New American Standard Bible

Matthew 1

The Genealogy of Jesus the Messiah

1The [a]record of the genealogy of [b]Jesus [c]the Messiah, the son of David, the son of Abraham:

Abraham [d]was the father of Isaac, [e]Isaac the father of Jacob, and Jacob the father of [f]Judah and his brothers. Judah was the father of Perez and Zerah by Tamar, Perez was the father of Hezron, and Hezron the father of [g]Ram. Ram was the father of Amminadab, Amminadab the father of Nahshon, and Nahshon the father of Salmon. Salmon was the father of Boaz by Rahab, Boaz was the father of Obed by Ruth, and Obed the father of Jesse. Jesse was the father of David the king.

David was the father of Solomon by [h]Bathsheba who had been the wife of Uriah. Solomon was the father of Rehoboam, Rehoboam the father of Abijah, and Abijah the father of [i]Asa. Asa was the father of Jehoshaphat, Jehoshaphat the father of [j]Joram, and Joram the father of Uzziah. Uzziah was the father of [k]Jotham, Jotham the father of Ahaz, and Ahaz the father of Hezekiah. 10 Hezekiah was the father of Manasseh, Manasseh the father of [l]Amon, and Amon the father of Josiah. 11 Josiah became the father of [m]Jeconiah and his brothers, at the time of the deportation to Babylon.

12 After the deportation to Babylon: Jeconiah became the father of [n]Shealtiel, and Shealtiel the father of Zerubbabel. 13 Zerubbabel was the father of [o]Abihud, Abihud the father of Eliakim, and Eliakim the father of Azor. 14 Azor was the father of Zadok, Zadok the father of Achim, and Achim the father of Eliud. 15 Eliud was the father of Eleazar, Eleazar the father of Matthan, and Matthan the father of Jacob. 16 Jacob was the father of Joseph the husband of Mary, by whom Jesus was born, who is called [p]the Messiah.

17 So all the generations from Abraham to David are fourteen generations; from David to the deportation to Babylon, fourteen generations; and from the deportation to Babylon to [q]the Messiah, fourteen generations.

Conception and Birth of Jesus

18 Now the birth of Jesus [r]Christ was as follows: when His mother Mary had been [s]betrothed to Joseph, before they came together she was found to be with child by the Holy Spirit. 19 And Joseph her husband, being a righteous man and not wanting to disgrace her, planned [t]to send her away secretly. 20 But when he had considered this, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, “Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary as your wife; for [u]the Child who has been [v]conceived in her is of the Holy Spirit. 21 She will bear a Son; and you shall call His name Jesus, for [w]He will save His people from their sins.” 22 Now all this [x]took place to fulfill what was spoken by the Lord through the prophet: 23 Behold, the virgin shall be with child and shall bear a Son, and they shall call His name [y]Immanuel,” which translated means, “God with us.” 24 And Joseph [z]awoke from his sleep and did as the angel of the Lord commanded him, and took Mary as his wife, 25 [aa]but kept her a virgin until she gave birth to a Son; and he called His name Jesus.

Notas al pie

 1. Matthew 1:1 Lit book
 2. Matthew 1:1 Heb Yeshua (Joshua), meaning The Lord saves
 3. Matthew 1:1 Gr Christos (Christ), Gr for Messiah, which means Anointed One
 4. Matthew 1:2 Lit fathered, and throughout the genealogy
 5. Matthew 1:2 Lit and..., and throughout the genealogy
 6. Matthew 1:2 Gr Judas; names of people in the Old Testament are given in their Old Testament form
 7. Matthew 1:3 Gr Aram
 8. Matthew 1:6 Lit her of Uriah
 9. Matthew 1:7 Gr Asaph
 10. Matthew 1:8 Also Gr for Jehoram in 2 King 8:16; cf 1 Chron 3:11
 11. Matthew 1:9 Gr Joatham
 12. Matthew 1:10 Gr Amos
 13. Matthew 1:11 Jehoiachin in 2 Kin 24:15
 14. Matthew 1:12 Gr Salathiel
 15. Matthew 1:13 Gr Abioud, usually spelled Abiud
 16. Matthew 1:16 Gr Christos (Christ)
 17. Matthew 1:17 Gr Christos (Christ)
 18. Matthew 1:18 I.e. The Messiah
 19. Matthew 1:18 The first stage of marriage in Jewish culture, usually lasting for a year before the wedding night, more legal than an engagement
 20. Matthew 1:19 Or to divorce her
 21. Matthew 1:20 Lit that which
 22. Matthew 1:20 Lit begotten
 23. Matthew 1:21 Lit He Himself
 24. Matthew 1:22 Lit has happened
 25. Matthew 1:23 Or Emmanuel
 26. Matthew 1:24 Lit got up
 27. Matthew 1:25 Lit and was not knowing her

Nouă Traducere În Limba Română

Matei 1:1-25

Cartea genealogiei lui Isus Cristos

(Lc. 3:23-38)

1Cartea genealogiei1 Numele din această genealogie urmează ortografierea ebraică și nu transliterarea în greacă, aceasta din urmă diferind în anumite cazuri de prima. lui Isus Cristos, fiul lui David, fiul lui Avraam.

2Lui Avraam i s‑a născut Isaac,

lui Isaac i s‑a născut Iacov,

lui Iacov i s‑au născut Iuda și frații acestuia,

3lui Iuda, i s‑au născut Pereț și Zerah, din Tamar,

lui Pereț i s‑a născut Hețron,

lui Hețron i s‑a născut Ram,

4lui Ram i s‑a născut Aminadab,

lui Aminadab i s‑a născut Nahșon,

lui Nahșon i s‑a născut Salmon,

5lui Salmon, i s‑a născut Boaz, din Rahab,

lui Boaz, i s‑a născut Obed, din Rut,

lui Obed i s‑a născut Ișai,

6iar lui Ișai i s‑a născut regele David.

Lui David i s‑a născut Solomon, din fosta soție a lui Urie,

7lui Solomon i s‑a născut Roboam,

lui Roboam i s‑a născut Abia,

lui Abia i s‑a născut Asa,

8lui Asa i s‑a născut Iehoșafat,

lui Iehoșafat i s‑a născut Iehoram,

lui Iehoram i s‑a născut Uzia,

9lui Uzia i s‑a născut Iotam,

lui Iotam i s‑a născut Ahaz,

lui Ahaz i s‑a născut Ezechia,

10lui Ezechia i s‑a născut Manase,

lui Manase i s‑a născut Amon,

lui Amon i s‑a născut Iosia,

11iar lui Iosia i s‑a născut Iehonia și frații acestuia, pe vremea exilului în Babilon.

12După exilul în Babilon,

lui Iehonia i s‑a născut Șealtiel,

lui Șealtiel i s‑a născut Zerub-Babel,

13lui Zerub-Babel i s‑a născut Abiud,

lui Abiud i s‑a născut Eliachim,

lui Eliachim i s‑a născut Azor,

14lui Azor i s‑a născut Țadok,

lui Țadok i s‑a născut Achim,

lui Achim i s‑a născut Eliud,

15lui Eliud i s‑a născut Elazar,

lui Elazar i s‑a născut Matan,

lui Matan i s‑a născut Iacov,

16iar lui Iacov i s‑a născut Iosif, soțul Mariei, din care S‑a născut Isus, Cel Care este numit Cristos16 Atât Christos (în greacă), cât și Mașiah (în ebraică și aramaică) înseamnă Cel Care este uns [peste tot în carte]..

17Așadar, toate generațiile de la Avraam până la David sunt în număr de paisprezece17 Lit.: sunt paisprezece generații., de la David până la exilul în Babilon sunt paisprezece generații, iar de la exilul în Babilon până la Cristos sunt paisprezece generații.17 În genealogiile biblice, unele nume, care nu sunt atât de importante, sunt omise din două motive: (1) fie pentru a relaționa un anume individ în mod direct la un strămoș important; (2) fie pentru a obține numărul dorit, care de multe ori este un multiplu de șapte, așa cum este în acest text.

Nașterea lui Isus Cristos

(Lc. 1:26–2:20)

18Iar nașterea lui Isus Cristos a fost astfel: Maria, mama Lui, era logodită cu Iosif, dar înainte ca ei să locuiască împreună, ea a rămas însărcinată de la Duhul Sfânt. 19Însă Iosif, soțul ei, era un om drept și nu voia s‑o facă de rușine înaintea lumii. De aceea, a vrut s‑o părăsească pe ascuns19 În contextul iudaic, logodna era un angajament mult mai puternic decât în zilele noastre și nu putea fi ruptă decât printr‑un act de divorț. În Deut. 22:24 femeia logodită este numită soție, iar în acest verset Iosif este numit soțul Mariei, chiar dacă erau doar logodiți..

20Dar, în timp ce se gândea el la aceste lucruri, iată că un înger al Domnului i s‑a arătat în vis și i‑a zis: „Iosif, fiu al lui David, nu te teme s‑o iei la tine pe Maria, soția ta, căci ce a luat naștere în ea este de la Duhul Sfânt. 21Ea va naște un Fiu, Căruia Îi vei pune numele Isus21 Gr.: Iesous – transcrierea în greacă a termenului ebraic și aramaic Ieșua (care înseamnă Domnul mântuie sau Domnul este mântuire), o formă prescurtată a lui Ioșua sau Iehoșua (transliterat în limba română ca Iosua). În LXX și în pasajele din F.A. 7:45 și Evr. 4:8 în NT grecesc, numele lui Iosua apare transcris ca Isus., pentru că El Își va mântui poporul de păcatele lui.“

22Toate acestea s‑au întâmplat ca să se împlinească ceea ce a spus Domnul prin profetul care zice:

23„Iată, fecioara va rămâne însărcinată,

va naște un Fiu

și Îi vor pune numele Emanuel“23 Vezi Is. 7:14.,

care, tradus, înseamnă „Dumnezeu este cu noi.“

24Când s‑a trezit din somn, Iosif a făcut așa cum i‑a poruncit îngerul Domnului. A luat‑o pe Maria de soție, 25dar n‑a cunoscut‑o25 Eufemism ebraic exprimat prin intermediul limbii grecești. Acesta are sensul de a avea relații sexuale. până când ea nu a dat naștere unui Fiu. Iar el I‑a pus numele Isus.