New American Standard Bible

Jude

The Warnings of History to the Ungodly

[a]Jude, a bond-servant of Jesus Christ, and brother of [b]James,

To those who are the called, beloved in God the Father, and kept for Jesus Christ: May mercy and peace and love be multiplied to you.

Beloved, while I was making every effort to write you about our common salvation, I felt the necessity to write to you appealing that you contend earnestly for the faith which was once for all handed down to the [c]saints. For certain persons have crept in unnoticed, those who were long beforehand [d]marked out for this condemnation, ungodly persons who turn the grace of our God into licentiousness and deny our only Master and Lord, Jesus Christ.

Now I desire to remind you, though you know all things once for all, that [e]the Lord, after saving a people out of the land of Egypt, [f]subsequently destroyed those who did not believe. And angels who did not keep their own domain, but abandoned their proper abode, He has kept in eternal bonds under darkness for the judgment of the great day, just as Sodom and Gomorrah and the cities around them, since they in the same way as these indulged in gross immorality and went after [g]strange flesh, are exhibited as an [h]example in undergoing the punishment of eternal fire.

Yet in the same way these men, also by dreaming, defile the flesh, and reject authority, and revile [i]angelic majesties. But Michael the archangel, when he disputed with the devil and argued about the body of Moses, did not dare pronounce against him a railing judgment, but said, “The Lord rebuke you!” 10 But these men revile the things which they do not understand; and the things which they know by instinct, like unreasoning animals, by these things they are [j]destroyed. 11 Woe to them! For they have gone the way of Cain, and for pay [k]they have rushed headlong into the error of Balaam, and perished in the rebellion of Korah. 12 These are the men who are [l]hidden reefs in your love feasts when they feast with you without fear, caring for themselves; clouds without water, carried along by winds; autumn trees without fruit, [m]doubly dead, uprooted; 13 wild waves of the sea, casting up their own [n]shame like foam; wandering stars, for whom the [o]black darkness has been reserved forever.

14 It was also about these men that Enoch, in the seventh generation from Adam, prophesied, saying, “Behold, the Lord came with [p]many thousands of His holy ones, 15 to execute judgment upon all, and to convict all the ungodly of all their ungodly deeds which they have done in an ungodly way, and of all the harsh things which ungodly sinners have spoken against Him.” 16 These are grumblers, finding fault, following after their own lusts; [q]they speak arrogantly, flattering people for the sake of gaining an advantage.

Keep Yourselves in the Love of God

17 But you, beloved, ought to remember the words that were spoken beforehand by the apostles of our Lord Jesus Christ, 18 that they were saying to you, “In the last time there will be mockers, following after their own ungodly lusts.” 19 These are the ones who cause divisions, [r]worldly-minded, [s]devoid of the Spirit. 20 But you, beloved, building yourselves up on your most holy faith, praying in the Holy Spirit, 21 keep yourselves in the love of God, waiting anxiously for the mercy of our Lord Jesus Christ to eternal life. 22 And have mercy on some, who are doubting; 23 save others, snatching them out of the fire; and on some have mercy with fear, hating even the garment polluted by the flesh.

24 Now to Him who is able to keep you from stumbling, and to make you stand in the presence of His glory blameless with great joy, 25 to the only God our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion and authority, before all time and now and [t]forever. Amen.

Notas al pie

 1. Jude 1:1 Gr Judas
 2. Jude 1:1 Or Jacob
 3. Jude 1:3 Or holy ones
 4. Jude 1:4 Or written about...long ago
 5. Jude 1:5 Two early mss read Jesus
 6. Jude 1:5 Lit the second time
 7. Jude 1:7 Lit different or other flesh
 8. Jude 1:7 Or example of eternal fire, in undergoing punishment
 9. Jude 1:8 Lit glories
 10. Jude 1:10 Lit corrupted
 11. Jude 1:11 Lit they have poured themselves out
 12. Jude 1:12 Or stains
 13. Jude 1:12 Lit twice
 14. Jude 1:13 Or shameless deeds
 15. Jude 1:13 Lit blackness of darkness; or netherworld gloom
 16. Jude 1:14 Lit His holy ten thousands
 17. Jude 1:16 Lit their mouth speaks
 18. Jude 1:19 Or merely natural
 19. Jude 1:19 Lit not having
 20. Jude 1:25 Lit to all the ages

Neno: Bibilia Takatifu

Yuda

Mimi Yuda, mtumishi wa Yesu Kristo, na ndugu yake Yakobo. Nawaandikia wale walioitwa na kupendwa na Mungu Baba na kulindwa na Yesu Kristo. Ninawatakieni rehema, amani na upendo tele.

Hukumu Ya Watu Wasiomcha Mungu

Wapendwa, ingawa nilikuwa na hamu kubwa kuwaandikieni kuhusu wokovu wetu, nimeona ni muhimu niwaandikieni nikiwasihi mwendelee kuipigania kwa nguvu imani ambayo Mungu amewakabidhi watakatifu mara moja tu kwa wakati wote. Hii ni kwa sababu watu wasiomcha Mungu ambao tangu zamani wamekwisha kuandikiwa hukumu hii, wamejiingiza miongoni mwenu kwa siri. Hawa ni watu ambao wanapotosha neema ya Mungu wetu na kuitumia kama kisingizio cha kutenda maovu. Wao wanamkana Yesu Kristo ambaye pekee ndiye Mkuu na Bwana wetu.

Sasa nataka kuwakumbusha jambo ambalo tayari mnalijua: kwamba, Bwana aliwaokoa watu wake kutoka Misri, lakini baadaye akawaangamiza wale ambao hawakuamini. Na malaika ambao hawaku tunza madaraka yao wakaacha maskani yao halisi; hao amewafungia gizani kwa minyororo ya milele hadi wahukumiwe katika siku ile kuu. Vivyo hivyo watu wa Sodoma na Gomora na miji ya kando kando yake ambao hali kadhalika walifanya uasherati na kujifurah isha katika matendo yaliyo kinyume cha maumbile, waliadhibiwa kwa moto wa milele kama fundisho kwa watu wote.

Ndivyo walivyo hawa watu. Ndoto zao huwaongoza wachafue miili yao, wasitii mamlaka; na watukane viumbe watakatifu walioko mbinguni. Lakini hata Mikaeli, malaika mkuu, aliposhindana na shetani kuhusu mwili wa Musa, hakuthubutu kutamka hukumu juu ya shetani, bali alisema, “Bwana akukemee!” 10 Lakini hawa watu hushutumu cho chote wasichokielewa; na yale mambo wanayotambua kwa asili, kama wanyama ambao hawawezi kujizuia kwa kutumia fikira, hayo ndio yanayowaangamiza. 11 Ole wao! Kwa maana watu hao wamefuata mfano wa Kaini, na kama Balaamu wako tayari kufanya lo lote kwa ajili ya fedha; na kama Kora wamejiangamiza wenyewe kwa kumwasi Mungu.

12 Watu hawa ni madoa katika karamu zenu za ushirika. Wanak ula nanyi bila kuwa na kiasi, wakicheka na kujishibisha na kunywa bila kujali wengine. Wao ni kama mawingu yanayochukuliwa na upepo huku na huku pasipo kuleta mvua; ni kama miti ya kiangazi iliy opukutika bila kuwa na matunda, ambayo imekufa kabisa na kung’olewa pamoja na mizizi yake. 13 Matendo yao ya aibu ni dha hiri kama vile mapovu ya mawimbi ya bahari. Wao ni kama nyota zinazotangatanga, na mahali pao ni katika lile giza kuu ambalo Mungu amewawekea milele. 14 Henoki, ambaye alikuwa wa kizazi cha saba baada ya Adamu, alitoa unabii kuhusu watu hawa akasema, “Sikilizeni! Nilimwona Bwana akija na watakatifu wake maelfu kwa maelfu 15 kutoa hukumu kwa wote na kuwaadhibu wasiomcha Mungu, kwa ajili ya matendo yao maovu waliyoyatenda na kwa ajili ya maneno makali ambayo hao waovu wasiomcha Mungu walisema juu yake.”

16 Watu hawa ni wanung’unikaji, wakaidi, wenye kufuata tamaa zao, wenye majivuno, wenye kujigamba na ambao huwasifu watu wen gine ili mambo yao yafanikiwe.

Maonyo Na Maagizo

17 Lakini ninyi wapendwa, kumbukeni yale mliyoambiwa na mitume wa Bwana wetu Yesu Kristo kwamba yatatokea. 18 Waliwaam bieni kwamba, “Katika siku za mwisho, watatokea watu watakaowad hihaki , watu wafuatao tamaa zao mbaya.” 19 Watu hawa ndio wanaosababisha mafarakano, watu wafuatao tamaa za dunia, wasio na Roho wa Mungu. 20 Lakini ninyi wapendwa, jengeni maisha yenu juu ya imani yenu takatifu; ombeni katika nguvu na uweza wa Roho Mtakatifu. 21 Jitunzeni katika upendo wa Mungu; ngojeeni rehema ya Bwana wetu Yesu Kristo itakayowafikisha kwenye uzima wa milele. 22 Wavuteni wale wenye mashaka. 23 Okoeni wengine kwa kuwany akua kutoka katika moto; wengine wahurumieni, lakini mwogope, mkichukia hata mavazi yao yaliyochafuliwa kwa tamaa zao za dhambi.

24 Basi, utukufu ni wake yeye awezaye kuwalinda msianguke na kuwafikisheni bila hatia mbele ya utukufu wake mkiwa na furaha.