New American Standard Bible

Nahum 1

God Is Awesome

1The [a]oracle of Nineveh. The book of the vision of Nahum the Elkoshite.

A jealous and avenging God is the Lord;
The Lord is avenging and [b]wrathful.
The Lord takes vengeance on His adversaries,
And He reserves wrath for His enemies.
The Lord is slow to anger and great in power,
And the Lord will by no means leave the guilty unpunished.
In whirlwind and storm is His way,
And clouds are the dust beneath His feet.
He rebukes the sea and makes it dry;
He dries up all the rivers.
Bashan and Carmel wither;
The blossoms of Lebanon wither.
Mountains quake because of Him
And the hills dissolve;
Indeed the earth is upheaved by His presence,
The world and all the inhabitants in it.
Who can stand before His indignation?
Who can endure the burning of His anger?
His wrath is poured out like fire
And the rocks are broken up by Him.
The Lord is good,
A stronghold in the day of trouble,
And He knows those who take refuge in Him.
But with an overflowing flood
He will make a complete end of [c]its site,
And will pursue His enemies into darkness.

Whatever you devise against the Lord,
He will make a complete end of it.
Distress will not rise up twice.
10 Like tangled thorns,
And like those who are drunken with their drink,
They are consumed
As stubble completely withered.
11 From you has gone forth
One who plotted evil against the Lord,
A [d]wicked counselor.

12 Thus says the Lord,

“Though they are at full strength and likewise many,
Even so, they will be cut off and pass away.
Though I have afflicted you,
I will afflict you no longer.
13 “So now, I will break his yoke bar from upon you,
And I will tear off your shackles.”

14 The Lord has issued a command concerning [e]you:
[f]Your name will no longer be perpetuated.
I will cut off [g]idol and [h]image
From the house of your gods.
I will prepare your grave,
For you are contemptible.”

15 [i]Behold, on the mountains the feet of him who brings good news,
Who announces peace!
Celebrate your feasts, O Judah;
Pay your vows.
For never again will the [j]wicked one pass through you;
He is cut off completely.

Notas al pie

 1. Nahum 1:1 Or burden
 2. Nahum 1:2 Lit a possessor of wrath
 3. Nahum 1:8 I.e. Nineveh’s
 4. Nahum 1:11 Or worthless; Heb Belial
 5. Nahum 1:14 I.e. the king of Nineveh
 6. Nahum 1:14 Lit No more of your name will be sown
 7. Nahum 1:14 Or a graven image
 8. Nahum 1:14 Lit cast metal image
 9. Nahum 1:15 Ch 2:1 in Heb
 10. Nahum 1:15 Or worthless one; Heb Belial

Nouă Traducere În Limba Română

Naum 1

1O profeţie cu privire la Ninive. Cartea viziunii elkoşitului Naum:

Mânia Domnului împotriva cetăţii Ninive

Domnul este un Dumnezeu gelos şi răzbunător!
    Domnul se răzbună şi este plin de mânie;
Domnul se răzbună pe duşmanii Săi
    şi este mânios pe vrăjmaşii Săi.
Domnul este încet la mânie şi mare în putere!
    Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel rău.
Îşi are calea în vârtej şi în furtună,
    iar norii sunt pulberea de sub picioarele Sale.
El mustră marea şi o usucă
    şi seacă toate râurile;
Başanul şi Carmelul se veştejesc,
    iar floarea Libanului se ofileşte.
Munţii se cutremură înaintea Lui,
    şi dealurile se topesc;
se clatină pământul înaintea Lui,
    lumea şi toţi locuitorii ei.
Cine poate sta în faţa indignării Sale?
    Cine poate îndura apriga Lui mânie?
Furia Lui se revarsă ca focul;
    stâncile se prăbuşesc înaintea Lui.

Domnul este bun!
    El este un loc de scăpare în ziua necazului;
        El îi păzeşte pe cei ce caută adăpost la El.
Dar, printr-un potop care se revarsă,[a]
    El va distruge Ninive din locul ei
        şi Îşi va urmări duşmanii în întuneric.

Ce plănuiţi voi împotriva Domnului?
    El oricum va aduce nimicirea;
        nenorocirea nu va veni de două ori![b]
10 Căci, în timp ce vor fi ca nişte spini încâlciţi
    şi pe când vor fi îmbibaţi de băutură,
        ei vor fi mistuiţi ca o mirişte pe deplin uscată.[c]
11 Din tine, Ninive, a ieşit
    cel ce plănuia răul împotriva Domnului
        şi dădea sfaturi nelegiuite.

12 Aşa vorbeşte Domnul:

«Deşi au aliaţi şi sunt mulţi,
    vor fi seceraţi şi vor pieri.
Chiar dacă te-am asuprit, Iudo,
    nu te voi mai asupri!
13 Acum, voi zdrobi jugul lor de pe tine
    şi-ţi voi rupe legăturile.»

14 Iată ce a poruncit Domnul cu privire la tine, Ninive:
    «Nu vei mai avea urmaşi care să-ţi poarte numele!
Voi tăia chipul cioplit şi cel turnat
    din templul zeilor tăi.
Îţi voi pregăti mormântul,
    căci te-am găsit uşor[d]

15 Iată pe munţi
    picioarele celui ce aduce veşti bune,
        ale celui ce vesteşte pacea!
Iudo, celebrează-ţi sărbătorile
    şi împlineşte-ţi jurămintele,
căci cel nelegiuit nu te va mai invada;
    va fi nimicit cu desăvârşire.

Notas al pie

 1. Naum 1:8 Sau: la El / când se revarsă potopul; potopul simbolizează aici armata invadatoare (vezi Is. 8:7-8)
 2. Naum 1:9 Sau: duşmanii Lui nu se vor mai ridica a doua oară!
 3. Naum 1:10 Sensul în ebraică al acestui verset este nesigur
 4. Naum 1:14 În sensul de: fără valoare; sau: căci eşti de dispreţuit; sau: căci eşti blestemat (pe baza unei posibile relaţii între termenul ebraic qalal şi cel asirian qalu, care înseamnă blestemat)