New American Standard Bible

Joshua 1

God’s Charge to Joshua

1Now it came about after the death of Moses the servant of the Lord, that the Lord spoke to Joshua the son of Nun, Moses’ [a]servant, saying, “Moses My servant is dead; now therefore arise, cross this Jordan, you and all this people, to the land which I am giving to them, to the sons of Israel. Every place on which the sole of your foot treads, I have given it to you, just as I spoke to Moses. From the wilderness and this Lebanon, even as far as the great river, the river Euphrates, all the land of the Hittites, and as far as the Great Sea toward the setting of the sun will be your territory. No man will be able to stand before you all the days of your life. Just as I have been with Moses, I will be with you; I will not fail you or forsake you. Be strong and courageous, for you shall give this people possession of the land which I swore to their fathers to give them. Only be strong and very courageous; [b]be careful to do according to all the law which Moses My servant commanded you; do not turn from it to the right or to the left, so that you may [c]have success wherever you go. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may [d]be careful to do according to all that is written in it; for then you will make your way prosperous, and then you will [e]have success. Have I not commanded you? Be strong and courageous! Do not tremble or be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go.”

Joshua Assumes Command

10 Then Joshua commanded the officers of the people, saying, 11 “Pass through the midst of the camp and command the people, saying, ‘Prepare provisions for yourselves, for within three days you are to cross this Jordan, to go in to possess the land which the Lord your God is giving you, to possess it.’”

12 To the Reubenites and to the Gadites and to the half-tribe of Manasseh, Joshua [f]said, 13 “Remember the word which Moses the servant of the Lord commanded you, saying, ‘The Lord your God gives you rest and will give you this land.’ 14 Your wives, your little ones, and your cattle shall remain in the land which Moses gave you beyond the Jordan, but you shall cross before your brothers in battle array, all your valiant warriors, and shall help them, 15 until the Lord gives your brothers rest, as He gives you, and they also possess the land which the Lord your God is giving them. Then you shall return to [g]your own land, and possess [h]that which Moses the servant of the Lord gave you beyond the Jordan toward the sunrise.”

16 They answered Joshua, saying, “All that you have commanded us we will do, and wherever you send us we will go. 17 Just as we obeyed Moses in all things, so we will obey you; only may the Lord your God be with you as He was with Moses. 18 Anyone who rebels against your [i]command and does not obey your words in all that you command him, shall be put to death; only be strong and courageous.”

Notas al pie

  1. Joshua 1:1 Or minister
  2. Joshua 1:7 Lit observe
  3. Joshua 1:7 Or act wisely
  4. Joshua 1:8 Lit observe
  5. Joshua 1:8 Or act wisely
  6. Joshua 1:12 Lit said, saying
  7. Joshua 1:15 Lit the land of your possession
  8. Joshua 1:15 Lit it
  9. Joshua 1:18 Lit mouth

Swedish Contemporary Bible

Joshua 1

Intåget i löfteslandet

(1:1—5:12)

Guds uppdrag till Josua

1När Herrens tjänare Mose var död, talade Herren till Josua, Nuns son, som hade varit Moses medhjälpare: 2”Min tjänare Mose är död. Gå nu med hela detta folk över floden Jordan in i det land jag vill ge åt dem, israeliterna. 3Jag ska ge er, precis som jag lovade Mose, varje plats där ni sätter er fot, 4från öknen till Libanon och från den stora floden Eufrat, hettiternas[a] hela landområde, till Medelhavet i väster. 5Ingen ska kunna sätta hinder i vägen så länge du lever, för jag ska vara med dig på samma sätt som jag var med Mose. Jag ska aldrig överge dig eller svika dig.

6Var stark och modig, för du kommer att leda detta folk i erövringen av det land som jag med ed lovade deras förfäder. 7Du ska vara stark och modig! Följ noga hela den lag som min tjänare Mose gav dig utan att vika av åt något håll, så kommer du att lyckas med allt du företar dig. 8Tala ständigt om denna lagbok, och tänk själv på den både dag och natt, så att du noga följer allt som står skrivet i den. Det är bara då som du kommer att lyckas och ha framgång. 9Jag har ju befallt dig att vara stark och modig. Bli aldrig rädd eller förskräckt! Herren, din Gud, ska vara med dig vart du än går.”

10Då gav Josua folkets ledare följande instruktioner: 11”Gå igenom lägret och säg till folket: Gör i ordning proviant! Om tre dagar ska ni gå över floden och inta det land som Herren, er Gud, vill ge er att bo i.”

12Sedan sa Josua till Rubens och Gads stammar och ena halvan av Manasses stam: 13”Kom ihåg vad Herrens tjänare Mose befallde er när han sa: Herren, er Gud, ska låta er komma till ro och ge er ett hemland här. 14Lämna därför hustrur, barn och boskap kvar här i landet som Mose gav er på östra sidan av floden Jordan. Men era män ska fullt beväpnade och utrustade leda de andra stammarna över floden och hjälpa dem, 15tills Herren låtit dem komma till ro liksom ni själva och de intagit det land Herren, er Gud, ger dem. Först därefter får ni återvända och slå er ner i det område Mose, Herrens tjänare, gav er här på östra sidan av Jordan.”

16De svarade Josua: ”Allt som du har befallt oss ska vi göra, och vart du än sänder oss skall vi gå. 17Vi ska lyda dig på samma sätt som vi lydde Mose. Må Herren, din Gud, vara med dig som han var med Mose! 18Om någon, vem det än är, handlar upproriskt mot dina befallningar och inte lyder dina ord, så ska han dö. Var stark och modig!”

Notas al pie

  1. 1:4 Kanaans land kan ibland ha kallats hettiternas land, eller också är hettiternas land här ett senare tillägg.