New American Standard Bible

Jeremiah 1

Jeremiah’s Call and Commission

1The words of Jeremiah the son of Hilkiah, of the priests who were in Anathoth in the land of Benjamin, to whom the word of the Lord came in the days of Josiah the son of Amon, king of Judah, in the thirteenth year of his reign. It came also in the days of Jehoiakim the son of Josiah, king of Judah, until the end of the eleventh year of Zedekiah the son of Josiah, king of Judah, until the exile of Jerusalem in the fifth month.

Now the word of the Lord came to me saying,

“Before I formed you in the womb I knew you,
And before you were born I consecrated you;
I have appointed you a prophet to the nations.”
Then I said, “Alas, Lord [a]God!
Behold, I do not know how to speak,
Because I am a youth.”
But the Lord said to me,
“Do not say, ‘I am a youth,’
Because everywhere I send you, you shall go,
And all that I command you, you shall speak.
“Do not be afraid of them,
For I am with you to deliver you,” declares the Lord.

Then the Lord stretched out His hand and touched my mouth, and the Lord said to me,

“Behold, I have put My words in your mouth.
10 “See, I have appointed you this day over the nations and over the kingdoms,
To pluck up and to break down,
To destroy and to overthrow,
To build and to plant.”

The Almond Rod and Boiling Pot

11 The word of the Lord came to me saying, “What do you see, Jeremiah?” And I said, “I see a rod of an [b]almond tree.” 12 Then the Lord said to me, “You have seen well, for I am [c]watching over My word to perform it.”

13 The word of the Lord came to me a second time saying, “What do you see?” And I said, “I see a boiling pot, facing away from the north.” 14 Then the Lord said to me, “Out of the north the evil [d]will break forth on all the inhabitants of the land. 15 For, behold, I am calling all the families of the kingdoms of the north,” declares the Lord; “and they will come and they will set each one his throne at the entrance of the gates of Jerusalem, and against all its walls round about and against all the cities of Judah. 16 I will [e]pronounce My judgments on them concerning all their wickedness, whereby they have forsaken Me and have [f]offered sacrifices to other gods, and worshiped the works of their own hands. 17 Now, gird up your loins and arise, and speak to them all which I command you. Do not be dismayed before them, or I will dismay you before them. 18 Now behold, I have made you today as a fortified city and as a pillar of iron and as walls of bronze against the whole land, to the kings of Judah, to its princes, to its priests and to the people of the land. 19 They will fight against you, but they will not overcome you, for I am with you to deliver you,” declares the Lord.

Notas al pie

  1. Jeremiah 1:6 Heb YHWH, usually rendered Lord
  2. Jeremiah 1:11 Heb shaqed
  3. Jeremiah 1:12 Heb shoqed
  4. Jeremiah 1:14 Lit will be opened
  5. Jeremiah 1:16 Lit speak
  6. Jeremiah 1:16 Or burned incense

Ang Pulong Sang Dios

Jeremias 1

1Amo ini ang mga mensahi ni Jeremias nga anak ni Hilkia. Si Hilkia isa sa mga pari sa Anatot nga ara sa duta ni Benjamin. Ginhatagan sang Ginoo sang mensahi si Jeremias sang ika-13 nga tuig sang paghari ni Josia sa Juda. Ining si Josia anak ni Amon. Padayon nga ginhatagan sang Ginoo sang mensahi si Jeremias hasta sang panahon sang paghari ni Jehoyakim nga anak ni Josia, hasta pa gid sang ika-11 nga tuig sang paghari ni Zedekia nga anak man ni Josia. Sang ikalima nga bulan sang sini nga tuig ginbihag ang katawhan sang Jerusalem.

Ang Pagtawag kay Jeremias

Nagsiling ang Ginoo sa akon, “Sa wala ko pa ikaw maporma sa tiyan sang imo iloy ginpili[a] ko na ikaw. Sa wala ka pa matawo, ginseparar ko na ikaw. Ginpili ko ikaw bilang isa ka propeta sa mga nasyon.”

Nagsabat ako, “O Ginoong Dios, indi ako maayo maghambal; bataon pa ako.” Pero nagsiling ang Ginoo sa akon, “Indi ka maghambal nga bataon ka pa. Kinahanglan nga maglakat ka bisan diin ko ikaw ipadala, kag maghambal ka sang bisan ano nga ipahambal ko sa imo. Indi ka magkahadlok sa mga tawo kay kaupod mo ako kag buligan ko ikaw. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.”

Dayon gintandog sang Ginoo ang akon baba kag nagsiling, “Ginahatag ko sa imo subong ang akon mga pulong nga imo igahambal. 10 Ginpili ko ikaw subong nga adlaw sa paghambal nga may awtoridad sa mga nasyon kag mga ginharian. Hambalan mo sila nga ang iban sa ila malaglag gid, kag ang iban sa ila magabangon kag magatindog liwat.”

11 Dayon nagsiling ang Ginoo sa akon, “Jeremias, ano bala ang nakita mo?” Nagsabat ako, “Sanga sang kahoy nga almendro.” 12 Nagsiling ang Ginoo, “Husto ang imo nakita, kag nagakahulugan ina nga nagabantay[b] ako nga ang akon pulong matuman.” 13 Nagpamangkot liwat ang Ginoo sa akon, “Ano pa ang nakita mo?” Nagsabat ako, “Isa ka kolon nga nagabukal, kag daw sa maula ini halin sa aminhan.” 14 Dayon nagsiling ang Ginoo sa akon, “Tama, kay halin sa aminhan may katalagman nga magaabot sa tanan nga nagaestar sa sini nga duta. 15 Pamati! Ipadala ko ang mga soldado sang mga ginharian halin sa aminhan sa pagsalakay sa Jerusalem. Ang ila mga hari magabutang sang ila mga trono sa mga puwertahan sang Jerusalem. Salakayon nila ang mga pader sa palibot sini kag ang iban pa nga mga banwa sang Juda. 16 Silutan ko ang akon katawhan tungod sa ila kalautan. Ginsikway nila ako paagi sa paghalad sang insenso sa mga dios-dios. Huo, ginsimba nila ang mga dios-dios nga ila ginhimo. 17 Karon, ipreparar ang imo kaugalingon. Maglakat ka kag ihambal sa ila ang tanan nga isugo ko sa imo. Indi ka magkahadlok sa ila. Kay kon mahadlok ka, pahadlukon ko pa gid ikaw sa ila atubangan. 18 Pamati! Pabakuron ko ikaw subong nga adlaw pareho sang isa ka napaderan nga siyudad ukon salsalon nga haligi ukon saway nga pader. Wala sing mga hari, mga opisyal, mga pari, ukon katawhan sang Juda nga makadaog kontra sa imo. 19 Kontrahon ka nila, pero indi ka nila madaog, tungod kay kaupod mo ako kag buligan ko ikaw. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.”

Notas al pie

  1. 1:5 ginpili: ukon, kilala.
  2. 1:12 nagabantay: Ang Hebreo sini daw pareho sa pulong nga almendro.