New American Standard Bible

Numbers 1

The Census of Israel’s Warriors

1Then the Lord spoke to Moses in the wilderness of Sinai, in the tent of meeting, on the first of the second month, in the second year after they had come out of the land of Egypt, saying, “Take a [a]census of all the congregation of the sons of Israel, by their families, by their fathers’ households, according to the number of names, every male, head by head from twenty years old and upward, whoever is able to go out to war in Israel, you and Aaron shall [b]number them by their armies. With you, moreover, there shall be a man of each tribe, each one head of his father’s household. These then are the names of the men who shall stand with you: of Reuben, Elizur the son of Shedeur; of Simeon, Shelumiel the son of Zurishaddai; of Judah, Nahshon the son of Amminadab; of Issachar, Nethanel the son of Zuar; of Zebulun, Eliab the son of Helon; 10 of the sons of Joseph: of Ephraim, Elishama the son of Ammihud; of Manasseh, Gamaliel the son of Pedahzur; 11 of Benjamin, Abidan the son of Gideoni; 12 of Dan, Ahiezer the son of Ammishaddai; 13 of Asher, Pagiel the son of Ochran; 14 of Gad, Eliasaph the son of Deuel; 15 of Naphtali, Ahira the son of Enan. 16 These are they who were called of the congregation, the leaders of their fathers’ tribes; they were the heads of [c]divisions of Israel.”

17 So Moses and Aaron took these men who had been designated by name, 18 and they assembled all the congregation together on the first of the second month. Then they registered by ancestry in their families, by their fathers’ households, according to the number of names, from twenty years old and upward, head by head, 19 just as the Lord had commanded Moses. So he numbered them in the wilderness of Sinai.

20 Now the sons of Reuben, Israel’s firstborn, their genealogical registration by their families, by their fathers’ households, according to the number of names, head by head, every male from twenty years old and upward, whoever was able to go out to war, 21 their numbered men of the tribe of Reuben were 46,500.

22 Of the sons of Simeon, their genealogical registration by their families, by their fathers’ households, their numbered men, according to the number of names, head by head, every male from twenty years old and upward, whoever was able to go out to war, 23 their numbered men of the tribe of Simeon were 59,300.

24 Of the sons of Gad, their genealogical registration by their families, by their fathers’ households, according to the number of names, from twenty years old and upward, whoever was able to go out to war, 25 their numbered men of the tribe of Gad were 45,650.

26 Of the sons of Judah, their genealogical registration by their families, by their fathers’ households, according to the number of names, from twenty years old and upward, whoever was able to go out to war, 27 their numbered men of the tribe of Judah were 74,600.

28 Of the sons of Issachar, their genealogical registration by their families, by their fathers’ households, according to the number of names, from twenty years old and upward, whoever was able to go out to war, 29 their numbered men of the tribe of Issachar were 54,400.

30 Of the sons of Zebulun, their genealogical registration by their families, by their fathers’ households, according to the number of names, from twenty years old and upward, whoever was able to go out to war, 31 their numbered men of the tribe of Zebulun were 57,400.

32 Of the sons of Joseph, namely, of the sons of Ephraim, their genealogical registration by their families, by their fathers’ households, according to the number of names, from twenty years old and upward, whoever was able to go out to war, 33 their numbered men of the tribe of Ephraim were 40,500.

34 Of the sons of Manasseh, their genealogical registration by their families, by their fathers’ households, according to the number of names, from twenty years old and upward, whoever was able to go out to war, 35 their numbered men of the tribe of Manasseh were 32,200.

36 Of the sons of Benjamin, their genealogical registration by their families, by their fathers’ households, according to the number of names, from twenty years old and upward, whoever was able to go out to war, 37 their numbered men of the tribe of Benjamin were 35,400.

38 Of the sons of Dan, their genealogical registration by their families, by their fathers’ households, according to the number of names, from twenty years old and upward, whoever was able to go out to war, 39 their numbered men of the tribe of Dan were 62,700.

40 Of the sons of Asher, their genealogical registration by their families, by their fathers’ households, according to the number of names, from twenty years old and upward, whoever was able to go out to war, 41 their numbered men of the tribe of Asher were 41,500.

42 Of the sons of Naphtali, their genealogical registration by their families, by their fathers’ households, according to the number of names, from twenty years old and upward, whoever was able to go out to war, 43 their numbered men of the tribe of Naphtali were 53,400.

44 These are the ones who were numbered, whom Moses and Aaron numbered, with the leaders of Israel, twelve men, each of whom was of his father’s household. 45 So all the numbered men of the sons of Israel by their fathers’ households, from twenty years old and upward, whoever was able to go out to war in Israel, 46 even all the numbered men were 603,550.

Levites Exempted

47 The Levites, however, were not numbered among them by their fathers’ tribe. 48 For the Lord had spoken to Moses, saying, 49 “Only the tribe of Levi you shall not number, nor shall you take their [d]census among the sons of Israel. 50 But you shall appoint the Levites over the [e]tabernacle of the testimony, and over all its furnishings and over all that belongs to it. They shall carry the tabernacle and all its furnishings, and they shall take care of it; they shall also camp around the [f]tabernacle. 51 So when the tabernacle is to set out, the Levites shall take it down; and when the tabernacle encamps, the Levites shall set it up. But the [g]layman who comes near shall be put to death. 52 The sons of Israel shall camp, each man by his own camp, and each man by his own standard, according to their armies. 53 But the Levites shall camp around the tabernacle of the testimony, so that there will be no wrath on the congregation of the sons of Israel. So the Levites shall keep charge of the tabernacle of the testimony.” 54 Thus the sons of Israel did; according to all which the Lord had commanded Moses, so they did.

Notas al pie

  1. Numbers 1:2 Lit sum
  2. Numbers 1:3 Lit muster, and so throughout the ch
  3. Numbers 1:16 Lit thousands; or clans
  4. Numbers 1:49 Lit sum
  5. Numbers 1:50 Lit dwelling place, and so throughout the ch
  6. Numbers 1:50 Lit dwelling place, and so throughout the ch
  7. Numbers 1:51 Lit stranger

Ang Pulong Sang Dios

Numero 1

Ang Nahauna nga Pagsensos sang Israel

1Sang nahauna nga adlaw, sang ikaduha nga bulan, sang ikaduha nga tuig halin sang pagguwa sang mga Israelinhon sa Egipto, nagpakigsugilanon ang Ginoo kay Moises sa Tolda nga Ginapakigkitaan didto sa kamingawan sang Sinai. Siling niya: Isensos ninyo ang bug-os nga katilingban sang Israel suno sa ila mga pamilya. Ilista ninyo ang mga ngalan sang tanan nga lalaki nga nagaedad sing 20 ka tuig paibabaw nga puwede magsoldado. Kamo ni Aaron ang magdumala sa pagsensos. Magabulig sa inyo ang pangulo sang kada tribo. 5-15 Amo ini sila ang magabulig sa inyo:

Tribo Pangulo
ReubenElizur nga anak ni Shedeur
SimeonShelumiel nga anak ni Zurishadai
JudaNashon nga anak ni Aminadab
IsacarNetanel nga anak ni Zuar
ZebulunEliab nga anak ni Helon
Efraim nga anak ni JoseElishama nga anak ni Amihud
Manase nga anak ni JoseGamaliel nga anak ni Pedazur
BenjaminAbidan nga anak ni Gideoni
DanAhiezer nga anak ni Amishadai
AsherPagiel nga anak ni Ocran
GadEliasaf nga anak ni Deuel
NaftaliAhira nga anak ni Enan

16 Amo ato sila ang mga pangulo sang mga tribo nga ginpili halin sa katilingban sang Israel.

17-18 Ginpatipon ni Moises kag ni Aaron kaupod sang sini nga mga pangulo ang bug-os nga katilingban sadto mismo nga adlaw. Ginlista nila ang tanan nga lalaki nga nagaedad sing 20 ka tuig paibabaw, suno sa ila mga pamilya. 19 Ginlista sila ni Moises didto sa kamingawan sang Sinai, suno sa ginsugo sa iya sang Ginoo.

20-43 Amo ini ang kadamuon sang mga lalaki nga nagaedad 20 ka tuig paibabaw nga puwede magsoldado, nga nalista suno sa ila tribo kag pamilya:

Tribo Kadamuon
Reuben (ang kamagulangan ni Jacob[a])46,500
Simeon59,300
Gad45,650
Juda74,600
Isacar54,400
Zebulun57,400
Efraim nga anak ni Jose40,500
Manase nga anak ni Jose32,200
Benjamin35,400
Dan62,700
Asher41,500
Naftali53,400

44-45 Amo ato ang mga lalaki nga gin-isip ni Moises kag ni Aaron kag sang dose ka pangulo sang Israel. Ang kada isa sa ila nagarepresentar sang iya pamilya, kag nagaedad sila sing 20 ka tuig paibabaw kag puwede magsoldado. 46 Ang kabug-usan nga kadamuon nila, 603,550 tanan.

47 Pero wala malakip diri ang mga kaliwat ni Levi. 48 Kay nagsiling ang Ginoo kay Moises, 49 “Indi pag-ilakip ang tribo ni Levi sa pagsensos upod sa iban nga mga Israelinhon nga magaserbisyo sa tion sang inaway. 50 Sa baylo, ihatag sa ila ang responsibilidad sa pagdumala sang Tolda nga Simbahan nga sa diin nabutang ang Kasuguan, kag sang tanan nga kagamitan sini. Sila ang magdala sang Tolda kag sang tanan nga kagamitan sini, kag kinahanglan nga atipanon nila ini kag magkampo sila sa palibot sini. 51 Kon sayluhon na gani ang Tolda, sila ang maghimos sini, kag kon patindugon naman ini, sila man gihapon ang magpatindog sini. Ang bisan sin-o nga maghimo sang sini nga mga buluhaton sa Tolda, nga indi kaliwat ni Levi, pagapatyon. 52 Magakampo ang mga Israelinhon suno sa ila tribo, kag ang kada tribo may bandera. 53 Pero ang mga kaliwat ni Levi magakampo sa palibot sang Tolda nga sa diin nabutang ang Kasuguan, agod indi ako maakig sa katilingban sang Israel. Ang mga kaliwat ni Levi amo ang responsable sa pag-atipan sa Tolda.”

54 Ginhimo ini tanan sang mga Israelinhon suno sa ginsugo sang Ginoo kay Moises.

Notas al pie

  1. 1:20-43 Jacob: sa Hebreo, Israel.