New American Standard Bible

Leviticus 1

The Law of Burnt Offerings

1Then the Lord called to Moses and spoke to him from the tent of meeting, saying, “Speak to the sons of Israel and say to them, ‘When any man of you brings an [a]offering to the Lord, you shall bring your [b]offering of animals from the herd or the flock. If his offering is a burnt offering from the herd, he shall offer it, a male without defect; he shall offer it at the doorway of the tent of meeting, that he may be accepted before the Lord. He shall lay his hand on the head of the burnt offering, that it may be accepted for him to make atonement on his behalf. He shall slay the [c]young bull before the Lord; and Aaron’s sons the priests shall offer up the blood and sprinkle the blood around on the altar that is at the doorway of the tent of meeting. He shall then skin the burnt offering and cut it into its pieces. The sons of Aaron the priest shall put fire on the altar and arrange wood on the fire. Then Aaron’s sons the priests shall arrange the pieces, the head and the suet over the wood which is on the fire that is on the altar. Its entrails, however, and its legs he shall wash with water. And the priest shall offer up in smoke all of it on the altar for a burnt offering, an offering by fire of a soothing aroma to the Lord.

10 ‘But if his offering is from the flock, of the sheep or of the goats, for a burnt offering, he shall offer it a male without defect. 11 He shall slay it on the side of the altar northward before the Lord, and Aaron’s sons the priests shall sprinkle its blood around on the altar. 12 He shall then cut it into its pieces with its head and its suet, and the priest shall arrange them on the wood which is on the fire that is on the altar. 13 The entrails, however, and the legs he shall wash with water. And the priest shall offer all of it, and offer it up in smoke on the altar; it is a burnt offering, an offering by fire of a soothing aroma to the Lord.

14 ‘But if his offering to the Lord is a burnt offering of birds, then he shall bring his offering from the turtledoves or from young pigeons. 15 The priest shall bring it to the altar, and wring off its head and offer it up in smoke on the altar; and its blood is to be drained out on the side of the altar. 16 He shall also take away its crop with its feathers and cast it beside the altar eastward, to the place of the [d]ashes. 17 Then he shall tear it by its wings, but shall not sever it. And the priest shall offer it up in smoke on the altar on the wood which is on the fire; it is a burnt offering, an offering by fire of a soothing aroma to the Lord.

Notas al pie

  1. Leviticus 1:2 Heb qorban
  2. Leviticus 1:2 Heb qorban
  3. Leviticus 1:5 Or one of the herd; lit son of the herd
  4. Leviticus 1:16 Or fat ashes

Nouă Traducere În Limba Română

Leviticul 1

Arderea de tot

1Domnul l-a chemat pe Moise şi a vorbit cu el din Cortul Întâlnirii, poruncindu-i să li se adreseze israeliţilor şi să le spună astfel: „Când vreunul dintre voi aduce Domnului un dar, să-l aducă din turmele de oi sau din cirezile de vite.

Dacă darul lui va fi o ardere de tot din cireadă, atunci să aducă un mascul fără meteahnă; să-l aducă la intrarea în Cortul Întâlnirii ca să fie plăcut[a] înaintea Domnului. Să-şi pună mâna pe capul viţelului adus ca ardere de tot şi acesta va fi primit în locul lui ca ispăşire pentru el. Viţelul să fie înjunghiat înaintea Domnului şi fiii lui Aaron, preoţii, să aducă sângele şi să-l stropească de jur împrejurul altarului de la intrarea în Cortul Întâlnirii. Arderea de tot să fie jupuită şi tăiată în bucăţi. Fiii preotului Aaron vor trebui să facă foc pe altar şi să pună lemne în foc. Apoi preoţii, fiii lui Aaron, să aşeze bucăţile, capul şi grăsimea pe lemnele puse pe focul de pe altar, iar măruntaiele şi picioarele să le spele cu apă. Şi preotul să le ardă pe altar ca o ardere de tot, o jertfă mistuită de foc de o aromă plăcută Domnului.

10 Dacă darul lui pentru arderea de tot este din turmă, din oi sau din capre, atunci să fie un mascul fără meteahnă. 11 Să-l înjunghie în partea de nord a altarului, înaintea Domnului şi fiii lui Aaron, preoţii, să-i stropească sângele pe altar, de jur împrejur. 12 Preotul să-l taie în bucăţi, după care să aşeze bucăţile împreună cu capul şi grăsimea pe lemnele puse pe focul de pe altar, 13 iar măruntaiele şi picioarele să le spele cu apă. Apoi preotul să le aducă pe toate şi să le ardă pe altar; aceasta este o ardere de tot, o jertfă mistuită de foc de o aromă plăcută Domnului.

14 Dacă darul adus Domnului este o ardere de tot din păsări, să-l aducă din turturele sau din pui de porumbei. 15 Preotul să aducă pasărea lângă altar, să-i rupă capul şi s-o ardă pe altar; va trebui ca sângele să i se scurgă pe o parte a altarului. 16 Apoi să-i scoată guşa cu ce are în ea[b] şi s-o arunce lângă altar, pe partea de răsărit, în locul pentru cenuşă. 17 Să-i rupă aripile fără a le scoate de tot. După aceea, preotul să ardă pasărea pe altar, pe lemnele de pe foc. Aceasta este o ardere de tot, o jertfă mistuită de foc de o aromă plăcută Domnului.

Notas al pie

  1. Leviticul 1:3 Textul se referă fie la dar, fie la persoana care dăruieşte
  2. Leviticul 1:16 Sau: guşa şi penele; sensul termenului ebraic este nesigur