New American Standard Bible

Psalm 104

The Lord’s Care over All His Works.

1Bless the Lord, O my soul!
O Lord my God, You are very great;
You are clothed with splendor and majesty,
Covering Yourself with light as with a cloak,
Stretching out heaven like a tent curtain.
[a]He lays the beams of His upper chambers in the waters;
[b]He makes the clouds His chariot;
[c]He walks upon the wings of the wind;
[d]He makes [e]the winds His messengers,
[f]Flaming fire His ministers.

He established the earth upon its foundations,
So that it will not [g]totter forever and ever.
You covered it with the deep as with a garment;
The waters were standing above the mountains.
At Your rebuke they fled,
At the sound of Your thunder they hurried away.
The mountains rose; the valleys sank down
To the place which You established for them.
You set a boundary that they may not pass over,
So that they will not return to cover the earth.

10 [h]He sends forth springs in the valleys;
They flow between the mountains;
11 They give drink to every beast of the field;
The wild donkeys quench their thirst.
12 [i]Beside them the birds of the heavens dwell;
They [j]lift up their voices among the branches.
13 [k]He waters the mountains from His upper chambers;
The earth is satisfied with the fruit of His works.

14 [l]He causes the grass to grow for the [m]cattle,
And vegetation for the [n]labor of man,
So that [o]he may bring forth [p]food from the earth,
15 And wine which makes man’s heart glad,
So that he may make his face glisten with oil,
And [q]food which sustains man’s heart.
16 The trees of the Lord [r]drink their fill,
The cedars of Lebanon which He planted,
17 Where the birds build their nests,
And the stork, whose home is the [s]fir trees.

18 The high mountains are for the wild goats;
The cliffs are a refuge for the [t]shephanim.
19 He made the moon for the seasons;
The sun knows the place of its setting.
20 You appoint darkness and it becomes night,
In which all the beasts of the forest [u]prowl about.
21 The young lions roar after their prey
[v]And seek their food from God.
22 When the sun rises they withdraw
And lie down in their dens.
23 Man goes forth to his work
And to his labor until evening.

24 O Lord, how many are Your works!
[w]In wisdom You have made them all;
The earth is full of Your [x]possessions.
25 [y]There is the sea, great and [z]broad,
In which are swarms without number,
Animals both small and great.
26 There the ships move along,
And [aa]Leviathan, which You have formed to sport in it.

27 They all wait for You
To give them their food in [ab]due season.
28 You give to them, they gather it up;
You open Your hand, they are satisfied with good.
29 You hide Your face, they are dismayed;
You take away their [ac]spirit, they expire
And return to their dust.
30 You send forth Your [ad]Spirit, they are created;
And You renew the face of the ground.

31 Let the glory of the Lord endure forever;
Let the Lord be glad in His works;
32 [ae]He looks at the earth, and it trembles;
He touches the mountains, and they smoke.
33 [af]I will sing to the Lord [ag]as long as I live;
[ah]I will sing praise to my God [ai]while I have my being.
34 Let my meditation be pleasing to Him;
As for me, I shall be glad in the Lord.
35 Let sinners be consumed from the earth
And let the wicked be no more.
Bless the Lord, O my soul.
[aj]Praise [ak]the Lord!

Notas al pie

 1. Psalm 104:3 Lit The one who
 2. Psalm 104:3 Lit The one who
 3. Psalm 104:3 Lit The one who
 4. Psalm 104:4 Lit Who
 5. Psalm 104:4 Or His angels, spirits
 6. Psalm 104:4 Or His ministers flames of fire
 7. Psalm 104:5 Or move out of place
 8. Psalm 104:10 Lit The one who sends
 9. Psalm 104:12 Or Over, Above
 10. Psalm 104:12 Lit give forth
 11. Psalm 104:13 Lit Who
 12. Psalm 104:14 Lit Who
 13. Psalm 104:14 Or beasts
 14. Psalm 104:14 Or cultivation by or service of
 15. Psalm 104:14 Or He
 16. Psalm 104:14 Lit bread
 17. Psalm 104:15 Lit bread
 18. Psalm 104:16 Lit are satisfied
 19. Psalm 104:17 Or cypress
 20. Psalm 104:18 Small, shy, furry animals (Hyrax syriacus) found in the peninsula of the Sinai, northern Israel, and the region round the Dead Sea; KJV coney, orig NASB rock badgers
 21. Psalm 104:20 Lit creep
 22. Psalm 104:21 Lit And to seek
 23. Psalm 104:24 Or With
 24. Psalm 104:24 Or creatures
 25. Psalm 104:25 Or This
 26. Psalm 104:25 Or broad of dimensions (lit hands)
 27. Psalm 104:26 Or a sea monster
 28. Psalm 104:27 Lit its appointed time
 29. Psalm 104:29 Or breath
 30. Psalm 104:30 Or breath
 31. Psalm 104:32 Lit The one who
 32. Psalm 104:33 Or Let me sing
 33. Psalm 104:33 Lit in my lifetime
 34. Psalm 104:33 Or Let me sing
 35. Psalm 104:33 Lit while I still am
 36. Psalm 104:35 Or Hallelujah!
 37. Psalm 104:35 Heb Yah

Swedish Contemporary Bible

Psalms 104

Psalm 104

Skaparens lov

1Lova Herren, min själ!

Herre, min Gud, du är hög och stor,

du är klädd i majestät och prakt!

2Han sveper sig i ljus som en klädnad,

som en tältduk har han spänt upp himlen.

3Över vattnen har han timrat sina salar.

Molnen är hans vagnar,

och han rider på vindens vingar.

4Han gör vindarna till sina budbärare

och eldslågorna till sina tjänare.

5Han har lagt en fast grund för jorden,

så att den aldrig kan rubbas.

6Du bredde ut djupet som en klädnad över den,

och vattnen stod över bergstopparna.

7De flydde vid din tillrättavisning,

vid ditt dunder tog de till flykten.

8Bergen reste sig,

och i dalarna fick vattnen den plats du bestämde åt dem.

9Du satte en gräns för dem,

och de ska aldrig mer översvämma jorden.

10Du lät källor springa fram i dalarna,

och de vällde fram mellan bergen.

11De ger djuren vatten att dricka.

Där släcker vildåsnorna sin törst,

12Vid dem bygger himlens fåglar sina bon

och låter sin sång höras från trädens grenar.

13Du sänder regn från dina salar över bergen,

och jorden mättas med dina goda gåvor.

14Du låter gräset växa upp åt boskapen

och örter åt människan att odla.

Så växer det fram mat ur jorden

15och vin som gör människan glad,

olja som får hennes ansikte att skina

och bröd som ger henne styrka.

16Herrens träd blir väl vattnade,

Libanons cedrar, som han planterade.

17Där bygger fåglarna sina nästen,

och hägern håller till bland cypresserna.

18De höga bergen tillhör stengetterna,

och klippgrävlingarna finner skydd bland klipporna.

19Månen är gjord för att bestämma tider,

och solen vet när den ska gå ner.

20Du sänder mörkret och natten kommer,

då alla skogens djur myllrar fram.

21Då ryter de unga lejonen efter rov

och begär sin mat av Gud.

22Men när solen går upp

drar de sig tillbaka till sina hålor för att lägga sig.

23Då går människan till sitt arbete,

där hon arbetar tills kvällen kommer.

24Herre, hur många är inte dina verk!

I vishet har du gjort alltsammans,

och jorden är full av dina skapelser.

25Där finns det stora och vida havet,

som myllrar av otaliga livsformer,

av både stora och små djur.

26Där stävar fartygen fram,

och där leker Leviatan,

som du format.

27Alla väntar de på dig,

att du ska ge dem deras föda i rätt tid.

28Du ger dem, och de samlar in.

Du öppnar din hand,

och de äter och blir mätta.

29Men om du vänder dig bort från dem

blir de förskräckta.

När du tar deras livsande ifrån dem

dör de och blir åter jord.

30Du sänder din Ande,

och nytt liv skapas.

Du förnyar jorden.

31Herrens ära bestå i evighet!

Herren glädja sig över sina verk!

32Han ser på jorden, och den bävar,

han rör vid bergen, och de ryker.

33Jag vill sjunga till Herren, så länge jag lever.

Jag vill prisa min Gud så länge jag är till.

34Må mina tankar behaga honom,

jag vill glädjas i Herren.

35Låt syndarna förgås från jorden

och de onda inte längre få finnas till!

Lova Herren, min själ.

Halleluja[a]!

Notas al pie

 1. 104:35 Betyder prisa Herren, med en kortform av gudsnamnet Jahve (Jah).