New American Standard Bible

Numbers 1

The Census of Israel’s Warriors

1Then the Lord spoke to Moses in the wilderness of Sinai, in the tent of meeting, on the first of the second month, in the second year after they had come out of the land of Egypt, saying, “Take a [a]census of all the congregation of the sons of Israel, by their families, by their fathers’ households, according to the number of names, every male, head by head from twenty years old and upward, whoever is able to go out to war in Israel, you and Aaron shall [b]number them by their armies. With you, moreover, there shall be a man of each tribe, each one head of his father’s household. These then are the names of the men who shall stand with you: of Reuben, Elizur the son of Shedeur; of Simeon, Shelumiel the son of Zurishaddai; of Judah, Nahshon the son of Amminadab; of Issachar, Nethanel the son of Zuar; of Zebulun, Eliab the son of Helon; 10 of the sons of Joseph: of Ephraim, Elishama the son of Ammihud; of Manasseh, Gamaliel the son of Pedahzur; 11 of Benjamin, Abidan the son of Gideoni; 12 of Dan, Ahiezer the son of Ammishaddai; 13 of Asher, Pagiel the son of Ochran; 14 of Gad, Eliasaph the son of Deuel; 15 of Naphtali, Ahira the son of Enan. 16 These are they who were called of the congregation, the leaders of their fathers’ tribes; they were the heads of [c]divisions of Israel.”

17 So Moses and Aaron took these men who had been designated by name, 18 and they assembled all the congregation together on the first of the second month. Then they registered by ancestry in their families, by their fathers’ households, according to the number of names, from twenty years old and upward, head by head, 19 just as the Lord had commanded Moses. So he numbered them in the wilderness of Sinai.

20 Now the sons of Reuben, Israel’s firstborn, their genealogical registration by their families, by their fathers’ households, according to the number of names, head by head, every male from twenty years old and upward, whoever was able to go out to war, 21 their numbered men of the tribe of Reuben were 46,500.

22 Of the sons of Simeon, their genealogical registration by their families, by their fathers’ households, their numbered men, according to the number of names, head by head, every male from twenty years old and upward, whoever was able to go out to war, 23 their numbered men of the tribe of Simeon were 59,300.

24 Of the sons of Gad, their genealogical registration by their families, by their fathers’ households, according to the number of names, from twenty years old and upward, whoever was able to go out to war, 25 their numbered men of the tribe of Gad were 45,650.

26 Of the sons of Judah, their genealogical registration by their families, by their fathers’ households, according to the number of names, from twenty years old and upward, whoever was able to go out to war, 27 their numbered men of the tribe of Judah were 74,600.

28 Of the sons of Issachar, their genealogical registration by their families, by their fathers’ households, according to the number of names, from twenty years old and upward, whoever was able to go out to war, 29 their numbered men of the tribe of Issachar were 54,400.

30 Of the sons of Zebulun, their genealogical registration by their families, by their fathers’ households, according to the number of names, from twenty years old and upward, whoever was able to go out to war, 31 their numbered men of the tribe of Zebulun were 57,400.

32 Of the sons of Joseph, namely, of the sons of Ephraim, their genealogical registration by their families, by their fathers’ households, according to the number of names, from twenty years old and upward, whoever was able to go out to war, 33 their numbered men of the tribe of Ephraim were 40,500.

34 Of the sons of Manasseh, their genealogical registration by their families, by their fathers’ households, according to the number of names, from twenty years old and upward, whoever was able to go out to war, 35 their numbered men of the tribe of Manasseh were 32,200.

36 Of the sons of Benjamin, their genealogical registration by their families, by their fathers’ households, according to the number of names, from twenty years old and upward, whoever was able to go out to war, 37 their numbered men of the tribe of Benjamin were 35,400.

38 Of the sons of Dan, their genealogical registration by their families, by their fathers’ households, according to the number of names, from twenty years old and upward, whoever was able to go out to war, 39 their numbered men of the tribe of Dan were 62,700.

40 Of the sons of Asher, their genealogical registration by their families, by their fathers’ households, according to the number of names, from twenty years old and upward, whoever was able to go out to war, 41 their numbered men of the tribe of Asher were 41,500.

42 Of the sons of Naphtali, their genealogical registration by their families, by their fathers’ households, according to the number of names, from twenty years old and upward, whoever was able to go out to war, 43 their numbered men of the tribe of Naphtali were 53,400.

44 These are the ones who were numbered, whom Moses and Aaron numbered, with the leaders of Israel, twelve men, each of whom was of his father’s household. 45 So all the numbered men of the sons of Israel by their fathers’ households, from twenty years old and upward, whoever was able to go out to war in Israel, 46 even all the numbered men were 603,550.

Levites Exempted

47 The Levites, however, were not numbered among them by their fathers’ tribe. 48 For the Lord had spoken to Moses, saying, 49 “Only the tribe of Levi you shall not number, nor shall you take their [d]census among the sons of Israel. 50 But you shall appoint the Levites over the [e]tabernacle of the testimony, and over all its furnishings and over all that belongs to it. They shall carry the tabernacle and all its furnishings, and they shall take care of it; they shall also camp around the [f]tabernacle. 51 So when the tabernacle is to set out, the Levites shall take it down; and when the tabernacle encamps, the Levites shall set it up. But the [g]layman who comes near shall be put to death. 52 The sons of Israel shall camp, each man by his own camp, and each man by his own standard, according to their armies. 53 But the Levites shall camp around the tabernacle of the testimony, so that there will be no wrath on the congregation of the sons of Israel. So the Levites shall keep charge of the tabernacle of the testimony.” 54 Thus the sons of Israel did; according to all which the Lord had commanded Moses, so they did.

Notas al pie

  1. Numbers 1:2 Lit sum
  2. Numbers 1:3 Lit muster, and so throughout the ch
  3. Numbers 1:16 Lit thousands; or clans
  4. Numbers 1:49 Lit sum
  5. Numbers 1:50 Lit dwelling place, and so throughout the ch
  6. Numbers 1:50 Lit dwelling place, and so throughout the ch
  7. Numbers 1:51 Lit stranger

Het Boek

Numeri 1

De telling

1Op de eerste dag van de tweede maand in het tweede jaar na de uittocht uit Egypte, terwijl Mozes zich bevond in de tabernakel in het kamp van Israël in de woestijn op het schiereiland Sinaï, gaf de Here hem de volgende opdracht:

2-15 ‘Houd een telling onder de mannen van twintig jaar en ouder die geschikt zijn om in het leger van Israël te vechten, ingedeeld naar hun stammen en families. U en Aäron hebben de leiding van de telling en één man uit elke stam zal u assisteren: voor de stam Ruben: Elisur, zoon van Sedeür. Voor de stam Simeon: Selumiël, zoon van Surisaddai. Voor de stam Juda: Nachson, zoon van Amminadab. Voor de stam Issachar: Netanel, zoon van Suar. Voor de stam Zebulon: Eliab, zoon van Chelon. Voor de stam Efraïm, zoon van Jozef: Elisama, zoon van Ammihud. Voor de stam Manasse, zoon van Jozef: Gamliël, zoon van Pedasur. Voor de stam Benjamin: Abidan, zoon van Gidoni. Voor de stam Dan: Achiëzer, zoon van Ammisaddai. Voor de stam Aser: Pagiël, zoon van Ochran. Voor de stam Gad: Eljasaf, zoon van Deüel. Voor de stam Naftali: Achira, zoon van Enan.’

16 Dit zijn de leiders van de stammen die uit het volk werden gekozen. 17-19 Diezelfde dag nog riepen Mozes, Aäron en de bovengenoemde leiders alle mannen van twintig jaar en ouder bijeen om zich te laten tellen. De mannen stelden zich op volgens stam en familie, zoals de Here Mozes had opgedragen, en hij telde hen.

20-46 Hier volgt het resultaat van de telling: de stam Ruben: 46.500; de stam Simeon: 59.300; de stam Gad: 45.650; de stam Juda: 74.600; de stam Issachar: 54.400; de stam Zebulon: 57.400; de stam Efraïm (zoon van Jozef): 40.500; de stam Manasse (zoon van Jozef): 32.200; de stam Benjamin: 35.400; de stam Dan: 62.700; de stam Aser: 41.500; de stam Naftali: 53.400; totaal: 603.550.

47-49 Bij dit totaal zijn de Levieten niet inbegrepen, want de Here had tegen Mozes gezegd: ‘Houd de stam Levi apart en tel hun aantal niet, 50 want zij zijn aangewezen voor het werk in de tabernakel en zorgen ook voor de verplaatsing ervan. Zij moeten dicht bij de tabernakel wonen 51 en als hij moet worden verplaatst, moeten de Levieten hem afbreken en weer opbouwen. Iemand anders die de tabernakel aanraakt, moet ter dood worden gebracht.

52 Elke stam van Israël zal een eigen plaats in het kamp hebben met een eigen banier. 53 De tenten van de Levieten zullen rondom de tabernakel worden gegroepeerd als een muur tussen het volk Israël en Gods grote toorn, om hen te beschermen tegen zijn vreselijke toorn over hun zonden.’ 54 Zo werden de opdrachten die de Here Mozes had gegeven, uitgevoerd.