New American Standard Bible

Micah 1

Destruction in Israel and Judah

1The word of the Lord which came to Micah of Moresheth in the days of Jotham, Ahaz and Hezekiah, kings of Judah, which he saw concerning Samaria and Jerusalem.

Hear, O peoples, all of [a]you;
Listen, O earth and [b]all it contains,
And let the Lord [c]God be a witness against you,
The Lord from His holy temple.
For behold, the Lord is coming forth from His place.
He will come down and tread on the high places of the [d]earth.
The mountains will melt under Him
And the valleys will be split,
Like wax before the fire,
Like water poured down a steep place.
All this is for the rebellion of Jacob
And for the sins of the house of Israel.
What is the rebellion of Jacob?
Is it not Samaria?
What is the high [e]place of Judah?
Is it not Jerusalem?
For I will make Samaria a heap of ruins [f]in the open country,
Planting places for a vineyard.
I will pour her stones down into the valley
And will lay bare her foundations.
All of her idols will be smashed,
All of her earnings will be burned with fire
And all of her images I will make desolate,
For she collected them from a harlot’s earnings,
And to the earnings of a harlot they will return.

Because of this I must lament and wail,
I must go barefoot and naked;
I must make a lament like the jackals
And a mourning like the ostriches.
For her [g]wound is incurable,
For it has come to Judah;
It has reached the gate of my people,
Even to Jerusalem.
10 Tell it not in Gath,
Weep not at all.
At [h]Beth-le-aphrah roll yourself in the dust.
11 [i]Go on your way, inhabitant of [j]Shaphir, in shameful nakedness.
The inhabitant of [k]Zaanan does not [l]escape.
The lamentation of [m]Beth-ezel: “He will take from you its [n]support.”
12 For the inhabitant of [o]Maroth
Becomes weak waiting for good,
Because a calamity has come down from the Lord
To the gate of Jerusalem.
13 Harness the chariot to the team of horses,
O inhabitant of Lachish—
She was the beginning of sin
To the daughter of Zion—
Because in you were found
The rebellious acts of Israel.
14 Therefore you will give parting gifts
On behalf of Moresheth-gath;
The houses of Achzib will become a deception
To the kings of Israel.
15 Moreover, I will bring on you
The one who takes possession,
O inhabitant of [p]Mareshah.
The glory of Israel will enter Adullam.
16 Make yourself bald and cut off your hair,
Because of the children of your delight;
Extend your baldness like the eagle,
For they will go from you into exile.

Notas al pie

 1. Micah 1:2 Lit them
 2. Micah 1:2 Lit its fullness
 3. Micah 1:2 Heb YHWH, usually rendered Lord
 4. Micah 1:3 Or land
 5. Micah 1:5 Lit places
 6. Micah 1:6 Lit of the field
 7. Micah 1:9 Lit wounds
 8. Micah 1:10 I.e. house of dust
 9. Micah 1:11 I.e. Go into captivity
 10. Micah 1:11 I.e. pleasantness
 11. Micah 1:11 I.e. going out
 12. Micah 1:11 Lit go out
 13. Micah 1:11 I.e. house of removal
 14. Micah 1:11 Lit standing place
 15. Micah 1:12 I.e. bitterness
 16. Micah 1:15 I.e. possession

Swedish Contemporary Bible

Micah 1

Domsord över Juda och Israel

(1:2—3:12)

1Detta är Herrens ord som kom till Mika från Moreshet under de judiska kungarna Jotams, Achas och Hiskias regeringar, vad han fick se angående Samaria och Jerusalem.

2Hör, alla folk,

lyssna, du jord

och allt som finns där!

Herren, Herren, vittnar mot er,

Herren från sitt heliga tempel.

Dom över Samaria och Jerusalem

3Se! Herren kommer!

Han stiger ner från sin boning

och träder fram över jordens höjder.

4Bergen smälter under honom

och dalarna spricker upp,

som vax för elden

och som vatten störtar utför branten.

5Allt detta är för Jakobs överträdelse

och israeliternas synd.

Vad är Jakobs överträdelse?

Är det inte Samaria?

Vad är Judas offerplatser[a]?

Är de inte Jerusalem?

6”Därför ska jag göra Samaria

till en stenhög på en åker,

till en plats där vingårdar kan planteras.

Jag ska vräka ner hennes stenar i dalen

och blotta hennes grundvalar.

7Alla hennes gudabilder

ska slås i stycken,

allt som hon tjänat som prostituerad

ska eldas upp,

och alla hennes avgudar

ska jag förgöra.

Med lönen för prostitution har hon skaffat dem,

och lön för prostitution ska de åter bli.”

Gråt och klagan

8Över detta gråter och klagar jag.

Jag går barfota och naken,

ylar som en schakal,

klagar som en berguv.

9Hennes sår kan inte läkas.

Det har kommit till Juda

och nått till mitt folks port,

till Jerusalem.

10Tala inte om det i Gat,

gråt inte!

Vältra er i stoftet

i Bet Leafra![b]

11Dra bort, Shafirs invånare,

i nakenhet och skam.

De som bor i Saanan

kan inte komma undan.

I Bet Haesel sörjer man,

dess beskydd har tagits ifrån er.

12Marots invånare vrider sig av smärta

och hoppas på något bättre,

för det onda som kommer från Herren

har nått Jerusalems portar.

13Spänn för stridsvagnar,

befolkningen i Lakish.

Det var början till dotter Sions synd

att man hos dig fann Israels överträdelser.

14Därför ska ni ge avskedsgåvor åt Moreshet Gat.

Husen i Aksiv har lurat kungarna i Israel.

15Jag ska åter låta erövrare komma mot er,

Mareshas invånare.

Israels härlighet ska komma

till Adullam.

16Raka ditt huvud och skär av ditt hår

för dina barns skull som var din glädje.

Gör dig skallig som gamen,

för de har förts bort från dig.

Notas al pie

 1. 1:5 Enligt bl.a. Septuaginta synd.
 2. 1:10 Grundtexten innehåller mycket ordlek som inte låter sig översättas, och mycket av innebörden i detta avsnitt är osäkert. För v. 10f. jfr 2 Sam 1:20.