New American Standard Bible

Isaiah 1

Rebellion of God’s People

1The vision of Isaiah the son of Amoz concerning Judah and Jerusalem, which he saw during the [a]reigns of Uzziah, Jotham, Ahaz and Hezekiah, kings of Judah.

Listen, O heavens, and hear, O earth;
For the Lord speaks,
“Sons I have reared and brought up,
But they have revolted against Me.
“An ox knows its owner,
And a donkey its master’s manger,
But Israel does not know,
My people do not understand.”

Alas, sinful nation,
People weighed down with iniquity,
[b]Offspring of evildoers,
Sons who act corruptly!
They have abandoned the Lord,
They have despised the Holy One of Israel,
They have turned away [c]from Him.

Where will you be stricken again,
As you continue in your rebellion?
The whole head is sick
And the whole heart is faint.
From the sole of the foot even to the head
There is nothing sound in it,
Only bruises, welts and raw wounds,
Not pressed out or bandaged,
Nor softened with oil.

Your land is desolate,
Your cities are burned with fire,
Your fields—strangers are devouring them in your presence;
It is desolation, as overthrown by strangers.
The daughter of Zion is left like a shelter in a vineyard,
Like a watchman’s hut in a cucumber field, like a besieged city.
Unless the Lord of hosts
Had left us a few survivors,
We would be like Sodom,
We would be like Gomorrah.

God Has Had Enough

10 Hear the word of the Lord,
You rulers of Sodom;
Give ear to the instruction of our God,
You people of Gomorrah.
11 “What are your multiplied sacrifices to Me?”
Says the Lord.
“I [d]have had enough of burnt offerings of rams
And the fat of fed cattle;
And I take no pleasure in the blood of bulls, lambs or goats.
12 “When you come to appear before Me,
Who requires [e]of you this trampling of My courts?
13 “Bring your worthless offerings no longer,
Incense is an abomination to Me.
New moon and sabbath, the calling of assemblies—
I cannot endure iniquity and the solemn assembly.
14 “I hate your new moon festivals and your appointed feasts,
They have become a burden to Me;
I am weary of bearing them.
15 “So when you spread out your hands in prayer,
I will hide My eyes from you;
Yes, even though you multiply prayers,
I will not listen.
Your hands are [f]covered with blood.

16 “Wash yourselves, make yourselves clean;
Remove the evil of your deeds from My sight.
Cease to do evil,
17 Learn to do good;
Seek justice,
Reprove the ruthless,
[g]Defend the orphan,
Plead for the widow.

“Let Us Reason”

18 “Come now, and let us reason together,”
Says the Lord,
“Though your sins are as scarlet,
They will be as white as snow;
Though they are red like crimson,
They will be like wool.
19 “If you consent and obey,
You will eat the best of the land;
20 “But if you refuse and rebel,
You will be devoured by the sword.”
Truly, the mouth of the Lord has spoken.

Zion Corrupted, to Be Redeemed

21 How the faithful city has become a harlot,
She who was full of justice!
Righteousness once lodged in her,
But now murderers.
22 Your silver has become dross,
Your drink diluted with water.
23 Your rulers are rebels
And companions of thieves;
Everyone loves a bribe
And chases after rewards.
They do not [h]defend the [i]orphan,
Nor does the widow’s plea come before them.

24 Therefore the Lord [j]God of hosts,
The Mighty One of Israel, declares,
“Ah, I will be relieved of My adversaries
And avenge Myself on My foes.
25 “I will also turn My hand against you,
And will smelt away your dross as with lye
And will remove all your alloy.
26 “Then I will restore your judges as at the first,
And your counselors as at the beginning;
After that you will be called the city of righteousness,
A faithful city.”

27 Zion will be redeemed with justice
And her [k]repentant ones with righteousness.
28 But [l]transgressors and sinners will be crushed together,
And those who forsake the Lord will come to an end.
29 Surely [m]you will be ashamed of the [n]oaks which you have desired,
And you will be embarrassed at the gardens which you have chosen.
30 For you will be like an [o]oak whose leaf fades away
Or as a garden that has no water.
31 The strong man will become tinder,
His work also a spark.
Thus they shall both burn together
And there will be none to quench them.

Notas al pie

 1. Isaiah 1:1 Lit days
 2. Isaiah 1:4 Lit Seed
 3. Isaiah 1:4 Lit backward
 4. Isaiah 1:11 Or am sated with
 5. Isaiah 1:12 Lit of your hand
 6. Isaiah 1:15 Lit full of
 7. Isaiah 1:17 Or Vindicate the fatherless
 8. Isaiah 1:23 Or vindicate
 9. Isaiah 1:23 Or fatherless
 10. Isaiah 1:24 Heb YHWH, usually rendered Lord
 11. Isaiah 1:27 Or returnees
 12. Isaiah 1:28 Lit crushing of transgressors and sinners shall be together
 13. Isaiah 1:29 So with some mss; M.T. they
 14. Isaiah 1:29 Or terebinths
 15. Isaiah 1:30 Or terebinth

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Yesaya 1

1Masomphenya wonena za Yuda ndi Yerusalemu, amene Yesaya mwana wa Amozi, anaona pa nthawi ya ulamuliro wa Uziya, Yotamu, Ahazi ndi Hezekiya, mafumu a Yuda.

Anthu Owukira

Tamverani, miyamba inu! Tchera khutu, iwe dziko lapansi!
    Pakuti Yehova wanena kuti,
“Ndinabala ana ndi kuwalera,
    koma anawo andiwukira Ine.
Ngʼombe imadziwa mwini wake,
    bulu amadziwa kumene kuli gome la mbuye wake,
koma Israeli sadziwa,
    anthu anga samvetsa konse.”

Haa, mtundu wochimwa,
    anthu olemedwa ndi machimo,
obadwa kwa anthu ochita zoyipa,
    ana odzipereka ku zoyipa!
Iwo asiya Yehova;
    anyoza Woyerayo wa Israeli
    ndipo afulatira Iyeyo.

Chifukwa chiyani mukufuna kuti muzingolangidwabe?
    Chifukwa chiyani mukupitirira kukhala mʼmoyo wowukira?
Mutu wanu wonse uli ndi mabala,
    mtima wanu wonse wafowokeratu.
Kuchokera ku phazi mpaka ku mutu
    palibe pabwino,
paliponse pali mikwingwirima ndi zilonda,
    mabala ali magazi chuchuchu,
mabala ake ngosatsuka, ngosamanga
    ndiponso ngosapaka mafuta ofewetsa.

Dziko lanu lasanduka bwinja,
    mizinda yanu yatenthedwa ndi moto;
minda yanu ikukololedwa ndi alendo
    inu muli pomwepo,
    dziko lanu lasanduka bwinja monga ngati lagonjetsedwa ndi alendo.
Mwana wamkazi wa Ziyoni watsala yekha
    ngati nsanja mʼmunda wampesa,
ngati chisimba mʼmunda wa minkhaka,
    ngati mzinda wozingidwa ndi nkhondo.
Yehova Wamphamvuzonse akanapanda
    kutisiyira opulumuka,
tikanawonongeka ngati Sodomu,
    tikanakhala ngati anthu a ku Gomora.

10 Imvani mawu a Yehova,
    inu olamulira Sodomu;
mverani lamulo la Mulungu wathu,
    inu anthu a ku Gomora!
11 Yehova akuti, “Kodi ndili nazo chiyani
    nsembe zanu zochuluka?”
“Zandikola nsembe zanu zopsereza
    za nkhosa zazimuna ndiponso mafuta a nyama zonenepa;
sindikusangalatsidwanso
    ndi magazi angʼombe zamphongo ndi a ana ankhosa ndi ambuzi zazimuna.
12 Ndani anakulamulirani kuti
    mubwere nazo pamaso panga?
    Ndani anakuwuzani kuti muzipondaponda mʼmabwalo a nyumba yanga?
13 Siyani kubweretsa nsembe zachabechabezo!
    Nsembe zanu zofukiza zimandinyansa Ine.
Sindingapirire misonkhano yanu yoyipa,
    kapenanso zikondwerero za Mwezi Watsopano ndi Masabata.
14 Zikondwerero zanu za Mwezi Watsopano ndi masiku anu opatulika
    ndimadana nazo.
Zasanduka katundu wondilemera;
    ndatopa kuzinyamula.
15 Mukamatambasula manja anu popemphera,
    Ine sindidzakuyangʼanani;
ngakhale muchulukitse mapemphero anu,
    sindidzakumverani.
Manja anu ndi odzaza ndi magazi;
16     sambani, dziyeretseni.
Chotsani pamaso panu
    ntchito zanu zoyipa!
Lekani kuchita zoyipa,
17     phunzirani kuchita zabwino!
Funafunani chilungamo,
    thandizani oponderezedwa.
Tetezani ana amasiye,
    muwayimirire akazi amasiye pa milandu yawo.”

18 Yehova akuti,
    “Tiyeni tsono tikambe mlandu wanu.
Ngakhale machimo anu ali ofiira,
    adzayera ngati thonje.
Ngakhale ali ofiira ngati kapezi,
    adzayera ngati ubweya wankhosa.
19 Ngati muli okonzeka kundimvera
    mudzadya zinthu zabwino za mʼdziko;
20 koma mukakana ndi kuwukira
    mudzaphedwa ndi lupanga.”
            Pakuti Yehova wayankhula.

21 Taonani momwe mzinda wokhulupirika
    wasandukira wadama!
Mzinda umene kale unali wodzaza ndi chiweruzo cholungama;
    mu mzindamo munali chilungamo,
    koma tsopano muli anthu opha anzawo!
22 Siliva wako wasanduka wachabechabe,
    vinyo wako wabwino wasungunulidwa ndi madzi.
23 Atsogoleri ako ndi owukira,
    anthu ogwirizana ndi mbala;
onse amakonda ziphuphu
    ndipo amathamangira mphatso.
Iwo sateteza ana amasiye;
    ndipo samvera madandawulo a akazi amasiye.
24 Nʼchifukwa chake Ambuye Yehova Wamphamvu,
    Wamphamvuyo wa Israeli, akunena kuti,
“Haa, odana nane ndidzawatha,
    ndipo ndidzawabwezera ndekha adani anga.
25 Ndidzatambasula dzanja langa kuti ndilimbane nawe;
    ndidzasungunula machimo ako nʼkuwachotsa,
    monga mmene amachotsera dzimbiri ndi mankhwala.
26 Ndidzabwezeretsa oweruza ako ngati masiku amakedzana,
    aphungu ako ndidzawabwezeretsa ngati poyamba paja.
Kenaka iweyo udzatchedwa
    mzinda wolungama,
    mzinda wokhulupirika.”

27 Ziyoni adzawomboledwa mwa chiweruzo cholungama,
    anthu ake olapadi adzapulumutsidwa mwachilungamo.
28 Koma owukira ndi ochimwa adzawawonongera pamodzi,
    ndipo amene asiya Yehova adzatheratu.

29 “Mudzachita nayo manyazi mitengo ya thundu
    imene inkakusangalatsani;
mudzagwetsa nkhope chifukwa cha minda
    imene munayipatula.
30 Mudzakhala ngati mtengo wa thundu umene masamba ake akufota,
    mudzakhala ngati munda wopanda madzi.
31 Munthu wamphamvu adzasanduka ngati udzu wowuma,
    ndipo ntchito zake zidzakhala ngati mbaliwali;
motero zonse zidzayakira limodzi,
    popanda woti azimitse motowo.”