New American Standard Bible

Joel 1

The Devastation of Locusts

1The word of the Lord that came to Joel, the son of Pethuel:

Hear this, O elders,
And listen, all inhabitants of the land.
Has anything like this happened in your days
Or in your fathers’ days?
Tell your sons about it,
And let your sons tell their sons,
And their sons the next generation.

What the gnawing locust has left, the swarming locust has eaten;
And what the swarming locust has left, the creeping locust has eaten;
And what the creeping locust has left, the stripping locust has eaten.
Awake, drunkards, and weep;
And wail, all you wine drinkers,
On account of the sweet wine
That is cut off from your mouth.
For a nation has [a]invaded my land,
Mighty and without number;
Its teeth are the teeth of a lion,
And it has the fangs of a lioness.
It has made my vine a waste
And my fig tree [b]splinters.
It has stripped them bare and cast them away;
Their branches have become white.

Wail like a virgin girded with sackcloth
For the bridegroom of her youth.
The grain offering and the drink offering are cut off
From the house of the Lord.
The priests mourn,
The ministers of the Lord.
10 The field is ruined,
The land mourns;
For the grain is ruined,
The new wine dries up,
Fresh oil [c]fails.
11 [d]Be ashamed, O farmers,
Wail, O vinedressers,
For the wheat and the barley;
Because the harvest of the field is destroyed.
12 The vine dries up
And the fig tree [e]fails;
The pomegranate, the palm also, and the [f]apple tree,
All the trees of the field dry up.
Indeed, rejoicing dries up
From the sons of men.

13 Gird yourselves with sackcloth
And lament, O priests;
Wail, O ministers of the altar!
Come, spend the night in sackcloth
O ministers of my God,
For the grain offering and the drink offering
Are withheld from the house of your God.

Starvation and Drought

14 Consecrate a fast,
Proclaim a solemn assembly;
Gather the elders
And all the inhabitants of the land
To the house of the Lord your God,
And cry out to the Lord.
15 Alas for the day!
For the day of the Lord is near,
And it will come as destruction from the [g]Almighty.
16 Has not food been cut off before our eyes,
Gladness and joy from the house of our God?
17 The [h]seeds shrivel under their [i]clods;
The storehouses are desolate,
The barns are torn down,
For the grain is dried up.
18 How the beasts groan!
The herds of cattle wander aimlessly
Because there is no pasture for them;
Even the flocks of sheep [j]suffer.
19 To You, O Lord, I cry;
For fire has devoured the pastures of the wilderness
And the flame has burned up all the trees of the field.
20 Even the beasts of the field [k]pant for You;
For the water brooks are dried up
And fire has devoured the pastures of the wilderness.

Notas al pie

 1. Joel 1:6 Lit come up against
 2. Joel 1:7 Or a stump
 3. Joel 1:10 Lit wastes away
 4. Joel 1:11 Or The farmers are ashamed, The vinedressers wail
 5. Joel 1:12 Lit wastes away
 6. Joel 1:12 Or apricot
 7. Joel 1:15 Heb Shaddai
 8. Joel 1:17 Or dried figs
 9. Joel 1:17 Or shovels
 10. Joel 1:18 Lit bear punishment
 11. Joel 1:20 Lit long for

Nouă Traducere În Limba Română

Ioel 1

1Cuvântul Domnului care i-a fost spus lui Ioel, fiul lui Petuel:

Invazia lăcustelor

„Ascultaţi lucrul acesta, bătrânilor[a]!
    Luaţi aminte, toţi locuitorii ţării!
S-a mai întâmplat aşa ceva pe vremea voastră
    sau pe vremea strămoşilor voştri?
Povestiţi copiilor voştri despre lucrul acesta,
    şi copiii voştri să-l spună copiilor lor,
        iar copiii lor să-l istorisească următoarei generaţii.
Ceea ce a lăsat lăcusta Gazam,
    a mâncat lăcusta Arbe[b];
ceea ce a lăsat lăcusta Arbe,
    a mâncat lăcusta Ielek
şi ceea ce a lăsat lăcusta Ielek,
    a mâncat lăcusta Hasil.[c]

Treziţi-vă, beţivilor, şi plângeţi!
    Văitaţi-vă, voi, toţi băutorii de vin,
        pentru că vi s-a luat mustul de la gură!
Căci un neam puternic şi fără număr
    a năvălit asupra ţării Mele;
dinţii ei sunt dinţi de leu,
    iar colţii ei sunt colţi de leoaică.
Mi-a pustiit viile
    şi Mi-a făcut bucăţi smochinii;
i-a jupuit de coajă şi i-a trântit jos,
    lăsându-le ramurile decojite.

Boceşte aşa cum fecioara[d], îmbrăcată cu sac,
    boceşte după bărbatul[e] tinereţii ei!
Darurile de mâncare şi jertfele de băutură
    au fost oprite în Casa Domnului,
        iar preoţii, slujitorii Domnului, jelesc.
10 Ogoarele sunt pustiite,
    pământul jeleşte[f],
căci grânele sunt nimicite.
    Mustul a secat
        şi uleiul s-a terminat.
11 Îngroziţi-vă, plugari,
    văitaţi-vă, vieri,
din pricina grâului şi a orzului,
    căci roadele câmpului sunt distruse.
12 Via s-a uscat,
    iar smochinul este veştejit;
rodiul, palmierul, mărul,
    toţi pomii de pe câmp sunt uscaţi.
Într-adevăr, s-a ofilit bucuria
    din mijlocul oamenilor!

Chemare la pocăinţă

13 Preoţilor, îmbrăcaţi-vă cu sac şi jeliţi;
    văitaţi-vă, slujitori ai altarului!
Veniţi, petreceţi noaptea îmbrăcaţi cu saci,
    slujitori ai Dumnezeului meu!
Căci darurile de mâncare şi jertfele de băutură
    sunt oprite în Casa Dumnezeului vostru.
14 Hotărâţi un post,
    vestiţi o adunare sfântă.
Adunaţi-i pe bătrâni
    şi pe toţi locuitorii ţării
la Casa Domnului, Dumnezeul vostru,
    şi strigaţi către Domnul.

15 Vai, ce zi!
    Căci ziua Domnului este aproape;
        ea va veni ca o distrugere de la Cel Atotputernic[g].

16 Nu s-a prăpădit hrana
    sub ochii voştri –
adică bucuria şi veselia
    din Casa Domnului?
17 Seminţele s-au pârjolit
    sub bulgări[h],
hambarele sunt pustii,
    grânarele sunt în ruine,
        căci grânele s-au uscat.
18 Cum gem animalele!
    Cirezile de vite umblă ameţite,
        pentru că nu mai au păşune;
chiar şi turmele de oi suferă pedeapsa[i].

19 Către Tine, Doamne, strig,
    căci focul a mistuit păşunile pustiei
        şi flăcările au ars toţi copacii câmpiei.
20 Chiar şi fiarele câmpului tânjesc după Tine,
    căci albiile s-au uscat,
        iar focul a mistuit păşunile pustiei.

Notas al pie

 1. Ioel 1:2 Şefi de familii şi de clanuri, recunoscuţi ca autoritate la toate popoarele orientale; rol de judecători în cadrul comunităţii locale (Deut. 19:12; 21:1-9; 18-21; 22:13-21; 25:5-10) sau lideri militari (Ios. 8:10). Ca instituţie, Sfatul Bătrânilor lui Israel (lit.: bătrânii lui Israel) este atestat în special în perioada monarhiei, cu rol de consiliu (2 Sam. 3:17; 5:3; 17:4; 1 Regi 20:7); şi în v.14
 2. Ioel 1:4 Termenul ebraic este unul general (apare de 24 de ori în VT), derivat din rădăcina rbh (a înmulţi). Este asociat în general cu plaga a opta şi desemnează probabil lăcustele migratoare
 3. Ioel 1:4 Sensul exact al denumirilor în ebraică pentru cele patru specii de lăcuste este nesigur
 4. Ioel 1:8 Sau: o femeie tânără
 5. Ioel 1:8 Sau: logodnicul
 6. Ioel 1:10 Sau: este uscat
 7. Ioel 1:15 Ebr.: Şadai
 8. Ioel 1:17 Sensul termenului ebraic este nesigur
 9. Ioel 1:18 Sau, cf. LXX: sunt nimicite