New American Standard Bible

Micah 1

Destruction in Israel and Judah

1The word of the Lord which came to Micah of Moresheth in the days of Jotham, Ahaz and Hezekiah, kings of Judah, which he saw concerning Samaria and Jerusalem.

Hear, O peoples, all of [a]you;
Listen, O earth and [b]all it contains,
And let the Lord [c]God be a witness against you,
The Lord from His holy temple.
For behold, the Lord is coming forth from His place.
He will come down and tread on the high places of the [d]earth.
The mountains will melt under Him
And the valleys will be split,
Like wax before the fire,
Like water poured down a steep place.
All this is for the rebellion of Jacob
And for the sins of the house of Israel.
What is the rebellion of Jacob?
Is it not Samaria?
What is the high [e]place of Judah?
Is it not Jerusalem?
For I will make Samaria a heap of ruins [f]in the open country,
Planting places for a vineyard.
I will pour her stones down into the valley
And will lay bare her foundations.
All of her idols will be smashed,
All of her earnings will be burned with fire
And all of her images I will make desolate,
For she collected them from a harlot’s earnings,
And to the earnings of a harlot they will return.

Because of this I must lament and wail,
I must go barefoot and naked;
I must make a lament like the jackals
And a mourning like the ostriches.
For her [g]wound is incurable,
For it has come to Judah;
It has reached the gate of my people,
Even to Jerusalem.
10 Tell it not in Gath,
Weep not at all.
At [h]Beth-le-aphrah roll yourself in the dust.
11 [i]Go on your way, inhabitant of [j]Shaphir, in shameful nakedness.
The inhabitant of [k]Zaanan does not [l]escape.
The lamentation of [m]Beth-ezel: “He will take from you its [n]support.”
12 For the inhabitant of [o]Maroth
Becomes weak waiting for good,
Because a calamity has come down from the Lord
To the gate of Jerusalem.
13 Harness the chariot to the team of horses,
O inhabitant of Lachish—
She was the beginning of sin
To the daughter of Zion—
Because in you were found
The rebellious acts of Israel.
14 Therefore you will give parting gifts
On behalf of Moresheth-gath;
The houses of Achzib will become a deception
To the kings of Israel.
15 Moreover, I will bring on you
The one who takes possession,
O inhabitant of [p]Mareshah.
The glory of Israel will enter Adullam.
16 Make yourself bald and cut off your hair,
Because of the children of your delight;
Extend your baldness like the eagle,
For they will go from you into exile.

Notas al pie

 1. Micah 1:2 Lit them
 2. Micah 1:2 Lit its fullness
 3. Micah 1:2 Heb YHWH, usually rendered Lord
 4. Micah 1:3 Or land
 5. Micah 1:5 Lit places
 6. Micah 1:6 Lit of the field
 7. Micah 1:9 Lit wounds
 8. Micah 1:10 I.e. house of dust
 9. Micah 1:11 I.e. Go into captivity
 10. Micah 1:11 I.e. pleasantness
 11. Micah 1:11 I.e. going out
 12. Micah 1:11 Lit go out
 13. Micah 1:11 I.e. house of removal
 14. Micah 1:11 Lit standing place
 15. Micah 1:12 I.e. bitterness
 16. Micah 1:15 I.e. possession

Bibelen på hverdagsdansk

Mikas 1

1Mika fra byen Moreshet modtog en række profetiske budskaber fra Herren på den tid, hvor henholdsvis Jotam, Ahaz og Hizkija regerede i Juda. Gud viste ham, hvad der skulle ske med Samaria og Jerusalem.

Dom over Nordriget og Sydriget

Hør godt efter, alle folkeslag.
    Lyt til mig, alle jordens beboere.

Herren, den Almægtige, dømmer sit folk,
    tordner mod dem fra sin trone i Himlen.
Han forlader sin himmelske bolig,
    træder ned på bjergenes tinder.
De smelter som voks under hans vrede,
    som ved en syndflod skylles højene væk.
For Israels folk har vendt sig fra Herren,
    Judas folk har syndet mod deres Gud.
Hvem gik forrest i Israels frafald?
    Var det ikke Samaria?
Hvem førte an i Judas afgudsdyrkelse?
    Var det ikke Jerusalem?
Derfor bliver Samaria til en ruinhob,
    et sted, hvor der plantes vinstokke.
Herren smider husenes sten ned i dalen,
    så fundamenterne ligger blottede tilbage.
Alle stenstøtter skal smadres,
    alle afgudsbilleder brændes.
De afskyelige afguder
    skal blive til affald.
Byens rigdom kom fra gaver til dens afguder,
    nu bliver rigdommen givet til andre folks guder.

Derfor vil jeg sørge og klage,
    gå barfodet omkring uden kjortel.
Jeg vil hyle som en sjakal
    og skrige som en struds.
For Samaria er dødeligt såret,
    og Juda vil få samme skæbne.
Ulykken banker på mit eget folks port,
    snart når den frem til Jerusalem.
10 Fortæl det ikke til filistrene i Gat,
    vis dem ikke jeres sorg.
Kast støv på hovedet,
    Bet-Leafras borgere.[a]
11 Shafirs folk bliver ydmyget,
    i laser bliver de ført i eksil.
Za’anan bliver belejret,
    så ingen kan komme ud.
Bet-Etzel er klædt i sorg,
    for ulykken standsede ikke der.
12 Marots indbyggere håber på det bedste,
    men det er forgæves.
Herrens straf er på vej,
    den nærmer sig Jerusalems port.
13 Spænd hestene for vognen og flygt,
    I folk fra Lakish.
Det var jer, der indførte Israels afguder,
    og derved førte I Jerusalem til fald.
14 Tag afsked med Moreshet-Gat,
    for den bliver overtaget af nye ejere.
Akzib har intet haft af værdi,
    som Judas[b] konger kunne bruge.
15 Maresha bliver erobret af fjenden,
    Judas ledere søger tilflugt i Adullams hule.
16 Judas land, græd over dine indbyggere,
    klip dig skaldet som en grib,
for de bliver taget fra dig
    og ført bort som fanger.

Notas al pie

 1. 1,10 At kaste støv eller aske i hovedet på sig selv var et tegn på dyb sorg. Navnene på de ti byer danner ordspil. Bet-Leafra betyder „støvets hus”. Sandsynligvis er der tale om fem byer nord for Jerusalem i v. 10-12 og fem byer syd for i v. 13-15. Tallet 10 betyder herredømme eller kongerige, og det antyder, at Judas kongedømme snart er forbi.
 2. 1,14 Ordret: „Israels konger”, men der tænkes sandsynligvis på den del af Israel, som normalt kaldes Juda.