New American Standard Bible

Obadiah

Edom Will Be Humbled

The vision of Obadiah.

Thus says the Lord [a]God concerning Edom—

We have heard a report from the Lord,
And an envoy has been sent among the nations saying,
“Arise and let us go against her for battle”—
“Behold, I will make you small among the nations;
You are greatly despised.
“The arrogance of your heart has deceived you,
You who live in the clefts of [b]the rock,
In the loftiness of your dwelling place,
Who say in your heart,
‘Who will bring me down to earth?’
“Though you build high like the eagle,
Though you set your nest among the stars,
From there I will bring you down,” declares the Lord.
“If thieves came to you,
If [c]robbers by night—
O how you will be ruined!—
Would they not steal only [d]until they had enough?
If grape gatherers came to you,
Would they not leave some gleanings?
“O how Esau will be ransacked,
And his hidden treasures searched out!
“All the men [e]allied with you
Will send you forth to the border,
And the men at peace with you
Will deceive you and overpower you.
They who eat your bread
Will set an ambush for you.
(There is no understanding [f]in him.)
“Will I not on that day,” declares the Lord,
“Destroy wise men from Edom
And understanding from the mountain of Esau?
“Then your mighty men will be dismayed, O Teman,
So that everyone may be cut off from the mountain of Esau by slaughter.

10 “Because of violence to your brother Jacob,
[g]You will be covered with shame,
And you will be cut off forever.
11 “On the day that you stood aloof,
On the day that strangers carried off his wealth,
And foreigners entered his gate
And cast lots for Jerusalem—
You too were as one of them.
12 “Do not [h]gloat over your brother’s day,
The day of his misfortune.
And do not rejoice over the sons of Judah
In the day of their destruction;
Yes, do not [i]boast
In the day of their distress.
13 “Do not enter the gate of My people
In the day of their disaster.
Yes, you, do not [j]gloat over their calamity
In the day of their disaster.
And do not loot their wealth
In the day of their disaster.
14 “Do not stand at the fork of the road
To cut down their fugitives;
And do not imprison their survivors
In the day of their distress.

The Day of the Lord and the Future

15 “For the day of the Lord draws near on all the nations.
As you have done, it will be done to you.
Your dealings will return on your own head.
16 “Because just as you drank on My holy mountain,
All the nations will drink continually.
They will drink and [k]swallow
And become as if they had never existed.
17 “But on Mount Zion there will be those who escape,
And it will be holy.
And the house of Jacob will possess their possessions.
18 “Then the house of Jacob will be a fire
And the house of Joseph a flame;
But the house of Esau will be as stubble.
And they will set [l]them on fire and consume [m]them,
So that there will be no survivor of the house of Esau,”
For the Lord has spoken.
19 Then those of the [n]Negev will possess the mountain of Esau,
And those of the [o]Shephelah the Philistine plain;
Also, possess the territory of Ephraim and the territory of Samaria,
And Benjamin will possess Gilead.
20 And the exiles of this host of the sons of Israel,
Who are among the Canaanites as far as Zarephath,
And the exiles of Jerusalem who are in Sepharad
Will possess the cities of the Negev.
21 The deliverers will ascend Mount Zion
To judge the mountain of Esau,
And the kingdom will be the Lord’s.

Notas al pie

 1. Obadiah 1:1 Heb YHWH, usually rendered Lord
 2. Obadiah 1:3 Or Sela
 3. Obadiah 1:5 Lit devastators of the night
 4. Obadiah 1:5 Lit their sufficiency
 5. Obadiah 1:7 Lit of your covenant
 6. Obadiah 1:7 I.e. in Esau; or of it
 7. Obadiah 1:10 Lit Shame will cover you
 8. Obadiah 1:12 Lit look on
 9. Obadiah 1:12 Lit make your mouth large
 10. Obadiah 1:13 Lit look on
 11. Obadiah 1:16 Or stagger
 12. Obadiah 1:18 I.e. the people of Esau
 13. Obadiah 1:18 I.e. the people of Esau
 14. Obadiah 1:19 I.e. South country
 15. Obadiah 1:19 I.e. the foothills

Nouă Traducere În Limba Română

Obadia

Viziunea lui Obadia.

Aşa vorbeşte Stăpânul Domn despre Edom:

Judecată împotriva Edomului

(Noi am auzit un mesaj de la Domnul.
    Un mesager a fost trimis printre neamuri ca să zică:
        „Ridicaţi-vă! Să pornim la luptă împotriva lui!“)

„Iată, te voi face mic între neamuri!
    Vei fi foarte dispreţuit!
Aroganţa inimii tale te-a înşelat,
    pe tine care locuieşti în crăpăturile stâncii[a],
        care ai locuinţa pe înălţimi,
pe tine care zici în inima ta:
    «Cine mă va doborî la pământ?»
Chiar dacă te-ai înălţa precum vulturul
    şi ţi-ai aşeza cuibul între stele,
        şi de acolo te voi doborî! zice Domnul.
Dacă ar intra la tine nişte hoţi,
    nişte prădători, în timpul nopţii,
(o, cum vei fi de distrus!),
    n-ar fura ei doar cât ar avea nevoie?
Dacă ar veni nişte culegători de struguri la tine,
    n-ar lăsa ei câţiva ciorchini neculeşi?
O, cât de răvăşit va fi Esau
    şi cât de răscolite vor fi comorile lui ascunse!
Toţi cei cu care ai făcut legământ te vor izgoni până la hotar,
    iar prietenii tăi de încredere te vor înşela şi te vor birui.
Cei ce mănâncă din pâinea ta îţi vor întinde o cursă[b]
    de care nu-ţi vei da seama.[c]

În ziua aceea, zice Domnul,
    oare nu-i voi distruge Eu pe înţelepţii Edomului
        şi priceperea din muntele lui Esau?
Vitejii tăi, Temane[d], vor fi îngroziţi,
    astfel că toţi cei din muntele lui Esau
        vor fi ucişi în măcel.

Motivul condamnării Edomului

10 Din cauza violenţei faţă de fratele tău Iacov
    vei fi acoperit de ruşine,
        vei fi distrus pentru totdeauna.
11 În ziua în care ai stat deoparte,
    în ziua în care străinii îi luau averea,
atunci când necunoscuţii intrau pe porţile lui
    şi trăgeau la sorţi pentru Ierusalim,
        ai fost şi tu ca unul dintre ei!
12 N-ar fi trebuit să priveşti mulţumit la fratele tău
    în ziua nenorocirii lui,
nici să te bucuri de urmaşii lui Iuda
    în ziua nimicirii lor
şi nici să te lauzi
    în ziua strâmtorării lor!
13 N-ar fi trebuit să intri pe porţile poporului Meu
    în ziua nenorocirii lui,
nici să priveşti mulţumit la necazul acestuia
    în ziua nenorocirii sale
şi nici să pui mâna pe averea sa
    în ziua nenorocirii lui!
14 N-ar fi trebuit să stai la răspântii
    pentru a-i ucide pe fugarii lui,
nici să-i predai supravieţuitorii
    în ziua strâmtorării lui!

Domnul va judeca toate neamurile

15 Căci ziua Domnului este aproape
    pentru toate neamurile!
Cum ai făcut, aşa ţi se va face,
    şi faptele tale se vor întoarce asupra capului tău!
16 După cum voi aţi băut cupa mâniei[e] pe muntele Meu cel sfânt,
    tot aşa o vor bea necurmat toate neamurile.
Vor bea, vor înghiţi
    şi vor fi ca şi când n-ar fi existat vreodată.

Israel restaurat

17 Dar pe muntele Sion va fi izbăvirea!
    El va fi sfânt,
iar cei din Casa lui Iacov
    îşi vor lua iarăşi în stăpânire proprietăţile[f]!
18 Casa lui Iacov va fi un foc,
    iar Casa lui Iosif – o flacără.
Casa lui Esau va fi o mirişte
    pe care o vor aprinde şi o vor mistui,
şi nu va mai rămâne nici un supravieţuitor
    al Casei lui Esau,
        căci Domnul a vorbit!

19 Cei din Neghev[g] vor lua în stăpânire
    muntele lui Esau,
iar cei din zona deluroasă[h] vor lua în stăpânire
    ţara filistenilor!
Ei vor lua stăpânire ţinutul lui Efraim şi ţinutul Samariei,
    iar Beniamin va lua în stăpânire Ghiladul!
20 Oastea[i] aceasta de exilaţi israeliţi care sunt în Canaan
    vor lua în stăpânire ţara până la Sarepta,[j]
iar exilaţii Ierusalimului, care sunt în Sefarad,
    vor lua în stăpânire cetăţile din Neghev!
21 Izbăvitorii[k] se vor sui pe muntele Sion
    ca să judece muntele lui Esau.
        Şi Împărăţia va fi a Domnului!“

Notas al pie

 1. Obadia 1:3 Sau: de la Sela, capitala Edomului
 2. Obadia 1:7 Sensul în ebraică al acestui vers este nesigur
 3. Obadia 1:7 Sau: cursă, zicând: / Nu ştie nimic!
 4. Obadia 1:9 Teman desemna teritoriul situat la SE de Canaan fiind de multe ori sinonim cu Edom
 5. Obadia 1:16 Vezi Ier. 25:15-29
 6. Obadia 1:17 TM; LXX, Siriacă, Tg, VUL: Iacov / vor stăpâni peste cei ce i-au stăpânit
 7. Obadia 1:19 Ţinutul pustiu din sudul Canaanului, între Beer-Şeba şi Kadeş-Barnea; şi în 1:20
 8. Obadia 1:19 Ebr.: Şefela, zona cu dealuri joase, piemontană, situată între centrul muntos al Canaanului şi ţărmul Mediteranei
 9. Obadia 1:20 Sensul termenului ebraic este nesigur
 10. Obadia 1:20 Sau: israeliţi / îi vor stăpâni pe canaaniţi până la Sarepta; sau: Exilaţii din aceste posesiuni (lit.: fortăreţe) aparţinând israeliţilor / îi vor stăpâni pe canaaniţi până la Sarepta
 11. Obadia 1:21 TM; LXX, Siriacă: Cei izbăviţi