New American Standard Bible

Obadiah

Edom Will Be Humbled

The vision of Obadiah.

Thus says the Lord [a]God concerning Edom—

We have heard a report from the Lord,
And an envoy has been sent among the nations saying,
“Arise and let us go against her for battle”—
“Behold, I will make you small among the nations;
You are greatly despised.
“The arrogance of your heart has deceived you,
You who live in the clefts of [b]the rock,
In the loftiness of your dwelling place,
Who say in your heart,
‘Who will bring me down to earth?’
“Though you build high like the eagle,
Though you set your nest among the stars,
From there I will bring you down,” declares the Lord.
“If thieves came to you,
If [c]robbers by night—
O how you will be ruined!—
Would they not steal only [d]until they had enough?
If grape gatherers came to you,
Would they not leave some gleanings?
“O how Esau will be ransacked,
And his hidden treasures searched out!
“All the men [e]allied with you
Will send you forth to the border,
And the men at peace with you
Will deceive you and overpower you.
They who eat your bread
Will set an ambush for you.
(There is no understanding [f]in him.)
“Will I not on that day,” declares the Lord,
“Destroy wise men from Edom
And understanding from the mountain of Esau?
“Then your mighty men will be dismayed, O Teman,
So that everyone may be cut off from the mountain of Esau by slaughter.

10 “Because of violence to your brother Jacob,
[g]You will be covered with shame,
And you will be cut off forever.
11 “On the day that you stood aloof,
On the day that strangers carried off his wealth,
And foreigners entered his gate
And cast lots for Jerusalem—
You too were as one of them.
12 “Do not [h]gloat over your brother’s day,
The day of his misfortune.
And do not rejoice over the sons of Judah
In the day of their destruction;
Yes, do not [i]boast
In the day of their distress.
13 “Do not enter the gate of My people
In the day of their disaster.
Yes, you, do not [j]gloat over their calamity
In the day of their disaster.
And do not loot their wealth
In the day of their disaster.
14 “Do not stand at the fork of the road
To cut down their fugitives;
And do not imprison their survivors
In the day of their distress.

The Day of the Lord and the Future

15 “For the day of the Lord draws near on all the nations.
As you have done, it will be done to you.
Your dealings will return on your own head.
16 “Because just as you drank on My holy mountain,
All the nations will drink continually.
They will drink and [k]swallow
And become as if they had never existed.
17 “But on Mount Zion there will be those who escape,
And it will be holy.
And the house of Jacob will possess their possessions.
18 “Then the house of Jacob will be a fire
And the house of Joseph a flame;
But the house of Esau will be as stubble.
And they will set [l]them on fire and consume [m]them,
So that there will be no survivor of the house of Esau,”
For the Lord has spoken.
19 Then those of the [n]Negev will possess the mountain of Esau,
And those of the [o]Shephelah the Philistine plain;
Also, possess the territory of Ephraim and the territory of Samaria,
And Benjamin will possess Gilead.
20 And the exiles of this host of the sons of Israel,
Who are among the Canaanites as far as Zarephath,
And the exiles of Jerusalem who are in Sepharad
Will possess the cities of the Negev.
21 The deliverers will ascend Mount Zion
To judge the mountain of Esau,
And the kingdom will be the Lord’s.

Notas al pie

 1. Obadiah 1:1 Heb YHWH, usually rendered Lord
 2. Obadiah 1:3 Or Sela
 3. Obadiah 1:5 Lit devastators of the night
 4. Obadiah 1:5 Lit their sufficiency
 5. Obadiah 1:7 Lit of your covenant
 6. Obadiah 1:7 I.e. in Esau; or of it
 7. Obadiah 1:10 Lit Shame will cover you
 8. Obadiah 1:12 Lit look on
 9. Obadiah 1:12 Lit make your mouth large
 10. Obadiah 1:13 Lit look on
 11. Obadiah 1:16 Or stagger
 12. Obadiah 1:18 I.e. the people of Esau
 13. Obadiah 1:18 I.e. the people of Esau
 14. Obadiah 1:19 I.e. South country
 15. Obadiah 1:19 I.e. the foothills

Bibelen på hverdagsdansk

Obadiasʼ Bog 1:1-21

1Gud, den Almægtige, viste Obadias, hvad der i fremtiden vil ske med Edoms land.

Vi har hørt fra Herren, at han har sendt en budbringer til folkeslagene for at sige: „Gør jer klar til krig imod Edoms land!”

2Og til Edom siger Herren: „Jeg vil gøre dig til et lille og svagt land i de andre nationers øjne. Du vil blive foragtet af alle. 3Dit hovmodige hjerte har vildledt dig. ‚Hvem kan nå mig her?’ siger du selvbevidst, fordi du bor i klippefæstninger højt oppe i bjergene. 4Men om du så svævede så højt oppe som ørnen eller byggede din rede blandt stjernerne, ville du ikke være uden for min rækkevidde.

5-6Når tyve og røvere kommer om natten for at stjæle, nøjes de med at tage det, de kan bruge. Og når man høster druer, levner man lidt til de fattige. Men jeres fjender vil udrydde jer fuldstændigt, Esaus efterkommere. De vil ribbe landet for alt af værdi.

7Jeres allierede vil svigte jer og drive jer ud af landet. De folk, I troede, var jeres venner, vil lægge fælder for jer, uden at I opdager det. 8Til den tid vil jeg straffe Edom og udrydde alle de dygtige og kloge blandt Esaus efterkommere. 9Temans9 Teman er navnet på en af store klaner i Edom, der nedstammer fra en sønnesøn af Esau. Her er det et synonym for Edom. krigere bliver slået ned. Alle som bor i Edoms bjerge bliver dræbt.

10Det er straffen for jeres voldshandlinger mod jeres broderfolk, Israel. I skal udryddes for jeres skammelige handlinger. 11I svigtede Israel og gjorde intet, da fjenderne erobrede landet. Da de delte Jerusalem imellem sig ved lodkastning og drog af sted med deres krigsbytte, skulle man tro I holdt med fjenden. 12I nød jeres broderfolks nederlag, glædede jer over deres ulykke. 13I var med til at udplyndre dem og blev rige på deres bekostning. 14I stillede jer op ved passene og dræbte dem, der prøvede at flygte. I tog de overlevende til fange og udleverede dem til deres fjender.

15Dommen over alle folkeslag er nær. I vil få løn som forskyldt. Hvad I har gjort mod andre, vil blive gjort mod jer. 16I drak af voldens bæger på mit hellige bjerg, og det samme vil andre folkeslag gøre fremover. Derfor skal I også drikke af straffens bæger, ja tømme det til bunds, så I bliver helt udslettet.

17Men en rest af mit folk skal overleve, og Zions bjerg skal være et helligt sted. Jakobs efterkommere vil genindtage det land, som blev taget fra dem. 18Da vil Jakobs og Josefs efterkommere blive som en fortærende ild, mens Edom bliver som en stubmark. Alt bliver brændt. Ikke en eneste af Esaus efterkommere vil undslippe! Jeg, Herren, har talt.

19Den del af mit folk, som bor i Negev, skal indtage Edoms bjergland. De, som bor på Judas vestlige bakkeskråninger, skal erobre filistrenes sletter, og resten af judæerne skal overtage Efraims og Samarias agerland. Benjamins folk skal erobre Gilead. 20De soldater af Jakobs efterkommere, som blev taget til fange, vil vende hjem og overtage kyststrækningen helt op til Zarepta, og de indbyggere fra Jerusalem, som blev ført til Lilleasien,20 Teksten har stednavnet Sefarad, og det vides ikke med sikkerhed, hvor det er. skal vende hjem og overtage Negevs landsbyer. 21De befriede21 Oversat ud fra LXX, som giver bedre mening end den hebraiske tekst, der siger „befrierne”. vil tage til Zions bjerg for at regere over Esaus bjerge. Og så skal Herren være konge.”