New American Standard Bible

Hebrews 4

The Believer’s Rest

1Therefore, let us fear if, while a promise remains of entering His rest, any one of you may seem to have come short of it. For indeed we have had good news preached to us, just as they also; but the word [a]they heard did not profit them, because [b]it was not united by faith in those who heard. For we who have believed enter that rest, just as He has said,

As I swore in My wrath,
They shall not enter My rest,”

although His works were finished from the foundation of the world. For He has said somewhere concerning the seventh day: “And God rested on the seventh day from all His works”; and again in this passage, “They shall not enter My rest.” Therefore, since it remains for some to enter it, and those who formerly had good news preached to them failed to enter because of disobedience, He again fixes a certain day, “Today,” saying [c]through David after so long a time just as has been said before,

Today if you hear His voice,
Do not harden your hearts.”

For if [d]Joshua had given them rest, He would not have spoken of another day after that. So there remains a Sabbath rest for the people of God. 10 For the one who has entered His rest has himself also rested from his works, as God did from His. 11 Therefore let us be diligent to enter that rest, so that no one will fall, through following the same example of disobedience. 12 For the word of God is living and active and sharper than any two-edged sword, and piercing as far as the division of soul and spirit, of both joints and marrow, and able to judge the thoughts and intentions of the heart. 13 And there is no creature hidden from His sight, but all things are open and laid bare to the eyes of Him with whom we have to do.

14 Therefore, since we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our confession. 15 For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but One who has been tempted in all things as we are, yet without sin. 16 Therefore let us draw near with confidence to the throne of grace, so that we may receive mercy and find grace to help in time of need.

Notas al pie

 1. Hebrews 4:2 Lit of hearing
 2. Hebrews 4:2 Two early mss read they were...faith with those who heard
 3. Hebrews 4:7 Or in
 4. Hebrews 4:8 Gr Jesus

Nouă Traducere În Limba Română

Evrei 4

Odihna promisă de Dumnezeu

1De aceea, întrucât promisiunea intrării în odihna Lui rămâne încă deschisă, să avem grijă ca nici unul dintre voi să nu se pomenească venit prea târziu. Şi nouă ne-a fost vestită Evanghelia[a] ca şi lor, dar lor, cuvântul pe care l-au auzit nu le-a fost de nici un folos, pentru că cei care l-au auzit nu l-au unit cu credinţa[b], însă cei care am crezut intrăm în acea odihnă, aşa cum a spus:

„De aceea am jurat în mânia Mea:
    «Nu vor intra în odihna Mea!»“[c]

Şi totuşi lucrările Sale au fost terminate încă de la crearea lumii – pentru că a spus undeva, despre ziua a şaptea, astfel: „Dumnezeu s-a odihnit în ziua a şaptea de toate lucrările Lui“[d] şi, din nou, în acelaşi loc: „Nu vor intra în odihna Mea!“ Deci, fiindcă rămâne ca unii să intre în ea, şi întrucât cei dintâi, cărora li s-a vestit Evanghelia, n-au intrat din cauza neascultării, El stabileşte din nou o zi: „astăzi“, spunând, prin David, după atât de mult timp, aşa cum a fost spus mai înainte:

„Astăzi dacă auziţi glasul Lui,
    nu vă împietriţi inimile!“[e]

Dacă Iosua le-ar fi dat odihnă, atunci Dumnezeu nu le-ar fi vorbit mai târziu despre o altă zi. Rămâne încă pentru poporul lui Dumnezeu o odihnă de Sabat, 10 pentru că oricine intră în odihna Lui se va odihni de lucrările lui, ca şi Dumnezeu de ale Sale. 11 Să ne grăbim[f] deci să intrăm în acea odihnă, pentru ca nimeni să nu cadă printr-o neascultare ca a lor!

12 Într-adevăr, Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi activ, mai ascuţit decât orice sabie cu două tăişuri, străpungând până desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, şi poate judeca gândurile şi intenţiile inimii. 13 Nu este nimic care să poată fi ascuns de El, ci totul este gol şi descoperit ochilor Lui, ai Celui înaintea Căruia trebuie să dăm socoteală.

Isus, Marele nostru Preot

14 Aşadar, fiindcă avem un Mare Preot Care a străbătut cerurile, pe Isus, Fiul lui Dumnezeu, să ne ţinem tare de mărturisirea noastră. 15 Căci n-avem un Mare Preot Care să nu poată avea milă de[g] slăbiciunile noastre, ci Unul Care a fost ispitit în toate felurile, ca şi noi, dar fără să păcătuiască. 16 Aşadar, să ne apropiem cu îndrăzneală de tronul harului, ca să primim îndurare şi să găsim har care să ne ajute la timpul potrivit.

Notas al pie

 1. Evrei 4:2 Sau: Vestea Bună; peste tot în carte
 2. Evrei 4:2 Unele mss conţin: pentru că ei nu au luat parte la credinţa celor ce au ascultat
 3. Evrei 4:3 Vezi Ps. 95:11; şi în v. 5
 4. Evrei 4:4 Vezi Gen. 2:2
 5. Evrei 4:7 Vezi Ps. 95:7, 8
 6. Evrei 4:11 Sau: Să ne străduim
 7. Evrei 4:15 Lit: simpatiza cu