New American Standard Bible

Habakkuk 1

Chaldeans Used to Punish Judah

1The [a]oracle which Habakkuk the prophet saw.

How long, O Lord, will I call for help,
And You will not hear?
I cry out to You, “Violence!”
Yet You do not save.
Why do You make me see iniquity,
And cause me to look on wickedness?
Yes, destruction and violence are before me;
Strife exists and contention arises.
Therefore the law is [b]ignored
And justice [c]is never upheld.
For the wicked surround the righteous;
Therefore justice comes out perverted.

“Look among the nations! Observe!
Be astonished! Wonder!
Because I am doing something in your days—
You would not believe if [d]you were told.
“For behold, I am raising up the Chaldeans,
That [e]fierce and impetuous people
Who march [f]throughout the earth
To [g]seize dwelling places which are not theirs.
“They are dreaded and feared;
Their justice and [h]authority [i]originate with themselves.
“Their horses are swifter than leopards
And [j]keener than wolves in the evening.
Their [k]horsemen come galloping,
Their horsemen come from afar;
They fly like an eagle swooping down to devour.
“All of them come for violence.
[l]Their horde of faces moves forward.
They collect captives like sand.
10 “They mock at kings
And rulers are a laughing matter to them.
They laugh at every fortress
And heap up rubble to capture it.
11 “Then they will sweep through like the wind and pass on.
But they will be held guilty,
They whose strength is their god.”

12 Are You not from everlasting,
O Lord, my God, my Holy One?
We will not die.
You, O Lord, have appointed them to judge;
And You, O Rock, have established them to correct.
13 Your eyes are too pure to [m]approve evil,
And You can not look on wickedness with favor.
Why do You look with favor
On those who deal treacherously?
Why are You silent when the wicked swallow up
Those more righteous than they?
14 Why have You made men like the fish of the sea,
Like creeping things without a ruler over them?
15 The Chaldeans bring all of them up with a hook,
Drag them away with their net,
And gather them together in their fishing net.
Therefore they rejoice and are glad.
16 Therefore they offer a sacrifice to their net
And [n]burn incense to their fishing net;
Because through these things their [o]catch is [p]large,
And their food is [q]plentiful.
17 Will they therefore empty their net
And continually slay nations without sparing?

Notas al pie

 1. Habakkuk 1:1 Or burden
 2. Habakkuk 1:4 Or ineffective; lit numbed
 3. Habakkuk 1:4 Lit never goes forth
 4. Habakkuk 1:5 Lit it
 5. Habakkuk 1:6 Lit bitter
 6. Habakkuk 1:6 Lit the breadth of
 7. Habakkuk 1:6 Lit take possession of
 8. Habakkuk 1:7 Lit eminence
 9. Habakkuk 1:7 Lit proceeds from
 10. Habakkuk 1:8 Or more eager to attack
 11. Habakkuk 1:8 Or steeds paw the ground
 12. Habakkuk 1:9 Or The eagerness of their faces
 13. Habakkuk 1:13 Lit look at
 14. Habakkuk 1:16 Or sacrifice
 15. Habakkuk 1:16 Lit portion
 16. Habakkuk 1:16 Lit fat; or plentiful
 17. Habakkuk 1:16 Lit the fat portion

Nouă Traducere În Limba Română

Habacuc 1

1Profeţia pe care a primit-o profetul Habacuc.

Prima plângere a profetului

– Până când, Doamne, voi striga după ajutor
    şi Tu nu vei asculta?
Până când voi striga către Tine: „Violenţă!“
    şi Tu nu vei izbăvi?
De ce mă faci să privesc nedreptatea?
    De ce trebuie să mă uit[a] la necaz?
Distrugerea şi violenţa sunt înaintea mea;
    peste tot sunt dezbinări şi se stârnesc certuri.
De aceea Legea este fără putere
    şi dreptatea nu se vede niciodată.
Căci cel rău îl împresoară[b] pe cel drept
    şi astfel dreptatea este pervertită.

Răspunsul Domnului

– Uitaţi-vă printre neamuri şi priviţi!
    Miraţi-vă! Uimiţi-vă!
Căci în zilele voastre am să fac o lucrare
    pe care n-aţi crede-o
        dacă v-ar povesti-o cineva!
Iată, îi voi ridica pe caldeeni[c],
    acel popor crud şi năvalnic,
care străbate întinderile pământului
    pentru a lua în stăpânire locuinţe care nu sunt ale lui!
Este un popor teribil şi înfricoşător;
    îşi are propria lege
        şi nu recunoaşte nici o altă autoritate![d]
Caii lui sunt mai rapizi decât leoparzii
    şi mai sprinteni decât lupii în amurg.
Călăreţii lui se avântă,
    călăreţii lui vin de departe.
Zboară ca un vultur care se aruncă asupra prăzii;
    toţi vin pentru violenţă.
Privirile lor sunt aţintite[e] tot înainte
    şi adună captivi ca nisipul de mulţi.
10 Îşi bate joc de regi
    şi-i ia în derâdere pe conducători.
Râde de orice fortificaţie,
    căci îngrămădeşte pământ[f] lângă ea şi o cucereşte.
11 Apoi trece ca vântul şi merge mai departe[g];
    el se face astfel vinovat, puterea lui fiindu-i dumnezeul.

A doua plângere a profetului

12 – Oare nu eşti Tu din veşnicie, Doamne?
    Dumnezeul meu, Sfântul meu, nu vom muri[h]!
Doamne, Tu l-ai rânduit pentru a face judecată!
    Stânca mea, Tu l-ai ridicat ca să pedepsească!
13 Ochii Tăi sunt prea curaţi ca să se uite la rău;
    Tu nu poţi să priveşti asuprirea!
De ce te uiţi la cei mişei
    şi taci când cel rău
        îl înghite pe cel mai drept decât el?
14 L-ai făcut pe om asemenea peştilor mării,
    asemenea târâtoarei care nu are stăpân.
15 Duşmanul scoate fiecare peşte cu undiţa,
    îl adună cu mreaja lui,
îl strânge în năvodul lui
    şi de aceea se bucură şi se veseleşte.
16 De aceea aduce el jertfe mrejei sale
    şi arde tămâie năvodului său!
Datorită lor, partea lui este bogată
    şi mâncarea lui este din abundenţă!
17 Va continua el oare să-şi golească mreaja
    şi să omoare neamuri fără să cruţe nimic?

Notas al pie

 1. Habacuc 1:3 Siriacă, Tg.; TM: nedreptatea? / Cum poţi privi (sau: tolera); sau: nedreptatea / şi să mă uit
 2. Habacuc 1:4 Sau: îl biruie
 3. Habacuc 1:6 babilonieni
 4. Habacuc 1:7 Lit.: înfricoşător; / judecata şi demnitatea lui provin numai de la el însuşi
 5. Habacuc 1:9 Sensul termenului ebraic este nesigur
 6. Habacuc 1:10 Sau: face o rampă din pământ, tehnică militară, folosită de către asediatori
 7. Habacuc 1:11 Posibil: şi depăşeşte limita
 8. Habacuc 1:12 O tradiţie scribală antică: nu vei muri (sau: eşti nemuritor); unele traduceri moderne preferă această variantă