New American Standard Bible

Jeremiah 1

Jeremiah’s Call and Commission

1The words of Jeremiah the son of Hilkiah, of the priests who were in Anathoth in the land of Benjamin, to whom the word of the Lord came in the days of Josiah the son of Amon, king of Judah, in the thirteenth year of his reign. It came also in the days of Jehoiakim the son of Josiah, king of Judah, until the end of the eleventh year of Zedekiah the son of Josiah, king of Judah, until the exile of Jerusalem in the fifth month.

Now the word of the Lord came to me saying,

“Before I formed you in the womb I knew you,
And before you were born I consecrated you;
I have appointed you a prophet to the nations.”
Then I said, “Alas, Lord [a]God!
Behold, I do not know how to speak,
Because I am a youth.”
But the Lord said to me,
“Do not say, ‘I am a youth,’
Because everywhere I send you, you shall go,
And all that I command you, you shall speak.
“Do not be afraid of them,
For I am with you to deliver you,” declares the Lord.

Then the Lord stretched out His hand and touched my mouth, and the Lord said to me,

“Behold, I have put My words in your mouth.
10 “See, I have appointed you this day over the nations and over the kingdoms,
To pluck up and to break down,
To destroy and to overthrow,
To build and to plant.”

The Almond Rod and Boiling Pot

11 The word of the Lord came to me saying, “What do you see, Jeremiah?” And I said, “I see a rod of an [b]almond tree.” 12 Then the Lord said to me, “You have seen well, for I am [c]watching over My word to perform it.”

13 The word of the Lord came to me a second time saying, “What do you see?” And I said, “I see a boiling pot, facing away from the north.” 14 Then the Lord said to me, “Out of the north the evil [d]will break forth on all the inhabitants of the land. 15 For, behold, I am calling all the families of the kingdoms of the north,” declares the Lord; “and they will come and they will set each one his throne at the entrance of the gates of Jerusalem, and against all its walls round about and against all the cities of Judah. 16 I will [e]pronounce My judgments on them concerning all their wickedness, whereby they have forsaken Me and have [f]offered sacrifices to other gods, and worshiped the works of their own hands. 17 Now, gird up your loins and arise, and speak to them all which I command you. Do not be dismayed before them, or I will dismay you before them. 18 Now behold, I have made you today as a fortified city and as a pillar of iron and as walls of bronze against the whole land, to the kings of Judah, to its princes, to its priests and to the people of the land. 19 They will fight against you, but they will not overcome you, for I am with you to deliver you,” declares the Lord.

Notas al pie

  1. Jeremiah 1:6 Heb YHWH, usually rendered Lord
  2. Jeremiah 1:11 Heb shaqed
  3. Jeremiah 1:12 Heb shoqed
  4. Jeremiah 1:14 Lit will be opened
  5. Jeremiah 1:16 Lit speak
  6. Jeremiah 1:16 Or burned incense

Swedish Contemporary Bible

Jeremiah 1

1Detta är ord av Jeremia, Hilkias son, en av prästerna i Anatot i Benjamins land. 2Herrens ord kom till honom under Amons son Josias trettonde regeringsår i Juda, 3och när Josias son Jojakim var kung i Juda, och ända till slutet av det elfte året av Josias son Sidkias regering i Juda, när Jerusalems befolkning i femte månaden fördes bort i fångenskap.

Gud kallar Jeremia

4Herrens ord kom till mig:

5”Jag kände dig innan du formades i din mors liv.

Innan du föddes avskilde jag dig

och utsåg dig till en profet för folken.”

6Jag svarade: ”Min Herre, Herre, jag kan inte tala! Jag är för ung!”

7Då sa Herren till mig: ”Säg inte att du är för ung, utan gå dit jag sänder dig och tala vad jag befaller dig. 8Var inte rädd för dem, för jag är med dig och ska rädda dig, säger Herren.”

9Sedan räckte Herren ut sin hand, rörde vid min mun och sa till mig: ”Se, jag lägger mina ord i din mun. 10Jag sätter dig över folk och riken, för att rycka upp och bryta ner, förgöra och förkasta, bygga upp och plantera.”

11Herrens ord kom till mig: ”Vad ser du, Jeremia?” Jag svarade: ”Jag ser en gren av ett mandelträd[a].” 12Herren sa till mig: ”Du har sett rätt. Jag ska vaka över mitt ord tills det fullföljs.”

13Herrens ord kom till mig en andra gång: ”Vad ser du?” Jag svarade: ”Jag ser en kokande gryta. Den lutar hitåt norrifrån.” 14Herren sa till mig: ”Från norr kommer olycka att dra fram över alla som bor i landet. 15Jag ska kalla samman alla folken från rikena i norr, säger Herren.

De ska komma och sätta upp var och en sin tron

framför Jerusalems portar

och längs dess murar

och vid alla städer i Juda.

16Jag ska döma dem för all deras ondska

för att de har övergett mig,

tänt rökelse åt andra gudar

och tillbett dem som de själva har gjort.

17Gör dig beredd! Stå upp och tala till dem allt som jag befaller dig. Var inte förskräckt för dem, för då kommer jag att förskräcka dig inför dem. 18I dag gör jag dig till en befäst stad, till en järnpelare och en kopparmur mot Juda kungar, dess furstar och präster och folket i landet. 19De ska anfalla dig men inte besegra dig, för jag är med dig, säger Herren, jag ska rädda dig.”

Notas al pie

  1. 1:11 De hebreiska orden för mandelträd (shaked) och vaka (shoked) liknar varandra och utgör en ordlek, något som ofta förekommer framför allt i profetiska texter.