New American Standard Bible

Philemon

Salutation

Paul, a prisoner of Christ Jesus, and Timothy [a]our brother,

To Philemon our beloved brother and fellow worker, and to Apphia [b]our sister, and to Archippus our fellow soldier, and to the church in your house: Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.

Philemon’s Love and Faith

I thank my God always, making mention of you in my prayers, because I hear of your love and of the faith which you have toward the Lord Jesus and toward all the [c]saints; and I pray that the fellowship of your faith may become effective [d]through the knowledge of every good thing which is in you [e]for Christ’s sake. For I have come to have much joy and comfort in your love, because the [f]hearts of the [g]saints have been refreshed through you, brother.

Therefore, though I have [h]enough confidence in Christ to order you to do what is proper, yet for love’s sake I rather appeal to you—since I am such a person as Paul, [i]the aged, and now also a prisoner of Christ Jesus—

Plea for Onesimus, a Free Man

10 I appeal to you for my child [j]Onesimus, whom I have begotten in my [k]imprisonment, 11 who formerly was useless to you, but now is useful both to you and to me. 12 I have sent him back to you in person, that is, sending my very heart, 13 whom I wished to keep with me, so that on your behalf he might minister to me in my [l]imprisonment for the gospel; 14 but without your consent I did not want to do anything, so that your goodness would not be, in effect, by compulsion but of your own free will. 15 For perhaps he was for this reason separated from you for a while, that you would have him back forever, 16 no longer as a slave, but more than a slave, a beloved brother, especially to me, but how much more to you, both in the flesh and in the Lord.

17 If then you regard me a partner, accept him as you would me. 18 But if he has wronged you in any way or owes you anything, charge that to my account; 19 I, Paul, am writing this with my own hand, I will repay it (not to [m]mention to you that you owe to me even your own self as well). 20 Yes, brother, let me benefit from you in the Lord; refresh my heart in Christ.

21 Having confidence in your obedience, I write to you, since I know that you will do even more than what I say.

22 At the same time also prepare me a lodging, for I hope that through your prayers I will be given to you.

23 Epaphras, my fellow prisoner in Christ Jesus, greets you, 24 as do Mark, Aristarchus, Demas, Luke, my fellow workers.

25 The grace of the Lord Jesus Christ be with your spirit.[n]

Notas al pie

 1. Philemon 1:1 Lit the
 2. Philemon 1:2 Lit the
 3. Philemon 1:5 Or holy ones
 4. Philemon 1:6 Or in
 5. Philemon 1:6 Lit toward Christ
 6. Philemon 1:7 Lit inward parts
 7. Philemon 1:7 Or holy ones
 8. Philemon 1:8 Lit much
 9. Philemon 1:9 Or an ambassador
 10. Philemon 1:10 I.e. useful
 11. Philemon 1:10 Lit bonds
 12. Philemon 1:13 Lit bonds
 13. Philemon 1:19 Lit say
 14. Philemon 1:25 One early ms adds Amen

Nouă Traducere În Limba Română

Filimon

Pavel, prizonier de dragul lui Cristos Isus, şi fratele Timotei, către preaiubitul Filimon, conlucrător cu noi, către sora Apfia, către Arhipus, ostaş împreună cu noi, şi către biserica din casa ta: har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Cristos!

Mulţumire şi rugăciune

Îi mulţumesc Dumnezeului meu ori de câte ori îmi aduc aminte de tine în rugăciunile mele, pentru că am auzit de credinţa ta în Domnul Isus şi de dragostea pe care o ai faţă de toţi sfinţii. Mă rog ca această părtăşie a ta la credinţă să fie eficace, astfel încât să ai cunoştinţă de tot binele care se face între noi în Cristos. Am avut o mare bucurie şi încurajare datorită dragostei tale, pentru că simţămintele sfinţilor au fost înviorate prin tine, frate.

Cererea lui Pavel referitoare la Onesimus

De aceea, cu toate că am toată libertatea în Cristos să-ţi poruncesc ce ar fi potrivit să faci, totuşi vreau să-ţi fac o rugăminte în numele dragostei, eu, Pavel, un bătrân, şi acum şi un prizonier de dragul lui Cristos Isus: 10 te rog pentru copilul meu, Onesimus[a], pe care l-am născut în timp ce eram în lanţuri. 11 Cândva, el ţi-a fost nefolositor, dar acum îţi este folositor atât ţie, cât şi mie. 12 Ţi-l trimit înapoi, pe el, inima mea. 13 Aş fi dorit să-l ţin lângă mine, ca să-mi slujească în locul tău, cât timp sunt în lanţuri pentru Evanghelie[b], 14 dar nu am vrut să fac nimic fără consimţământul tău, pentru ca binele pe care-l faci să nu fie din obligaţie, ci un lucru făcut de bunăvoie. 15 Poate că el a fost despărţit de tine pentru un timp tocmai ca să-l ai înapoi pe vecie, 16 dar nu ca pe un sclav, ci mai presus de un sclav, ca pe un frate preaiubit, mai ales de mine şi cu atât mai mult de tine, atât în chip firesc, cât şi în Domnul.

17 Aşadar, dacă mă consideri prieten, primeşte-l ca pe mine însumi! 18 Iar dacă ţi-a făcut ceva rău sau îţi datorează ceva, pune aceasta în socoteala mea. 19 Eu, Pavel, scriu aceasta cu mâna mea: eu îţi voi plăti înapoi – ca să nu zic că tu însuţi mi te datorezi mie. 20 Da, frate, vreau să am un câştig de la tine în Domnul; înviorează-mi simţămintele în Cristos!

21 Îţi scriu fiind convins de ascultarea ta, ştiind că vei face chiar mai mult decât îţi spun. 22 Totodată, pregăteşte-mi un loc de găzduire, pentru că sper ca, prin rugăciunile voastre, să vă fiu dat înapoi.

23 Epafras, prizonier împreună cu mine de dragul lui Cristos Isus, te salută 24 şi, de asemenea, şi Marcu, Aristarhus, Demas şi Luca, conlucrători cu mine. 25 Harul Domnului Isus Cristos să fie cu duhul vostru!

Notas al pie

 1. Filimon 1:10 Onesimus înseamnă Folositor
 2. Filimon 1:13 Sau: Vestea Bună