New American Standard Bible

Jude

The Warnings of History to the Ungodly

[a]Jude, a bond-servant of Jesus Christ, and brother of [b]James,

To those who are the called, beloved in God the Father, and kept for Jesus Christ: May mercy and peace and love be multiplied to you.

Beloved, while I was making every effort to write you about our common salvation, I felt the necessity to write to you appealing that you contend earnestly for the faith which was once for all handed down to the [c]saints. For certain persons have crept in unnoticed, those who were long beforehand [d]marked out for this condemnation, ungodly persons who turn the grace of our God into licentiousness and deny our only Master and Lord, Jesus Christ.

Now I desire to remind you, though you know all things once for all, that [e]the Lord, after saving a people out of the land of Egypt, [f]subsequently destroyed those who did not believe. And angels who did not keep their own domain, but abandoned their proper abode, He has kept in eternal bonds under darkness for the judgment of the great day, just as Sodom and Gomorrah and the cities around them, since they in the same way as these indulged in gross immorality and went after [g]strange flesh, are exhibited as an [h]example in undergoing the punishment of eternal fire.

Yet in the same way these men, also by dreaming, defile the flesh, and reject authority, and revile [i]angelic majesties. But Michael the archangel, when he disputed with the devil and argued about the body of Moses, did not dare pronounce against him a railing judgment, but said, “The Lord rebuke you!” 10 But these men revile the things which they do not understand; and the things which they know by instinct, like unreasoning animals, by these things they are [j]destroyed. 11 Woe to them! For they have gone the way of Cain, and for pay [k]they have rushed headlong into the error of Balaam, and perished in the rebellion of Korah. 12 These are the men who are [l]hidden reefs in your love feasts when they feast with you without fear, caring for themselves; clouds without water, carried along by winds; autumn trees without fruit, [m]doubly dead, uprooted; 13 wild waves of the sea, casting up their own [n]shame like foam; wandering stars, for whom the [o]black darkness has been reserved forever.

14 It was also about these men that Enoch, in the seventh generation from Adam, prophesied, saying, “Behold, the Lord came with [p]many thousands of His holy ones, 15 to execute judgment upon all, and to convict all the ungodly of all their ungodly deeds which they have done in an ungodly way, and of all the harsh things which ungodly sinners have spoken against Him.” 16 These are grumblers, finding fault, following after their own lusts; [q]they speak arrogantly, flattering people for the sake of gaining an advantage.

Keep Yourselves in the Love of God

17 But you, beloved, ought to remember the words that were spoken beforehand by the apostles of our Lord Jesus Christ, 18 that they were saying to you, “In the last time there will be mockers, following after their own ungodly lusts.” 19 These are the ones who cause divisions, [r]worldly-minded, [s]devoid of the Spirit. 20 But you, beloved, building yourselves up on your most holy faith, praying in the Holy Spirit, 21 keep yourselves in the love of God, waiting anxiously for the mercy of our Lord Jesus Christ to eternal life. 22 And have mercy on some, who are doubting; 23 save others, snatching them out of the fire; and on some have mercy with fear, hating even the garment polluted by the flesh.

24 Now to Him who is able to keep you from stumbling, and to make you stand in the presence of His glory blameless with great joy, 25 to the only God our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion and authority, before all time and now and [t]forever. Amen.

Notas al pie

 1. Jude 1:1 Gr Judas
 2. Jude 1:1 Or Jacob
 3. Jude 1:3 Or holy ones
 4. Jude 1:4 Or written about...long ago
 5. Jude 1:5 Two early mss read Jesus
 6. Jude 1:5 Lit the second time
 7. Jude 1:7 Lit different or other flesh
 8. Jude 1:7 Or example of eternal fire, in undergoing punishment
 9. Jude 1:8 Lit glories
 10. Jude 1:10 Lit corrupted
 11. Jude 1:11 Lit they have poured themselves out
 12. Jude 1:12 Or stains
 13. Jude 1:12 Lit twice
 14. Jude 1:13 Or shameless deeds
 15. Jude 1:13 Lit blackness of darkness; or netherworld gloom
 16. Jude 1:14 Lit His holy ten thousands
 17. Jude 1:16 Lit their mouth speaks
 18. Jude 1:19 Or merely natural
 19. Jude 1:19 Lit not having
 20. Jude 1:25 Lit to all the ages

Słowo Życia

List św. Judy

Pozdrowienie

Ja, Juda, sługa Jezusa Chrystusa i brat Jakuba, piszę do wszystkich powołanych i ukochanych przez Boga Ojca i chronionych przez Jezusa Chrystusa.

Niech Bóg obficie obdarza was pokojem oraz miłością i współczuciem dla innych ludzi!

Ostrzeżenie przed fałszywymi nauczycielami

Kochani, chciałem napisać do was o naszym wspólnym zbawieniu. Uznałem jednak, że muszę raczej zachęcić was do walki w obronie wiary, która raz na zawsze została przekazana świętym.

Piszę o tym dlatego, że pojawili się wśród was jacyś bezbożni ludzie, którzy twierdzą, że skoro Bóg okazał im łaskę, to mogą teraz prowadzić rozwiązłe życie. W ten sposób odrzucają Jezusa Chrystusa, naszego jedynego Władcę i Pana. Dawno już jednak wydany został na nich wyrok potępienia.

Dobrze znacie historię wyzwolenia Izraelitów z niewoli w Egipcie. Chciałbym wam jednak przypomnieć, że spośród ludzi, którzy zostali wyzwoleni, Pan zgładził tych, którzy Mu nie uwierzyli. Ukarał również aniołów, którzy nie pozostali tam, gdzie powinni, ale opuścili swoje miejsce. Uwięził ich w ciemnej otchłani, gdzie czekają na dzień Bożego sądu. Przypomnijcie sobie również, co się stało z Sodomą i Gomorą oraz okolicznymi miastami. Życie mieszkańców tych miast było rozwiązłe, a ich pragnienia—sprzeczne z naturą. Dlatego kara, którą ponieśli, stała się przykładem kary wiecznego ognia.

Ludzie, którzy wkradli się między was, są do nich podobni. Kierują się bowiem swoimi urojeniami i hańbią własne ciała. Odrzucają władzę Pana i obrażają niebiańskie istoty, podczas gdy nawet archanioł Michał, spierając się z diabłem o ciało Mojżesza, nie ośmielił się go oskarżyć. Powiedział tylko: „Niech Pan cię potępi!”. 10 Ci zaś, którzy pojawili się wśród was, przeklinają to, o czym nie mają zielonego pojęcia. Skończą jednak jak nierozumne zwierzęta, które kierują się tylko zmysłami. 11 Marny ich los! Poszli bowiem w ślady Kaina, który był mordercą, oraz Baalama, który dla pieniędzy był gotów popełnić zło, a także Korego, który zbuntował się przeciwko Bogu i został za to zgładzony. Ich spotka taki sam los!

12 Ludzie ci chętnie zasiadają z wami przy wspólnym stole. Myślą jednak tylko o tym, żeby się najeść, i wciąż sprawiają wam kłopoty. Są jak chmury gnane wiatrem, ale nie dające potrzebnego deszczu, i jak wyrwane z korzeniami, uschnięte drzewa, na których brak owoców. 13 Ich złe uczynki są jak spienione morskie fale, oni sami zaś—jak zabłąkane gwiazdy, których przeznaczeniem jest wieczna ciemność.

14 Henoch, który żył siedem pokoleń po Adamie, prorokował o nich, mówiąc:

„Pan nadchodzi z tysiącami swoich świętych,
15 aby osądzić wszystkich ludzi.
On ukarze bezbożnych za złe czyny,
których się dopuścili,
oraz za zuchwałe słowa,
którymi obrazili Boga”.

16 Ludzie ci wiecznie narzekają na swój los i kierują się tylko swoimi własnymi pragnieniami. Używają wyszukanych słów i dobrze mówią o tych, od których spodziewają się coś dostać.

Zachęta do wytrwania

17 Wy jednak, kochani, pamiętajcie słowa apostołów naszego Pana, Jezusa Chrystusa, 18 którzy mówili:

„W czasach ostatecznych pojawią się ludzie
wyśmiewający Boże obietnice
i kierujący się tylko swoimi bezbożnymi pragnieniami”.

19 Oni to doprowadzają do podziałów, nie mają bowiem Ducha Świętego i myślą tylko o zaspokajaniu swoich pragnień.

20 Ale wy, kochani, budujcie z samych siebie budowlę, opartą na fundamencie świętej wiary. Macie w sobie Ducha Świętego, więc módlcie się! 21 Trwajcie w Bożej miłości, czekając na dzień, w którym nasz Pan, Jezus Chrystus, okaże wam swoje współczucie i da wam wieczne życie. 22 Bądźcie wyrozumiali dla tych, którzy mają wątpliwości. 23 Wyrywajcie z ognia tych, którzy giną. Okazujcie współczucie tym, którzy tego potrzebują—nie miejcie jednak nic wspólnego z ich grzechami.

24-25 Bóg może ochronić was przed upadkiem i sprawić, że—czyści i radośni—będziecie mogli stanąć przed Jego chwalebnym majestatem. On jest jedynym, prawdziwym Bogiem i Jemu należy się wieczna chwała, uwielbienie, moc i władza. Oddajmy Mu więc cześć, poprzez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Amen!