New American Standard Bible

Malachi 1

God’s Love for Jacob

1The [a]oracle of the word of the Lord to Israel through [b]Malachi.

“I have loved you,” says the Lord. But you say, “How have You loved us?” “Was not Esau Jacob’s brother?” declares the Lord. “Yet I have loved Jacob; but I have hated Esau, and I have made his mountains a desolation and appointed his inheritance for the jackals of the wilderness.” Though Edom says, “We have been beaten down, but we will [c]return and build up the ruins”; thus says the Lord of hosts, “They may build, but I will tear down; and men will call them the [d]wicked territory, and the people [e]toward whom the Lord is indignant forever.” Your eyes will see this and you will say, “The Lord [f]be magnified beyond the [g]border of Israel!”

Sin of the Priests

“‘A son honors his father, and a servant his master. Then if I am a father, where is My honor? And if I am a master, where is My [h]respect?’ says the Lord of hosts to you, O priests who despise My name. But you say, ‘How have we despised Your name?’ You are presenting defiled [i]food upon My altar. But you say, ‘How have we defiled You?’ In that you say, ‘The table of the Lord is to be despised.’ But when you present the blind for sacrifice, is it not evil? And when you present the lame and sick, is it not evil? [j]Why not offer it to your governor? Would he be pleased with you? Or would he receive you kindly?” says the Lord of hosts. “But now [k]will you not entreat God’s favor, that He may be gracious to us? [l]With such an offering on your part, will He receive any of you kindly?” says the Lord of hosts. 10 “Oh that there were one among you who would shut the [m]gates, that you might not uselessly kindle fire on My altar! I am not pleased with you,” says the Lord of hosts, “nor will I accept an offering from [n]you. 11 For from the rising of the sun even to its setting, My name will be great among the nations, and in every place incense is going to be offered to My name, and a grain offering that is pure; for My name will be great among the nations,” says the Lord of hosts. 12 “But you are profaning it, in that you say, ‘The table of the Lord is defiled, and as for its fruit, its food is to be despised.’ 13 You also say, ‘[o]My, how tiresome it is!’ And you disdainfully sniff at it,” says the Lord of hosts, “and you bring what was taken by robbery and what is lame or sick; so you bring the offering! Should I receive that from your hand?” says the Lord. 14 “But cursed be the swindler who has a male in his flock and vows it, but sacrifices a blemished animal to the Lord, for I am a great King,” says the Lord of hosts, “and My name is [p]feared among the [q]nations.”

Notas al pie

 1. Malachi 1:1 Lit burden
 2. Malachi 1:1 Or My messenger
 3. Malachi 1:4 Or rebuild the ruins
 4. Malachi 1:4 Lit border of wickedness
 5. Malachi 1:4 Or whom the Lord has cursed
 6. Malachi 1:5 Or will be great
 7. Malachi 1:5 Or territory
 8. Malachi 1:6 Lit fear
 9. Malachi 1:7 Lit bread
 10. Malachi 1:8 Lit Offer it, please
 11. Malachi 1:9 Lit entreat, please
 12. Malachi 1:9 Lit This has been from your hand
 13. Malachi 1:10 Or doors
 14. Malachi 1:10 Lit your hand
 15. Malachi 1:13 Lit Behold it is weariness
 16. Malachi 1:14 Or revered
 17. Malachi 1:14 Or Gentiles

Swedish Contemporary Bible

Malachi 1

1Profetia.

Herrens ord till Israel genom Malaki.

Herren älskar sitt folk

2”Jag har älskat er, säger Herren. Men ni säger: ’På vilket sätt har du älskat oss?’ Var inte Jakob och Esau bröder? säger Herren. Jag älskade Jakob 3men hatade Esau. Jag gjorde hans berg till en ödemark och gav hans arv åt öknens schakaler.”

4Om Edom säger: ”Vi är krossade, men vi ska åter bygga upp ruinerna,” så säger härskarornas Herre: ”Låt dem bygga, jag kommer ändå att riva ner det. Det ska kallas ondskans land och folket som Herren vredgas på för evigt. 5Ni får se det med egna ögon, och då ska ni säga: ’Herren är stor, även bortom Israels gränser!’

Israels otrohet

(1:6—2:16)

Herren kräver felfria offer

6En son hedrar sin far och en tjänare sin herre. Om jag är en far, var är min heder? Och om jag är en herre, var är min respekt? Detta säger härskarornas Herre till er präster, som föraktar mitt namn.

Då frågar ni: ’På vilket sätt har vi föraktat ditt namn?’

7Genom att ni har burit fram oren mat på mitt altare.

Ni frågar: ’På vilket sätt har vi gjort dig oren?’

Genom att säga att Herrens bord kan föraktas. 8När ni bär fram ett blint offerdjur, är det inte något ont? När ni bär fram ett halt och sjukt offerdjur, är det inte något ont? Försök komma med sådana offer till din ståthållare! Skulle han gilla dig och ta emot dig välvilligt? säger härskarornas Herre.

9Nu vädjar ni till Gud att han ska vara nådig mot oss! Skulle han, när ni nu har sådant i era händer, vara välvilligt inställd mot er?” säger härskarornas Herre.

10”Om ändå någon av er ville stänga tempeldörrarna och låta bli att i onödan tända eld på mitt altare! Jag vill inte veta av er, säger härskarornas Herre, och jag kan inte ta emot era offer. 11Från öster till väster ska mitt namn bli stort bland folken. På alla platser ska man bära fram rökelse och rena offer åt mitt namn, för mitt namn är stort bland folken, säger härskarornas Herre.

12Ni däremot vanhelgar det och säger att Herrens bord är orent och hans mat är värd förakt. 13Ni säger: ’Så besvärligt!’ och fnyser bara, säger härskarornas Herre. Ni kommer med stulna, halta och sjuka djur för att offra. Skulle jag kunna ta emot sådant av er? säger Herren. 14Förbannad är den bedräglige som lovar att offra ett handjur från sin hjord och sedan ändå offrar ett missbildat djur åt Herren. För jag är en stor kung, säger härskarornas Herre, och mitt namn är fruktat bland folken.