New American Standard Bible

James 1

Testing Your Faith

1[a]James, a bond-servant of God and of the Lord Jesus Christ,

To the twelve tribes who are [b]dispersed abroad: Greetings.

Consider it all joy, my brethren, when you encounter various [c]trials, knowing that the testing of your faith produces [d]endurance. And let [e]endurance have its perfect [f]result, so that you may be [g]perfect and complete, lacking in nothing.

But if any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all generously and [h]without reproach, and it will be given to him. But he must ask in faith without any doubting, for the one who doubts is like the surf of the sea, driven and tossed by the wind. For that man ought not to expect that he will receive anything from the Lord, being a [i]double-minded man, unstable in all his ways.

But the [j]brother of humble circumstances is to glory in his high position; 10 and the rich man is to glory in his humiliation, because like [k]flowering grass he will pass away. 11 For the sun rises with [l]a scorching wind and withers the grass; and its flower falls off and the beauty of its appearance is destroyed; so too the rich man in the midst of his pursuits will fade away.

12 Blessed is a man who perseveres under trial; for once he has [m]been approved, he will receive the crown of life which the Lord has promised to those who love Him. 13 Let no one say when he is tempted, “I am being tempted [n]by God”; for God cannot be tempted [o]by evil, and He Himself does not tempt anyone. 14 But each one is tempted when he is carried away and enticed by his own lust. 15 Then when lust has conceived, it gives birth to sin; and when sin [p]is accomplished, it brings forth death. 16 Do not be [q]deceived, my beloved brethren. 17 Every good thing given and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or [r]shifting shadow. 18 In the exercise of His will He brought us forth by the word of truth, so that we would be [s]a kind of first fruits [t]among His creatures.

19 [u]This you know, my beloved brethren. But everyone must be quick to hear, slow to speak and slow to anger; 20 for the anger of man does not achieve the righteousness of God. 21 Therefore, putting aside all filthiness and all [v]that remains of wickedness, in [w]humility receive the word implanted, which is able to save your souls. 22 But prove yourselves doers of the word, and not merely hearers who delude themselves. 23 For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man who looks at his [x]natural face in a mirror; 24 for once he has looked at himself and gone away, [y]he has immediately forgotten what kind of person he was. 25 But one who looks intently at the perfect law, the law of liberty, and abides by it, not having become a forgetful hearer but [z]an effectual doer, this man will be blessed in [aa]what he does.

26 If anyone thinks himself to be religious, and yet does not [ab]bridle his tongue but deceives his own heart, this man’s religion is worthless. 27 Pure and undefiled religion in the sight of our God and Father is this: to visit orphans and widows in their distress, and to keep oneself unstained [ac]by the world.

Notas al pie

 1. James 1:1 Or Jacob
 2. James 1:1 Lit in the Dispersion
 3. James 1:2 Or temptations
 4. James 1:3 Or steadfastness
 5. James 1:4 V 3, note 1
 6. James 1:4 Lit work
 7. James 1:4 Or mature
 8. James 1:5 Lit does not reproach
 9. James 1:8 Or doubting, hesitating
 10. James 1:9 I.e. church member
 11. James 1:10 Lit the flower of the grass
 12. James 1:11 Lit the
 13. James 1:12 Or passed the test
 14. James 1:13 Lit from
 15. James 1:13 Lit of evil things
 16. James 1:15 Lit is brought to completion
 17. James 1:16 Or misled
 18. James 1:17 Lit shadow of turning
 19. James 1:18 Or a certain first fruits
 20. James 1:18 Lit of
 21. James 1:19 Or Know this
 22. James 1:21 Lit abundance of malice
 23. James 1:21 Or gentleness
 24. James 1:23 Lit the face of his birth; or nature
 25. James 1:24 Lit and he
 26. James 1:25 Lit a doer of a work
 27. James 1:25 Lit his doing
 28. James 1:26 Or control
 29. James 1:27 Lit from

Nouă Traducere În Limba Română

Iacov 1

1Iacov, rob al lui Dumnezeu şi al Domnului Isus Cristos, către cele douăsprezece seminţii care sunt împrăştiate[a] printre neamuri: salutări!

Încercări şi ispite

Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie atunci când vă confruntaţi cu felurite încercări, căci ştiţi că încercarea credinţei voastre produce răbdare. Dar răbdarea trebuie să-şi ducă la desăvârşire lucrarea, ca să fiţi desăvârşiţi şi întregi, fără să vă lipsească nimic. Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, Care dă tuturor cu generozitate şi fără să mustre, şi ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credinţă, fără să se îndoiască, căci cel ce se îndoieşte este ca valul mării, purtat de vânt şi dus încoace şi încolo. Un astfel de om să nu se aştepte să primească ceva de la Domnul, fiindcă este un om nehotărât şi nestatornic în toate căile lui.

Fratele care are o situaţie umilă să se laude cu înălţarea lui. 10 Cel bogat însă să se laude cu smerirea lui, pentru că va trece ca floarea ierbii. 11 Soarele răsare cu căldura lui arzătoare şi usucă iarba; floarea ei cade şi frumuseţea ei piere. Aşa se va veşteji şi cel bogat în umbletele lui.

12 Ferice de omul care rabdă încercarea! Căci, după ce a trecut încercarea, va primi cununa vieţii, pe care a promis-o Dumnezeu[b] celor ce-L iubesc. 13 Nimeni, când este ispitit, să nu zică: „Sunt ispitit de Dumnezeu!“ Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit de rău şi El nu ispiteşte pe nimeni. 14 Ci fiecare este ispitit atunci când este atras de propria lui poftă şi momit. 15 Atunci pofta concepe dând naştere la păcat, iar păcatul, o dată înfăptuit, dă naştere la moarte.

16 Nu vă lăsaţi duşi în rătăcire, fraţii mei preaiubiţi! 17 Orice dăruire generoasă şi orice dar desăvârşit este de sus, coborând de la Tatăl luminilor, la Care nu există schimbare sau umbră din pricina mutării[c]. 18 El ne-a născut prin Cuvântul adevărului, după voia Lui, ca să fim un fel de prim rod între făpturile Lui.

Împlinitori ai Cuvântului

19 Fraţii mei preaiubiţi, să ştiţi următorul lucru: fiecare om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire şi încet la mânie; 20 căci mânia omului nu lucrează dreptatea lui Dumnezeu. 21 De aceea, daţi la o parte orice murdărie şi orice revărsare de răutate şi primiţi cu blândeţe Cuvântul sădit în voi, care are putere să vă mântuiască sufletele!

22 Fiţi împlinitori ai Cuvântului şi nu doar ascultători, înşelându-vă singuri! 23 Căci dacă cineva este un ascultător al Cuvântului, dar nu este şi un împlinitor, atunci el se aseamănă cu un om care-şi priveşte propria faţă într-o oglindă, 24 iar, după ce s-a privit, el pleacă şi uită imediat cum era. 25 Însă, cel ce se opreşte să privească în Legea desăvârşită – Legea libertăţii – şi perseverează în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor prin fapte, acela va fi fericit[d] în lucrarea lui.

26 Dacă cineva crede că este religios, dar nu-şi ţine în frâu limba, îşi înşală inima, iar religia lui este fără valoare. 27 Religia curată şi nepângărită înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să ai grijă de orfani şi de văduve în necazurile lor şi să te păstrezi neîntinat de lume.

Notas al pie

 1. Iacov 1:1 Gr.: diaspora, termen folosit pentru a-i descrie pe evreii sau pe creştinii răspândiţi în lumea greco-romană
 2. Iacov 1:12 Unele mss conţin: Domnul, iar altele nu conţin un subiect specific
 3. Iacov 1:17 Probabil cu referire la anumite schimbări ale astrelor (de ex., eclipse), care aduceau cu sine variaţii în ce priveşte lumina şi întunericul
 4. Iacov 1:25 Sau: binecuvântat