New American Standard Bible

John 9

Healing the Man Born Blind

1As He passed by, He saw a man blind from birth. And His disciples asked Him, “Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he would be born blind?” Jesus answered, It was neither that this man sinned, nor his parents; but it was so that the works of God might be displayed in him. We must work the works of Him who sent Me as long as it is day; night is coming when no one can work. While I am in the world, I am the Light of the world.” When He had said this, He spat on the ground, and made clay of the spittle, and applied the clay to his eyes, and said to him, “Go, wash in the pool of Siloam” (which is translated, Sent). So he went away and washed, and came back seeing. Therefore the neighbors, and those who previously saw him as a beggar, were saying, “Is not this the one who used to sit and beg?” Others were saying, “This is he,” still others were saying, “No, but he is like him.” [a]He kept saying, “I am the one.” 10 So they were saying to him, “How then were your eyes opened?” 11 He answered, “The man who is called Jesus made clay, and anointed my eyes, and said to me, ‘Go to Siloam and wash’; so I went away and washed, and I received sight.” 12 They said to him, “Where is He?” He *said, “I do not know.”

Controversy over the Man

13 They *brought to the Pharisees the man who was formerly blind. 14 Now it was a Sabbath on the day when Jesus made the clay and opened his eyes. 15 Then the Pharisees also were asking him again how he received his sight. And he said to them, “He applied clay to my eyes, and I washed, and I see.” 16 Therefore some of the Pharisees were saying, “This man is not from God, because He does not keep the Sabbath.” But others were saying, “How can a man who is a sinner perform such [b]signs?” And there was a division among them. 17 So they *said to the blind man again, “What do you say about Him, since He opened your eyes?” And he said, “He is a prophet.”

18 The Jews then did not believe it of him, that he had been blind and had received sight, until they called the parents of the very one who had received his sight, 19 and questioned them, saying, “Is this your son, who you say was born blind? Then how does he now see?” 20 His parents answered them and said, “We know that this is our son, and that he was born blind; 21 but how he now sees, we do not know; or who opened his eyes, we do not know. Ask him; he is of age, he will speak for himself.” 22 His parents said this because they were afraid of the Jews; for the Jews had already agreed that if anyone confessed Him to be [c]Christ, he was to be put out of the synagogue. 23 For this reason his parents said, “He is of age; ask him.”

24 So a second time they called the man who had been blind, and said to him, “Give glory to God; we know that this man is a sinner.” 25 He then answered, “Whether He is a sinner, I do not know; one thing I do know, that though I was blind, now I see.” 26 So they said to him, “What did He do to you? How did He open your eyes?” 27 He answered them, “I told you already and you did not listen; why do you want to hear it again? You do not want to become His disciples too, do you?” 28 They reviled him and said, “You are His disciple, but we are disciples of Moses. 29 We know that God has spoken to Moses, but as for this man, we do not know where He is from.” 30 The man answered and said to them, “Well, here is an amazing thing, that you do not know where He is from, and yet He opened my eyes. 31 We know that God does not hear sinners; but if anyone is God-fearing and does His will, He hears him. 32 [d]Since the beginning of time it has never been heard that anyone opened the eyes of a person born blind. 33 If this man were not from God, He could do nothing.” 34 They answered him, “You were born entirely in sins, and are you teaching us?” So they put him out.

Jesus Affirms His Deity

35 Jesus heard that they had put him out, and finding him, He said, “Do you believe in the Son of Man?” 36 He answered, “Who is He, [e]Lord, that I may believe in Him?” 37 Jesus said to him, “You have both seen Him, and He is the one who is talking with you.” 38 And he said, “Lord, I believe.” And he worshiped Him. 39 And Jesus said, “For judgment I came into this world, so that those who do not see may see, and that those who see may become blind.” 40 Those of the Pharisees who were with Him heard these things and said to Him, “We are not blind too, are we?” 41 Jesus said to them, “If you were blind, you would have no sin; but [f]since you say, ‘We see,’ your sin remains.

Notas al pie

 1. John 9:9 Lit That one
 2. John 9:16 Or attesting miracles
 3. John 9:22 I.e. the Messiah
 4. John 9:32 Lit From the age it was not heard
 5. John 9:36 Or Sir
 6. John 9:41 Lit now

En Levende Bok

Johannes 9

Jesus helbreder en mann som var født blind

1Mens Jesus gikk langs veien, fikk han se en mann som var født blind.

Disiplene spurte: ”Mester, hvorfor ble denne mannen født blind? Kommer det av at han selv har syndet, eller av at hans foreldre har syndet?”

Jesus svarte dem: ”Han er slett ikke straffet på grunn av syndene sine. Men etter som han er født blind, kan Gud helbrede ham og vise sin kraft, Derfor må vi skynde oss å gjøre det oppdraget vi har fått fra han som har sendt meg. Snart blir det natt, og da kan ingen arbeide. Men så lenge jeg er hos menneskene, er jeg lyset deres.”

Jesus spyttet på jorden og gjorde en deig av leire som han strøk på øynene til den blinde mannen. Jesus sa til mannen: ”Gå og vask deg i Siloadammen”. Siloa betyr sendt ut. Han gikk da av sted og vasket seg. Da han kom tilbake, kunne han se.

Naboene hans og andre som bare hadde sett han som tigger, spurte hverandre: ”Var det ikke han som før satt og tigget?”

”Jo, det er det”, sa noen, mens andre sa: ”Nei, det er ikke ham. Han er bare lik ham.”

Tiggeren sa: ”Visst er det jeg.”

10 Da spurte de ham: ”Hva har skjedd? Hvordan kan det ha seg at du ser?”

11 Mannen svarte: ”Han som heter Jesus, gjorde en deig av leire og strøk den på øynene mine. Etterpå sa han at jeg skulle gå til Siloadammen og vaske meg. Da jeg hadde gjort det, kunne jeg se!”

12 De spurte ham: ”Hvor er Jesus nå?”

”Det vet jeg ikke,” svarte mannen.

Fariseerne vil kryssforhøre mannen

13 Da tok folket med seg mannen som hadde vært blind, til fariseerne[a]. 14 Etter som det var på en hviledag[b] Jesus hadde laget deigen og gitt mannen synet, vakte det diskusjon. Da fariseerne spurte hvordan det kunne ha seg at han hadde fått synet, 15 fortalte han historien enn gang til: ”Han strøk en deig av leire på øynene mine, og da jeg vasket meg, kunne jeg se.”

16 Noen av fariseerne sa: ”Denne mannen kan ikke være sendt av Gud etter som han arbeider på hviledagen.” Andre sa: ”En synder kan vel ikke gjøre slike mirakler?” Så begynte de å diskutere med hverandre.

17 Etter en tid vendte fariseerne seg til mannen som hadde vært blind, og spurte: ”Hva sier du selv om ham? Det var jo du som fikk synet ditt.” Mannen svarte: ”Han må være en profet[c].”

18 Mange religiøse ledere tvilte på at mannen som var blitt helbredet, hadde vært blind i det hele tatt. De sendte bud på foreldrene hans 19 og spurte: ”Er dette sønnen deres? Ble han født blind? Dersom det er sant, hvordan kan det da ha seg at han nå ser?”

20 Foreldrene svarte: ”Det er sønnen vår, og vi vet at han ble født blind. 21 Men hvordan han nå kan se, det vet vi ikke, og heller ikke vet vi hvem som har helbredet ham. Spør ham selv. Han er gammel nok til å svare på spørsmålene dere måtte ha.”

22-23 Dette sa de fordi de fryktet de religiøse lederne. De hadde allerede bestemt at den som bekjente Jesus som Messias, den lovede kongen, skulle bli ekskludert fra Den jødiske menigheten.

24 For andre gangen kalte fariseerne til seg mannen som hadde vært blind, og sa til ham: ”Lov innfor Gud at du sier oss sannheten.[d] Vi vet at denne Jesus er en synder.”

25 Han svarte: ”Om han er en synder eller ikke, det vet ikke jeg. Det eneste jeg vet er at jeg som før var blind nå kan se.”

26 De spurte ham enda en gang: ”Hva gjorde han med deg? Hvordan gikk han fram da du fikk synet ditt?”

27 Mannen svarte: ”Det har jeg jo allerede fortalt. Hvorfor hører dere ikke etter? Vil dere også bli disiplene hans etter som dere ønsker å høre historien en gang til?”

28 Da forbannet de ham og sa: ”Det er du som er disippelen hans. Vi er disiplene til Moses. 29 Vi vet at Gud har talt til Moses, men hvor i all verden denne fyren kommer fra, det vet ikke vi.”

30 ”Dette er underlig”, svarte mannen. ”Han ga meg synet mitt, og enda vet ikke dere hvor han kommer fra. 31 Men at Gud ikke hører på syndere, det vet vi. Han hører på dem som tilber ham og gjør hans vilje. 32 Aldri før har vi hørt snakk om noen som har helbredet en som var født blind. 33 Om denne mannen ikke var sendt av Gud, da ville han ikke kunne gjøre noe slikt.”

34 ”Du er en synder tvers igjennom!”, ropte de. ”I tillegg forsøker du å undervise oss.” Så ekskluderte de mannen fra menigheten.

Jesus snakker om åndelig blindhet

35 Jesus fikk snart høre at de hadde ekskludert mannen fra Den jødiske menigheten. Da han møtte mannen igjen, spurte han: ”Tror du på Menneskesønnen[e] som Gud skulle sende?”

36 Mannen svarte: ”Herre, si meg hvem han er, slik at jeg kan tro på ham.”

37 Jesus sa: ”Du har sett ham. Det er han som snakker med deg.”

38 Da falt mannen ned foran Jesus og sa: ”Jeg tror, Herre.”

39 Jesus sa: ”Jeg har kommet til verden for å avsløre syndene hos menneskene. De som innser at de er blinde, skal begynne å se, men de som mener om seg selv at de kan se, de skal bli avslørt som blinde.”

40 Noen fariseere[f] som sto der, spurte da: ”Mener du at vi skulle være blinde?”

41 Jesus svarte: ”Om dere var blinde, ville dere være uten synd. Men dere påstår nå at dere kan se, og derfor er og blir dere skyldige.”

Notas al pie

 1. 9:13 Fariseerne var et religiøst parti blant jødene. De var svært nøye med å følge hele Moseloven og hadde for øvrig lagt til egne regler og forskrifter.
 2. 9:14 I grunnteksten: Sabbaten. Jødene sin hviledag er den sjuende dagen i deres uke, altså lørdagen. Den dagen utfører ikke jødene noe unødvendig arbeid. Hviledagen ble innstiftet av Gud allerede i Første Mosebok 2:3.
 3. 9:17 En profet bringer Guds budskap.
 4. 9:24 På gresk: Gi Gud æren. Dette var en ed de bannet for domstolen.
 5. 9:35 ”Menneskesønnen” er et hebraisk ord for å si ”av mennesker”. Det var en tittel på Messias, den lovede kongen, hentet fra Daniel 7:13-14.
 6. 9:40 Fariseerne var et religiøst parti blant jødene.