New American Standard Bible

Philippians 1

Thanksgiving

1Paul and Timothy, bond-servants of Christ Jesus,

To all the [a]saints in Christ Jesus who are in Philippi, [b]including the overseers and deacons: Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.

I thank my God in all my remembrance of you, always offering prayer with joy in my every prayer for you all, in view of your [c]participation in the gospel from the first day until now. For I am confident of this very thing, that He who began a good work in you will perfect it until the day of Christ Jesus. [d]For it is only right for me to feel this way about you all, because I have you in my heart, since both in my [e]imprisonment and in the defense and confirmation of the gospel, you all are partakers of grace with me. For God is my witness, how I long for you all with the [f]affection of Christ Jesus. And this I pray, that your love may abound still more and more in real knowledge and all discernment, 10 so that you may [g]approve the things that are excellent, in order to be sincere and blameless [h]until the day of Christ; 11 having been filled with the fruit of righteousness which comes through Jesus Christ, to the glory and praise of God.

The Gospel Is Preached

12 Now I want you to know, brethren, that my circumstances have turned out for the greater progress of the gospel, 13 so that my [i]imprisonment in the cause of Christ has become well known throughout the whole [j]praetorian guard and to everyone else, 14 and that most of the [k]brethren, trusting in the Lord because of my [l]imprisonment, have far more courage to speak the word of God without fear. 15 Some, to be sure, are preaching Christ even [m]from envy and strife, but some also [n]from good will; 16 the latter do it out of love, knowing that I am appointed for the defense of the gospel; 17 the former proclaim Christ out of selfish ambition [o]rather than from pure motives, thinking to cause me distress in my [p]imprisonment. 18 What then? Only that in every way, whether in pretense or in truth, Christ is proclaimed; and in this I rejoice.

Yes, and I will rejoice, 19 for I know that this will turn out for my [q]deliverance through your [r]prayers and the provision of the Spirit of Jesus Christ, 20 according to my earnest expectation and hope, that I will not be put to shame in anything, but that with all boldness, Christ will even now, as always, be exalted in my body, whether by life or by death.

To Live Is Christ

21 For to me, to live is Christ and to die is gain. 22 [s]But if I am to live on in the flesh, this will mean fruitful labor for me; and I do not know [t]which to choose. 23 But I am hard-pressed from both directions, having the desire to depart and be with Christ, for that is very much better; 24 yet to remain on in the flesh is more necessary for your sake. 25 Convinced of this, I know that I will remain and continue with you all for your progress and joy [u]in the faith, 26 so that your proud confidence in me may abound in Christ Jesus through my coming to you again.

27 Only conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ, so that whether I come and see you or remain absent, I will hear of you that you are standing firm in one spirit, with one [v]mind striving together for the faith of the gospel; 28 in no way alarmed by your opponents—which is a sign of destruction for them, but of salvation for you, and that too, from God. 29 For to you it has been granted for Christ’s sake, not only to believe in Him, but also to suffer for His sake, 30 experiencing the same conflict which you saw in me, and now hear to be in me.

Notas al pie

 1. Philippians 1:1 Or holy ones
 2. Philippians 1:1 Lit with
 3. Philippians 1:5 Or sharing in the preaching of the gospel
 4. Philippians 1:7 Lit Just as it is right
 5. Philippians 1:7 Lit bonds
 6. Philippians 1:8 Lit inward parts
 7. Philippians 1:10 Or discover; or distinguish between the things which differ
 8. Philippians 1:10 Or for
 9. Philippians 1:13 Lit bonds
 10. Philippians 1:13 Or governor’s palace
 11. Philippians 1:14 Or brethren in the Lord, trusting because of my bonds
 12. Philippians 1:14 Lit bonds
 13. Philippians 1:15 Lit because of
 14. Philippians 1:15 Lit because of
 15. Philippians 1:17 Lit not sincerely
 16. Philippians 1:17 Lit bonds
 17. Philippians 1:19 Or salvation
 18. Philippians 1:19 Lit supplication
 19. Philippians 1:22 Or But if to live in the flesh, this will be fruitful labor for me, then I
 20. Philippians 1:22 Lit what I shall choose
 21. Philippians 1:25 Lit of
 22. Philippians 1:27 Lit soul

Slovo na cestu

Filipským 1

Radostný pozdrav z římského vězení

11-2 Milí křesťané ve Filipech, přijměte pozdrav ode mne i Timotea. Vám všem, vašim správcům a pomocníkům přejeme milost a pokoj od našeho nebeského Otce a od Ježíše Krista, našeho Pána.

3-5 Kdykoliv si na vás vzpomenu, děkuji za vás všechny Bohu, že od chvíle, kdy jste poprvé slyšeli radostné poselství o Kristu, nepřestali jste mi pomáhat v jeho šíření. Za to jsem velmi vděčen. Nepochybuji, že když Bůh své dobré dílo u vás započal, dovede je až k slavnému konci v den Kristova návratu.

Nemohu o vás smýšlet jinak; stali jste se mi zvlášť blízkými svou vnitřní účastí na všem, co jsem prožíval, ať už to bylo ve vězení nebo na svobodě, při obhajování pravdy o Kristu. Bůh ví, jak po vás všech toužím. Láska, kterou mne naplňuje Ježíš, mne táhne k vám.

Prosím Boha, aby vás obdaroval poznáním a moudrostí a zdokonalil vás v lásce, 10 abyste vždy správně rozlišovali dobré od zlého a neposkvrnili se ničím špatným až do příchodu Ježíšova. 11 Každý váš skutek ať svědčí o Kristově moci ve vás a oslavuje tak Boha.

Pavlovo utrpení prospělo jiným

12 Chci vám sdělit, bratři, že moje uvěznění se stalo vynikající reklamou pro Kristovu věc. 13 I ten poslední písař u soudu totiž ví, že mým jediným proviněním je má víra v Krista, 14 a zdá se, že ostatním bratřím to pomohlo zbavit se strachu, takže teď o Kristu hovoří daleko otevřeněji než dříve. 15 Je sice pravda, že někteří to dělají jen ze závisti a ctižádosti, aby také získali pověst neohrožených kazatelů, a myslí si, že jim tady ve vězení budu závidět jejich úspěchy. 16 Ale jiní mluví o Kristu z lásky k němu a ve mně vidí obhájce jeho učení. 17 Ať však už rozhlašují Krista z pohnutek čistých nebo s postranními úmysly, jen když je hlásána zvěst o Kristu. Z toho se mohu vždy jen radovat.

Kdo je připraven pro Krista zemřít, ten umí i žít

18 Vím, že soudní přelíčení tak či onak povede k dobrému. To mi zaručují vaše modlitby i Duch svatý, který stojí při mně. 19-20 Proto doufám a těším se na to, že budu moci mluvit stejně směle, jak jsem to dělal dosud, a že z této pře vyjde Kristus vítězně, ať už sám vyváznu se zdravou kůží či nikoliv. 21 Vždyť mým životem je Kristus, a proto i smrt mi bude ziskem. 22 Zůstanu-li ovšem na živu, mohl bych ještě být užitečný lidem. 23 Takže kdybych měl možnost volit, sám nevím, čemu bych dal přednost: zemřít a být s Kristem (to by mě přitahovalo nejvíc), 24 anebo žít dál kvůli vám, což by bylo zase potřebnější. 25 Ale nějak cítím, že mne ještě mezi vámi čeká práce, a tak se kloním k přesvědčení, že tentokrát tu ještě zůstanu, 26 abyste rostli v radostné víře a měli v mém vysvobození další důvod k oslavě Krista.

27 Bez ohledu na můj příští osud myslete však na to, abyste žili tak, jak se sluší na Kristovy vyznavače. A ať už vás budu moci navštívit nebo o vás jen uslyším, chci se dovídat, že držíte pevně pohromadě, spojeni úsilím o šíření Kristova poselství 28 přes všechny zuřivé útoky nepřítele. Ten v tom bude vidět předzvěst své záhuby, ale pro vás je to důkaz, že Bůh je s vámi a že vám dal věčný život. 29 Vždyť vám bylo dopřáno nejen v Krista uvěřit, 30 ale také pro něho trpět ve stejném boji, jaký vedu já.