New American Standard Bible

Habakkuk 1

Chaldeans Used to Punish Judah

1The [a]oracle which Habakkuk the prophet saw.

How long, O Lord, will I call for help,
And You will not hear?
I cry out to You, “Violence!”
Yet You do not save.
Why do You make me see iniquity,
And cause me to look on wickedness?
Yes, destruction and violence are before me;
Strife exists and contention arises.
Therefore the law is [b]ignored
And justice [c]is never upheld.
For the wicked surround the righteous;
Therefore justice comes out perverted.

“Look among the nations! Observe!
Be astonished! Wonder!
Because I am doing something in your days—
You would not believe if [d]you were told.
“For behold, I am raising up the Chaldeans,
That [e]fierce and impetuous people
Who march [f]throughout the earth
To [g]seize dwelling places which are not theirs.
“They are dreaded and feared;
Their justice and [h]authority [i]originate with themselves.
“Their horses are swifter than leopards
And [j]keener than wolves in the evening.
Their [k]horsemen come galloping,
Their horsemen come from afar;
They fly like an eagle swooping down to devour.
“All of them come for violence.
[l]Their horde of faces moves forward.
They collect captives like sand.
10 “They mock at kings
And rulers are a laughing matter to them.
They laugh at every fortress
And heap up rubble to capture it.
11 “Then they will sweep through like the wind and pass on.
But they will be held guilty,
They whose strength is their god.”

12 Are You not from everlasting,
O Lord, my God, my Holy One?
We will not die.
You, O Lord, have appointed them to judge;
And You, O Rock, have established them to correct.
13 Your eyes are too pure to [m]approve evil,
And You can not look on wickedness with favor.
Why do You look with favor
On those who deal treacherously?
Why are You silent when the wicked swallow up
Those more righteous than they?
14 Why have You made men like the fish of the sea,
Like creeping things without a ruler over them?
15 The Chaldeans bring all of them up with a hook,
Drag them away with their net,
And gather them together in their fishing net.
Therefore they rejoice and are glad.
16 Therefore they offer a sacrifice to their net
And [n]burn incense to their fishing net;
Because through these things their [o]catch is [p]large,
And their food is [q]plentiful.
17 Will they therefore empty their net
And continually slay nations without sparing?

Notas al pie

 1. Habakkuk 1:1 Or burden
 2. Habakkuk 1:4 Or ineffective; lit numbed
 3. Habakkuk 1:4 Lit never goes forth
 4. Habakkuk 1:5 Lit it
 5. Habakkuk 1:6 Lit bitter
 6. Habakkuk 1:6 Lit the breadth of
 7. Habakkuk 1:6 Lit take possession of
 8. Habakkuk 1:7 Lit eminence
 9. Habakkuk 1:7 Lit proceeds from
 10. Habakkuk 1:8 Or more eager to attack
 11. Habakkuk 1:8 Or steeds paw the ground
 12. Habakkuk 1:9 Or The eagerness of their faces
 13. Habakkuk 1:13 Lit look at
 14. Habakkuk 1:16 Or sacrifice
 15. Habakkuk 1:16 Lit portion
 16. Habakkuk 1:16 Lit fat; or plentiful
 17. Habakkuk 1:16 Lit the fat portion

Swedish Contemporary Bible

Habakkuk 1

1Detta är den profetia profeten Habackuk fick i en syn:

Habackuks första klagan

2Hur länge, Herre, ska jag behöva ropa

utan att du lyssnar,

vädja till dig över våldet,

utan att du räddar?

3Varför låter du mig se orätt?

Hur kan du själv se på ofärden?

Fördärv och våld är vad jag har framför mig,

Det råder stridigheter, och konflikter uppstår.

4Därför förlorar lagen sin kraft

och rätten uteblir.

Den onde omringar den rättfärdige,

och rätten förvrängs.

Herrens svar

5”Se er omkring bland folken,

och ni kommer att häpna!

Under er tid ska jag göra något

som ni inte kommer att tro

när man berättar det.

6Se, jag ska resa upp kaldéerna,

det grymma och häftiga folket,

som drar ut över hela jorden

och tar andras hem i besittning.

7De är fruktansvärda och skrämmande,

de bestämmer själva

över sin lag och rätt.

8Deras hästar är snabbare än leoparder

och vildare än vargar om kvällen[a].

Deras ryttare spränger fram i hög fart,

ryttare kommer som flygande fjärran ifrån,

som när en örn slår ner på sitt byte.

9Alla är de redo till våld när de kommer,

stridshären[b] drar fram som en ökenvind

och samlar fångar som sand.

10De gör kungar till åtlöje

och furstar till hån.

De hånskrattar åt varje fästning

och bygger jordvallar

för att inta dem.

11De far vidare som vinden

och försvinner,

dessa som gör sin styrka till sin gud.”

Habackuks andra klagan

12Herre, du finns ju sedan urtiden,

min Gud, min Helige. Vi ska inte dö![c]

Du, Herre, har satt dem till att döma,

du klippa, du har satt dem till att straffa.

13Dina ögon är för rena

för att se på det onda.

Du, som inte står ut med att se på något orätt,

hur kan du stilla se på när den gudlöse

slukar den som är rättfärdigare än han själv?

14Du har gjort människorna lika fiskarna i havet,

lika kräldjuren utan härskare.

15Man drar upp dem alla med krok,

fångar dem med sina garn

och drar in dem i sitt nät.

Så jublar man och gläds,

16offrar åt sina garn

och tänder rökelse åt sitt nät,

för de ger ett liv i överflöd

och en utsökt föda.

17Ska sådana få fortsätta att tömma sina nät[d]

och döda folk utan förskoning?

Notas al pie

 1. 1:8 Enligt Septuaginta i Arabien (öknen).
 2. 1:9 Grundtextens innebörd är osäker.
 3. 1:12 Enligt ett rättelseförslag: vi ska inte dö (sannolikt för att undvika även en hypotetisk antydan om att Gud skulle kunna dö).
 4. 1:17 Eller: att dra sitt svärd.