New American Standard Bible

Haggai 1

Haggai Begins Temple Building

1In the second year of Darius the king, on the first day of the sixth month, the word of the Lord came by the prophet Haggai to Zerubbabel the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua the son of Jehozadak, the high priest, saying, “Thus says the Lord of [a]hosts, ‘This people says, “The time has not come, even the time for the house of the Lord to be rebuilt.”’” Then the word of the Lord came by Haggai the prophet, saying, “Is it time for you yourselves to dwell in your paneled houses while this house lies desolate?” Now therefore, thus says the Lord of hosts, “[b]Consider your ways! You have sown much, but [c]harvest little; you eat, but there is not enough to be satisfied; you drink, but there is [d]not enough to become drunk; you put on clothing, but no one is warm enough; and he who earns, earns wages to put into a purse with holes.”

Thus says the Lord of hosts, “[e]Consider your ways! Go up to the [f]mountains, bring wood and rebuild the [g]temple, that I may be pleased with it and be glorified,” says the Lord. You look for much, but behold, it comes to little; when you bring it home, I blow it away. Why?” declares the Lord of hosts, “Because of My house which lies desolate, while each of you runs to his own house. 10 Therefore, because of you the sky has withheld [h]its dew and the earth has withheld its produce. 11 I called for a drought on the land, on the mountains, on the grain, on the new wine, on the oil, on what the ground produces, on men, on cattle, and on all the labor of [i]your hands.”

12 Then Zerubbabel the son of Shealtiel, and Joshua the son of Jehozadak, the high priest, with all the remnant of the people, obeyed the voice of the Lord their God and the words of Haggai the prophet, as the Lord their God had sent him. And the people [j]showed reverence for the Lord. 13 Then Haggai, the messenger of the Lord, spoke [k]by the commission of the Lord to the people saying, “‘I am with you,’ declares the Lord.” 14 So the Lord stirred up the spirit of Zerubbabel the son of Shealtiel, governor of Judah, and the spirit of Joshua the son of Jehozadak, the high priest, and the spirit of all the remnant of the people; and they came and worked on the house of the Lord of hosts, their God, 15 on the twenty-fourth day of the sixth month in the second year of Darius the king.

Notas al pie

 1. Haggai 1:2 Lit hosts, saying
 2. Haggai 1:5 Lit Set your heart on
 3. Haggai 1:6 Lit bring in
 4. Haggai 1:6 Lit not becoming drunk
 5. Haggai 1:7 Lit Set your heart on
 6. Haggai 1:8 Lit mountain
 7. Haggai 1:8 Lit house
 8. Haggai 1:10 Lit from dew
 9. Haggai 1:11 Lit the palms
 10. Haggai 1:12 Lit feared before
 11. Haggai 1:13 Or the message

Nouă Traducere În Limba Română

Hagai 1

Porunca de a reconstrui Templul

1În al doilea an al domniei împăratului Darius, în prima zi a lunii a şasea[a], Cuvântul Domnului le-a vorbit prin profetul Hagai lui Zerub-Babel, fiul lui Şealtiel, guvernatorul lui Iuda, şi lui Iosua, fiul lui Iehoţadak, marele preot, astfel:

„Aşa vorbeşte Domnul Oştirilor[b]: «Poporul acesta zice că încă n-a venit vremea pentru rezidirea Casei Domnului.»“

Apoi Cuvântul Domnului le-a vorbit prin profetul Hagai astfel:

„Dar pentru voi a venit oare vremea
    să locuiţi în case căptuşite cu lemn,
        în timp ce Casa aceasta este în ruine?“

Acum, aşa vorbeşte Domnul Oştirilor:

„Uitaţi-vă cu atenţie la căile voastre!
Aţi semănat mult, dar aţi adunat puţin!
    Mâncaţi, dar tot nu vă săturaţi!
Beţi, dar tot nu vă potoliţi setea!
    Vă îmbrăcaţi, dar tot nu vă este cald,
iar plata pe care o câştigaţi
    o puneţi într-o pungă spartă!“

Aşa vorbeşte Domnul Oştirilor:

„Uitaţi-vă cu atenţie la căile voastre!
Duceţi-vă la munte,
    aduceţi lemne
        şi rezidiţi Casa,
ca astfel Eu să-Mi găsesc plăcerea în ea
    şi să fiu onorat, zice Domnul.
V-aţi aşteptat la mult, dar iată că aţi adunat puţin,
    iar când aţi adus recolta acasă, am spulberat-o!
De ce? zice Domnul Oştirilor.
    Deoarece Casa Mea zace în ruine,
        în timp ce fiecare dintre voi aleargă pentru casa lui!
10         De aceea cerurile nu v-au mai dat roua,
    iar pământul nu şi-a mai dat recolta!
11     Am chemat seceta peste ţară,
    peste munţi şi peste grâne,
peste must, peste ulei
    şi peste ceea ce rodeşte pământul,
peste oameni, peste animale
    şi peste toată truda mâinilor voastre!“

Răspunsul poporului

12 Atunci Zerub-Babel, fiul lui Şealtiel, Iosua, fiul lui Iehoţadak, marele preot, şi întreaga rămăşiţă a poporului au ascultat de glasul Domnului, Dumnezeul lor, şi de cuvintele profetului Hagai, pentru că Domnul, Dumnezeul lor, îl trimisese. Şi poporul s-a temut de Domnul.

13 Apoi Hagai, mesagerul Domnului, a spus poporului mesajul Domnului: „Eu sunt cu voi!“, zice Domnul. 14 Astfel Domnul a trezit duhul lui Zerub-Babel, fiul lui Şealtiel, guvernatorul lui Iuda, duhul lui Iosua, fiul lui Iehoţadak, marele preot, şi duhul întregii rămăşiţe a poporului. Ei au venit şi au început lucrarea la Casa Domnului Oştirilor, Dumnezeul lor, 15 în a douăzeci şi patra zi a lunii a şasea, în al doilea an[c] al domniei împăratului Darius.

Notas al pie

 1. Hagai 1:1 29 august 520 î.Cr.
 2. Hagai 1:2 Ebr.: YHWH Ţevaot. Termenul ebraic pentru oştiri se poate referi: (1) la oştirile lui Israel (Ex. 7:4; Ps. 44:9 – v. 10 în TM); (2) la corpurile cereşti (Gen. 2:1; Deut. 4:19; Is. 40:26); (3) la îngeri (Ios. 5:14; 1 Regi 22:19; Ps. 148:2); probabil acest titlu face referire la suveranitatea lui Dumnezeu peste orice putere din univers; peste tot în carte
 3. Hagai 1:15 21 septembrie 520 î.Cr.