 blestemul; de el a avut parte.
 5. Psalmii 109:17 binecuvântarea; / aceasta stă departe de el.