New American Standard Bible

Malachi 1

God’s Love for Jacob

1The [a]oracle of the word of the Lord to Israel through [b]Malachi.

“I have loved you,” says the Lord. But you say, “How have You loved us?” “Was not Esau Jacob’s brother?” declares the Lord. “Yet I have loved Jacob; but I have hated Esau, and I have made his mountains a desolation and appointed his inheritance for the jackals of the wilderness.” Though Edom says, “We have been beaten down, but we will [c]return and build up the ruins”; thus says the Lord of hosts, “They may build, but I will tear down; and men will call them the [d]wicked territory, and the people [e]toward whom the Lord is indignant forever.” Your eyes will see this and you will say, “The Lord [f]be magnified beyond the [g]border of Israel!”

Sin of the Priests

“‘A son honors his father, and a servant his master. Then if I am a father, where is My honor? And if I am a master, where is My [h]respect?’ says the Lord of hosts to you, O priests who despise My name. But you say, ‘How have we despised Your name?’ You are presenting defiled [i]food upon My altar. But you say, ‘How have we defiled You?’ In that you say, ‘The table of the Lord is to be despised.’ But when you present the blind for sacrifice, is it not evil? And when you present the lame and sick, is it not evil? [j]Why not offer it to your governor? Would he be pleased with you? Or would he receive you kindly?” says the Lord of hosts. “But now [k]will you not entreat God’s favor, that He may be gracious to us? [l]With such an offering on your part, will He receive any of you kindly?” says the Lord of hosts. 10 “Oh that there were one among you who would shut the [m]gates, that you might not uselessly kindle fire on My altar! I am not pleased with you,” says the Lord of hosts, “nor will I accept an offering from [n]you. 11 For from the rising of the sun even to its setting, My name will be great among the nations, and in every place incense is going to be offered to My name, and a grain offering that is pure; for My name will be great among the nations,” says the Lord of hosts. 12 “But you are profaning it, in that you say, ‘The table of the Lord is defiled, and as for its fruit, its food is to be despised.’ 13 You also say, ‘[o]My, how tiresome it is!’ And you disdainfully sniff at it,” says the Lord of hosts, “and you bring what was taken by robbery and what is lame or sick; so you bring the offering! Should I receive that from your hand?” says the Lord. 14 “But cursed be the swindler who has a male in his flock and vows it, but sacrifices a blemished animal to the Lord, for I am a great King,” says the Lord of hosts, “and My name is [p]feared among the [q]nations.”

Notas al pie

 1. Malachi 1:1 Lit burden
 2. Malachi 1:1 Or My messenger
 3. Malachi 1:4 Or rebuild the ruins
 4. Malachi 1:4 Lit border of wickedness
 5. Malachi 1:4 Or whom the Lord has cursed
 6. Malachi 1:5 Or will be great
 7. Malachi 1:5 Or territory
 8. Malachi 1:6 Lit fear
 9. Malachi 1:7 Lit bread
 10. Malachi 1:8 Lit Offer it, please
 11. Malachi 1:9 Lit entreat, please
 12. Malachi 1:9 Lit This has been from your hand
 13. Malachi 1:10 Or doors
 14. Malachi 1:10 Lit your hand
 15. Malachi 1:13 Lit Behold it is weariness
 16. Malachi 1:14 Or revered
 17. Malachi 1:14 Or Gentiles

Ang Pulong Sang Dios

Malakias 1

1Amo ini ang mensahi sang Ginoo para sa mga taga-Israel paagi kay Malakias.

Ginahigugma sang Dios ang mga Israelinhon

Nagsiling ang Ginoo, “Ginahigugma ko kamo. Pero nagapamangkot pa kamo, ‘Paano mo kami ginahigugma?’ Dumduma ninyo nga bisan mag-utod si Esau kag si Jacob, ginhigugma[a] ko si Jacob pero si Esau iya wala. Ginlaglag ko ang iya mga kabukiran, gani nangin elistaran na lang ini sang talunon nga mga ido.

“Kon magsiling ang mga Edomnon nga mga kaliwat ni Esau, ‘Bisan naguba ang amon lugar patindugon namon ini liwat,’ ako, ang Ginoo nga Makagagahom, magasiling nga, ‘Bisan patindugon pa nila ang ila lugar gub-on ko man ini gihapon. Pagatawgon sila nga “malaot nga nasyon” kag “katawhan nga permi ginakaugtan sang Ginoo.” Makita gid ninyo ang ila pagkalaglag kag magasiling kamo, “Gamhanan ang Ginoo bisan sa guwa sang Israel.” ’ ”

Ginsabdong sang Dios ang mga Pari

Nagsiling ang Ginoo nga Makagagahom sa mga pari, “Ang anak nagatahod sa iya amay, kag ang ulipon nagatahod sa iya agalon. Pero ngaa ako nga inyo amay kag agalon wala ninyo ginatahod? Ginapasipalahan pa ninyo ako. Pero nagapamangkot pa kamo, ‘Paano ka namon ginapasipalahan?’ Ginapasipalahan ninyo ako paagi sa paghalad sang mahigko[b] nga mga halad sa akon halaran. Pero nagapamangkot pa kamo, ‘Paano namon ginhigkuan ang amon mga halad?’[c] Ginhigkuan ninyo ang inyo mga halad paagi sa pagsiling nga wala sing pulos ang akon halaran. Amo gani nga nagahalad kamo sang mga sapat nga bulag, piang, ukon masakiton. Indi ina husto! Tilawi bala ninyo nga hatagan ang inyo gobernador sang pareho sina nga klase sang mga sapat. Sigurado gid nga indi siya malipay sa inyo kag indi niya kamo pagpakitaan sang kaayo.” Amo ini ang ginsiling sang Ginoo nga Makagagahom.

Nagsiling si Malakias, “Karon, kamo nga mga pari, pangabaya ninyo ang Dios nga kaluoyan niya kita. Pero sa sina nga klase sang mga halad nga ginahalad ninyo sa iya, sigurado gid nga indi niya kamo pagpakitaan sang kaayo. Amo ini ang ginasiling sang Ginoo nga Makagagahom.”

10 Nagsiling ang Ginoo nga Makagagahom, “Kuntani may isa sa inyo nga mga pari nga magsira sang mga puwertahan sang akon templo, agod indi na kamo magpadukot sang wala sing pulos nga kalayo sa akon halaran. Indi ko pagbatunon ang inyo mga halad, tungod kay wala ako malipay sa inyo. 11 Sa pagkamatuod, ginadayaw ang akon ngalan sang mga nasyon, halin sa sidlangan hasta sa nakatundan.[d] Bisan diin nga lugar nagasunog ang mga tawo sang insenso kag nagahalad[e] sang matinlo[f] nga mga halad sa akon, ang Ginoo nga Makagagahom. 12 Pero kamo iya ginapakahuy-an ninyo ang akon ngalan paagi sa pagsiling nga mahigko ang akon halaran[g] kag wala sing pulos ang mga ginahalad dira. 13 Kag nagasiling pa kamo nga natak-an na kamo sa paghalad sa akon, ang Ginoo nga Makagagahom, kag ginapakawalay pulos ninyo ang akon halaran.[h] Amo gani nga ginahalaran ninyo ako sang mga sapat nga pilason,[i] piang ukon masakiton. Nagahunahuna bala kamo nga batunon ko ina? 14 Pakamalauton ko ang dayaon sa inyo, nga nagpromisa nga maghalad sang maayo nga sapat pero ang iya ginhalad sa akon may deperensya. Pakamalauton ko siya kay ako ang gamhanan nga hari kag ginatahod ako sang mga nasyon. Ako, ang Ginoo nga Makagagahom, ang nagasiling sini.”

Notas al pie

 1. 1:2 ginhigugma: ukon, ginpili.
 2. 1:7 mahigko: buot silingon, indi takos nga ihalad sa Dios.
 3. 1:7 Paano… halad?: Amo ini sa Septuagint. Sa Hebreo, Paano ka namon ginhigkuan?
 4. 1:11 halin sa sidlangan hasta sa nakatundan: sa literal, halin sa pagbutlak hasta sa pagsalop sang adlaw.
 5. 1:11 ginadayaw… nagasunog… nagahalad: ukon, dayawon… magasunog… magahalad.
 6. 1:11 matinlo: buot silingon, takos nga ihalad sa Dios.
 7. 1:12 mahigko ang akon halaran kay ginahalaran sang mahigko nga mga halad.
 8. 1:13 ang akon halaran: ukon, ako.
 9. 1:13 pilason: ukon, kinawatan.