New American Standard Bible

John 1

The Deity of Jesus Christ

1In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. [a]He was in the beginning with God. All things came into being through Him, and apart from Him nothing came into being that has come into being. In Him was life, and the life was the Light of men. The Light shines in the darkness, and the darkness did not [b]comprehend it.

The Witness John

There [c]came a man sent from God, whose name was John. [d]He came [e]as a witness, to testify about the Light, so that all might believe through him. [f]He was not the Light, but he came to testify about the Light.

There was the true Light [g]which, coming into the world, enlightens every man. 10 He was in the world, and the world was made through Him, and the world did not know Him. 11 He came to His [h]own, and those who were His own did not receive Him. 12 But as many as received Him, to them He gave the right to become children of God, even to those who believe in His name, 13 who were [i]born, not of [j]blood nor of the will of the flesh nor of the will of man, but of God.

The Word Made Flesh

14 And the Word became flesh, and [k]dwelt among us, and we saw His glory, glory as of [l]the only begotten from the Father, full of grace and truth. 15 John *testified about Him and cried out, saying, “This was He of whom I said, ‘He who comes after me [m]has a higher rank than I, for He existed before me.’” 16 For of His fullness [n]we have all received, and [o]grace upon grace. 17 For the Law was given through Moses; grace and truth [p]were realized through Jesus Christ. 18 No one has seen God at any time; the only begotten God who is in the bosom of the Father, He has explained Him.

The Testimony of John

19 This is the testimony of John, when the Jews sent to him priests and Levites from Jerusalem to ask him, “Who are you?” 20 And he confessed and did not deny, but confessed, “I am not [q]the Christ.” 21 They asked him, “What then? Are you Elijah?” And he *said, “I am not.” “Are you the Prophet?” And he answered, “No.” 22 Then they said to him, “Who are you, so that we may give an answer to those who sent us? What do you say about yourself?” 23 He said, “I am a voice of one crying in the wilderness, ‘Make straight the way of the Lord,’ as Isaiah the prophet said.”

24 Now they had been sent from the Pharisees. 25 They asked him, and said to him, “Why then are you baptizing, if you are not the [r]Christ, nor Elijah, nor the Prophet?” 26 John answered them saying, “I baptize [s]in water, but among you stands One whom you do not know. 27 It is He who comes after me, the thong of whose sandal I am not worthy to untie.” 28 These things took place in Bethany beyond the Jordan, where John was baptizing.

29 The next day he *saw Jesus coming to him and *said, “Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world! 30 This is He on behalf of whom I said, ‘After me comes a Man who [t]has a higher rank than I, for He existed before me.’ 31 I did not recognize [u]Him, but so that He might be manifested to Israel, I came baptizing [v]in water.” 32 John testified saying, “I have seen the Spirit descending as a dove out of heaven, and He remained upon Him. 33 I did not recognize [w]Him, but He who sent me to baptize [x]in water said to me, ‘He upon whom you see the Spirit descending and remaining upon Him, this is the One who baptizes [y]in the Holy Spirit.’ 34 I myself have seen, and have testified that this is the Son of God.”

Jesus’ Public Ministry, First Converts

35 Again the next day John was standing [z]with two of his disciples, 36 and he looked at Jesus as He walked, and *said, “Behold, the Lamb of God!” 37 The two disciples heard him speak, and they followed Jesus. 38 And Jesus turned and saw them following, and *said to them, “What do you seek?” They said to Him, “Rabbi (which translated means Teacher), where are You staying?” 39 He *said to them, “Come, and you will see.” So they came and saw where He was staying; and they stayed with Him that day, for it was about the [aa]tenth hour. 40 One of the two who heard John speak and followed Him, was Andrew, Simon Peter’s brother. 41 He *found first his own brother Simon and *said to him, “We have found the Messiah” (which translated means [ab]Christ). 42 He brought him to Jesus. Jesus looked at him and said, “You are Simon the son of [ac]John; you shall be called Cephas” (which is translated [ad]Peter).

43 The next day He purposed to go into Galilee, and He *found Philip. And Jesus *said to him, “Follow Me.” 44 Now Philip was from Bethsaida, of the city of Andrew and Peter. 45 Philip *found Nathanael and *said to him, “We have found Him of whom Moses in the Law and also the Prophets wrote—Jesus of Nazareth, the son of Joseph.” 46 Nathanael said to him, “Can any good thing come out of Nazareth?” Philip *said to him, “Come and see.” 47 Jesus saw Nathanael coming to Him, and *said of him, “Behold, an Israelite indeed, in whom there is no deceit!” 48 Nathanael *said to Him, “How do You know me?” Jesus answered and said to him, “Before Philip called you, when you were under the fig tree, I saw you.” 49 Nathanael answered Him, “Rabbi, You are the Son of God; You are the King of Israel.” 50 Jesus answered and said to him, “Because I said to you that I saw you under the fig tree, do you believe? You will see greater things than these.” 51 And He *said to him, “Truly, truly, I say to you, you will see the heavens opened and the angels of God ascending and descending on the Son of Man.”

Notas al pie

 1. John 1:2 Lit This one
 2. John 1:5 Or overpower
 3. John 1:6 Or came into being
 4. John 1:7 Lit This one
 5. John 1:7 Lit for testimony
 6. John 1:8 Lit That one
 7. John 1:9 Or which enlightens every person coming into the world
 8. John 1:11 Or own things, possessions, domain
 9. John 1:13 Or begotten
 10. John 1:13 Lit bloods
 11. John 1:14 Or tabernacled; i.e. lived temporarily
 12. John 1:14 Or unique, only one of His kind
 13. John 1:15 Lit has become before me
 14. John 1:16 Lit we all received
 15. John 1:16 Lit grace for grace
 16. John 1:17 Lit came to be
 17. John 1:20 I.e. the Messiah
 18. John 1:25 I.e. Messiah
 19. John 1:26 The Gr here can be translated in, with or by
 20. John 1:30 Lit has become before me
 21. John 1:31 I.e. as the Messiah
 22. John 1:31 The Gr here can be translated in, with or by
 23. John 1:33 I.e. as the Messiah
 24. John 1:33 The Gr here can be translated in, with or by
 25. John 1:33 The Gr here can be translated in, with or by
 26. John 1:35 Lit and
 27. John 1:39 Perhaps 10 a.m. (Roman time)
 28. John 1:41 Gr Anointed One
 29. John 1:42 Gr Joannes
 30. John 1:42 I.e. Rock or Stone

Słowo Życia

Ewangelia według św. Jana 1

Słowo stało się ciałem

1Na początku było Słowo.
Było ono u Boga i było Bogiem.
Od samego początku było razem z Bogiem.
Ono powołało wszystko do istnienia.
I nic, co zostało stworzone, nie zaistniało bez Niego.
W Nim było życie, a życie jest dla ludzi światłem.
To Światło świeci w ciemnościach,
a mrok nie był w stanie Go pochłonąć.
Bóg posłał swojego człowieka, imieniem Jan,
aby powiedział ludziom o prawdziwym Świetle
i aby dzięki niemu wszyscy uwierzyli.
Sam Jan nie był Światłem,
lecz miał o Nim opowiedzieć.
I nadeszło prawdziwe Światło,
które oświeca każdego człowieka,
przychodzącego na świat.
10 Pojawiło się na świecie,
który dzięki Niemu powstał,
ale świat Go nie rozpoznał.
11 Przyszło do swojej własności,
ale swoi Go nie przyjęli.
12 Tym jednak, którzy Je przyjęli, i uwierzyli Mu
dało prawo stać się dziećmi Bożymi,
13 które narodziły się nie fizycznie
—w wyniku namiętności
czy ludzkich planów—ale z Boga.
14 Słowo stało się ciałem i jako człowiek
zamieszkało wśród nas.
Ujrzeliśmy więc Jego chwałę—chwałę,
jaką Ojciec obdarzył swojego jedynego Syna,
pełnego łaski i prawdy.

Jan Chrzciciel

15 Jan Chrzciciel powiedział o Nim, wołając do zebranych wokół niego ludzi:

—To właśnie o Nim mówiłem: „Nadchodzi ktoś większy ode mnie, bo istniał wcześniej niż ja!”.

16 Z Jego bogactwa wszyscy otrzymaliśmy wiele łask. 17 Mojżesz dał nam Prawo, natomiast dzięki Jezusowi Chrystusowi nadeszła łaska i prawda. 18 Boga nikt nigdy nie widział, a pokazał Go nam Jedyny Syn—Bóg, który stanowi jedno z Ojcem.

19 Żydowscy przywódcy z Jerozolimy wysłali do Jana Chrzciciela kapłanów i ich pomocników z pytaniem:

—Kim właściwie jesteś?

20 Wtedy on jednoznacznie i dobitnie odpowiedział:

—Nie jestem Mesjaszem!

21 —No to kim? Eliaszem?—pytali.

—Nie.

—To może prorokiem?

—Też nie—odpowiedział Jan.

22 —Kim więc jesteś? Co mamy powiedzieć tym, którzy nas wysłali? Co możesz o sobie powiedzieć?—dopytywali go.

23 —Jak powiedział prorok Izajasz: „Jestem głosem wołającego na pustyni: Przygotujcie Panu drogę!”—odrzekł Jan.

24 Niektórzy wysłannicy, należący do ugrupowania faryzeuszy, 25 zapytali go:

—Dlaczego więc chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?

26-27 —Ja zanurzam tylko w wodzie—odparł Jan. —Lecz niebawem nadejdzie ktoś, kto już jest wśród was, ale na razie nie dał się wam poznać. Ja nie jestem nawet godzien zdjąć Mu butów!

28 Miało to miejsce po drugiej stronie Jordanu, w Betanii, gdzie Jan udzielał ludziom chrztu.

Jezus ofiarnym Barankiem Bożym

29 Następnego dnia Jan ujrzał nadchodzącego Jezusa i rzekł:

—Oto Baranek, którego Bóg złoży w ofierze, aby usunąć grzech świata! 30 To Jego miałem na myśli mówiąc, że „nadchodzi ktoś większy ode mnie, bo istniał wcześniej niż ja!”. 31 Nie wiedziałem, że to On, ale po to właśnie przyszedłem i zacząłem chrzcić ludzi, aby ogłosić Izraelowi Jego nadejście.

32 Jan kontynuował:

—Widziałem Ducha, który zstąpił na Niego z nieba jak gołąb. 33 Nie wiedziałem, że to On, ale Bóg, który mnie posłał, abym zanurzał ludzi w wodzie, powiedział: „Ten, na którego zstąpi Duch i spocznie na Nim, będzie zanurzał ludzi w Duchu Świętym”. 34 Widziałem to i dlatego oświadczam, że On jest Synem Boga!

Pierwsi uczniowie Jezusa

35 Następnego dnia Jan stał z dwoma uczniami. 36 Gdy zobaczył idącego Jezusa, powiedział:

—Oto Baranek, którego Bóg złoży w ofierze!

37 Obaj uczniowie usłyszeli to i poszli za Jezusem. 38 On obejrzał się i widząc, że za Nim idą, zapytał:

—Czego szukacie?

—Rabbi! (to znaczy: „Nauczycielu!”). Gdzie się zatrzymałeś na nocleg?—zapytali.

39 —Chodźcie i zobaczcie—odpowiedział Jezus.

Poszli więc z Nim, a ponieważ było już około czwartej po południu, zostali u Niego do końca dnia. 40 Jednym z nich był Andrzej, brat Szymona Piotra. 41 Odszukał on później Szymona i powiedział:

—Znaleźliśmy Mesjasza! (to znaczy: „Chrystusa”).

42 I zaprowadził go do Jezusa, a On spojrzał na niego i rzekł:

—Ty jesteś Szymon, syn Jana. Ale od teraz będziesz się nazywał Kefas (to znaczy: „Piotr”—„skała”).

Jezus powołuje Filipa i Natanaela

43 Następnego dnia Jezus postanowił pójść do Galilei. Po drodze spotkał Filipa i rzekł do niego:

—Chodź ze Mną.

44 Filip pochodził z Betsaidy, rodzinnego miasteczka Andrzeja i Piotra. 45 Spotkał on później Natanaela i powiedział mu:

—Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz i prorocy! To Jezus, syn Józefa z Nazaretu!

46 —Z Nazaretu?!—zdziwił się Natanael. —Czy stamtąd może pochodzić coś dobrego?

—Sam się przekonaj!—odrzekł Filip.

47 Gdy zbliżali się do Jezusa, On zobaczył Natanaela i powiedział:

—Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu.

48 —Skąd mnie znasz?—zdumiał się Natanael.

—Widziałem cię pod drzewem figowym, zanim spotkał cię Filip—odrzekł Jezus.

49 —Nauczycielu! Jesteś Synem Boga! Jesteś Królem Izraela!

50 —Wierzysz w to, ponieważ powiedziałem, że widziałem cię, gdy byłeś pod drzewem figowym?—odparł Jezus. —Ujrzysz jeszcze więcej! 51 Zapewniam was: Zobaczycie otwarte niebo i aniołów Boga wstępujących i zstępujących na Mnie, Syna Człowieczego.