New American Standard Bible

Joel 1

The Devastation of Locusts

1The word of the Lord that came to Joel, the son of Pethuel:

Hear this, O elders,
And listen, all inhabitants of the land.
Has anything like this happened in your days
Or in your fathers’ days?
Tell your sons about it,
And let your sons tell their sons,
And their sons the next generation.

What the gnawing locust has left, the swarming locust has eaten;
And what the swarming locust has left, the creeping locust has eaten;
And what the creeping locust has left, the stripping locust has eaten.
Awake, drunkards, and weep;
And wail, all you wine drinkers,
On account of the sweet wine
That is cut off from your mouth.
For a nation has [a]invaded my land,
Mighty and without number;
Its teeth are the teeth of a lion,
And it has the fangs of a lioness.
It has made my vine a waste
And my fig tree [b]splinters.
It has stripped them bare and cast them away;
Their branches have become white.

Wail like a virgin girded with sackcloth
For the bridegroom of her youth.
The grain offering and the drink offering are cut off
From the house of the Lord.
The priests mourn,
The ministers of the Lord.
10 The field is ruined,
The land mourns;
For the grain is ruined,
The new wine dries up,
Fresh oil [c]fails.
11 [d]Be ashamed, O farmers,
Wail, O vinedressers,
For the wheat and the barley;
Because the harvest of the field is destroyed.
12 The vine dries up
And the fig tree [e]fails;
The pomegranate, the palm also, and the [f]apple tree,
All the trees of the field dry up.
Indeed, rejoicing dries up
From the sons of men.

13 Gird yourselves with sackcloth
And lament, O priests;
Wail, O ministers of the altar!
Come, spend the night in sackcloth
O ministers of my God,
For the grain offering and the drink offering
Are withheld from the house of your God.

Starvation and Drought

14 Consecrate a fast,
Proclaim a solemn assembly;
Gather the elders
And all the inhabitants of the land
To the house of the Lord your God,
And cry out to the Lord.
15 Alas for the day!
For the day of the Lord is near,
And it will come as destruction from the [g]Almighty.
16 Has not food been cut off before our eyes,
Gladness and joy from the house of our God?
17 The [h]seeds shrivel under their [i]clods;
The storehouses are desolate,
The barns are torn down,
For the grain is dried up.
18 How the beasts groan!
The herds of cattle wander aimlessly
Because there is no pasture for them;
Even the flocks of sheep [j]suffer.
19 To You, O Lord, I cry;
For fire has devoured the pastures of the wilderness
And the flame has burned up all the trees of the field.
20 Even the beasts of the field [k]pant for You;
For the water brooks are dried up
And fire has devoured the pastures of the wilderness.

Notas al pie

 1. Joel 1:6 Lit come up against
 2. Joel 1:7 Or a stump
 3. Joel 1:10 Lit wastes away
 4. Joel 1:11 Or The farmers are ashamed, The vinedressers wail
 5. Joel 1:12 Lit wastes away
 6. Joel 1:12 Or apricot
 7. Joel 1:15 Heb Shaddai
 8. Joel 1:17 Or dried figs
 9. Joel 1:17 Or shovels
 10. Joel 1:18 Lit bear punishment
 11. Joel 1:20 Lit long for

Swedish Contemporary Bible

Joel 1

Budskap om invadering och ödeläggelse

(1:2—2:17)

Gräshoppor

1Herrens ord kom till Joel, Petuels son:

2Hör här, ni äldste,

lyssna, alla som bor i landet!

Har något sådant hänt under hela er livstid

eller under era förfäders tid?

3Ni ska berätta detta för era barn,

och de ska berätta det för sina,

och deras barn vidare för nästa generation:

4Det som gräshopporna[a] lämnade kvar

åt gräsgnagarna upp,

det som gräsgnagarna lämnade kvar

åt gräsbitarna upp,

och det som gräsbitarna lämnade kvar

åt gräsätarna upp.

5Vakna, ni berusade, och gråt,

klaga, ni drinkare!

För det nya vinet

har ryckts bort från era läppar.

6Ett folk har invaderat mitt land,

starkt och oräkneligt,

med tänder som ett lejons

och kindtänder som en lejoninnas.

7Det har förstört min vingård

och brutit mina fikonträd,

skalat dem nakna och kastat bort barken

och lämnat grenarna vita.

8Klaga som en jungfru,

klädd i sorgdräkt efter sin ungdoms brudgum.

9Det är slut med mat- och dryckesoffren

i Herrens hus.

Herrens tjänare, prästerna, klagar.

10Fältet är förött,

marken klagar.

Säden är förstörd,

det nya vinet förtorkat,

och oljan sinar.

11Jordbrukarna står där med skam,

vinodlarna klagar

för vetets och kornets skull,

för åkerns skörd är förstörd.

12Vinstocken är förtorkad

och fikonträdet vissnat.

Granatträd, palmer, äppelträd,

alla markens träd har torkat ut

och människors glädje förtvinat.

Uppmaning till klagan

13Klä er i sorgdräkt och klaga,

ni präster!

Jämra er, ni som tjänar vid altaret!

Kom, vaka natten igenom i sorgdräkt,

ni min Guds tjänare!

För mat- och dryckesoffer

finns inte längre i er Guds hus.

14Utlys en helig fasta

och kalla till en högtidssamling.

Samla de äldste

och alla som bor i landet

till Herrens, er Guds hus,

och ropa till Herren.

15Ve, vilken dag!

Herrens dag är nära.

Den kommer som förödelse

från den Väldige.

16Har inte levebrödet tagits bort inför våra ögon,

och glädjen och fröjden i vår Guds hus?

17Utsädet ligger förtorkat under jordklumparna,

förrådshusen ligger i ruiner

och sädesmagasinen i spillror,

för säden har torkat bort.

18Hur stönar inte boskapen!

Boskapshjordarna irrar omkring,

då det finns inget bete för dem.

Även fårhjordarna lider.

19Till dig, Herre, ropar jag!

En eld har förtärt de öppna betesmarkerna

och en låga bränt upp alla träd.

20Till och med de vilda djuren ropar till dig,

för bäckarna är uttorkade,

och en eld har förtärt

de öppna betesmarkerna.

Notas al pie

 1. 1:4 I grundtexten finns i denna vers, liksom i 2:25, fyra olika ord för gräshoppor, och översättningen av dem är osäker.