New American Standard Bible

Genesis 39

Joseph’s Success in Egypt

1Now Joseph had been taken down to Egypt; and Potiphar, an Egyptian officer of Pharaoh, the captain of the bodyguard, bought him [a]from the Ishmaelites, who had taken him down there. The Lord was with Joseph, so he became a [b]successful man. And he was in the house of his master, the Egyptian. Now his master saw that the Lord was with him and how the Lord caused all that he did to prosper in his hand. So Joseph found favor in his sight and [c]became his personal servant; and he made him overseer over his house, and all that he owned he put in his [d]charge. It came about that from the time he made him overseer in his house and over all that he owned, the Lord blessed the Egyptian’s house on account of Joseph; thus the Lord’s blessing was upon all that he owned, in the house and in the field. So he left everything he owned in Joseph’s [e]charge; and with him there he did not [f]concern himself with anything except the [g]food which he [h]ate.

Now Joseph was handsome in form and appearance. It came about after these events that his master’s wife [i]looked with desire at Joseph, and she said, “Lie with me.” But he refused and said to his master’s wife, “Behold, with me here, my master [j]does not concern himself with anything in the house, and he has put all that he owns in my [k]charge. [l]There is no one greater in this house than I, and he has withheld nothing from me except you, because you are his wife. How then could I do this great evil and sin against God?” 10 As she spoke to Joseph day after day, he did not listen to her to lie beside her or be with her. 11 Now it happened [m]one day that he went into the house to do his work, and none of the men of the household was there inside. 12 She caught him by his garment, saying, “Lie with me!” And he left his garment in her hand and fled, and went outside. 13 [n]When she saw that he had left his garment in her hand and had fled outside, 14 she called to the men of her household and said to them, “See, he has brought in a [o]Hebrew to us to make sport of us; he came in to me to lie with me, and I [p]screamed. 15 When he heard that I raised my voice and [q]screamed, he left his garment beside me and fled and went outside.” 16 So she [r]left his garment beside her until his master came home. 17 Then she spoke to him [s]with these words, “[t]The Hebrew slave, whom you brought to us, came in to me to make sport of me; 18 and as I raised my voice and [u]screamed, he left his garment beside me and fled outside.”

Joseph Imprisoned

19 Now when his master heard the words of his wife, which she spoke to him, saying, “[v]This is what your slave did to me,” his anger burned. 20 So Joseph’s master took him and put him into the jail, the place where the king’s prisoners were confined; and he was there in the jail. 21 But the Lord was with Joseph and extended kindness to him, and gave him favor in the sight of the chief jailer. 22 The chief jailer committed to Joseph’s [w]charge all the prisoners who were in the jail; so that whatever was done there, he was [x]responsible for it. 23 The chief jailer did not supervise anything under [y]Joseph’s charge because the Lord was with him; and whatever he did, the Lord made to prosper.

Notas al pie

 1. Genesis 39:1 Lit from the hand of
 2. Genesis 39:2 Or prosperous
 3. Genesis 39:4 Or ministered to him
 4. Genesis 39:4 Lit hand
 5. Genesis 39:6 Lit hand
 6. Genesis 39:6 Lit know
 7. Genesis 39:6 Lit bread
 8. Genesis 39:6 Or used to eat
 9. Genesis 39:7 Lit lifted up her eyes at
 10. Genesis 39:8 Lit does not know what is in the house
 11. Genesis 39:8 Lit hand
 12. Genesis 39:9 Or He is not greater
 13. Genesis 39:11 Lit about this day
 14. Genesis 39:13 Lit And it came about when
 15. Genesis 39:14 Lit Hebrew man
 16. Genesis 39:14 Lit called with a great voice
 17. Genesis 39:15 Lit called out
 18. Genesis 39:16 Lit let...lie beside
 19. Genesis 39:17 Lit according to
 20. Genesis 39:17 Lit saying, “The
 21. Genesis 39:18 Lit called out
 22. Genesis 39:19 Lit According to these things your slave
 23. Genesis 39:22 Lit hand
 24. Genesis 39:22 Lit the doer
 25. Genesis 39:23 Lit his hand

Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 39

Iosif şi soţia lui Potifar

1Iosif a fost dus în Egipt, iar Potifar, conducător al gărzii[a] şi unul dintre demnitarii lui Faraon, l-a cumpărat de la ismaeliţii care l-au adus acolo. Domnul a fost cu Iosif, astfel încât acesta a prosperat şi a locuit în palatul stăpânului său egiptean. Stăpânul său a observat că Domnul era cu Iosif şi că făcea ca toate să prospere în mâna lui. Iosif a găsit bunăvoinţă la el şi i-a slujit, iar stăpânul său l-a rânduit supraveghetor al palatului său şi i-a dat în grijă toată gospodăria sa. De când l-a făcut supraveghetor peste palatul său şi peste toată gospodăria sa, Domnul a binecuvântat palatul egipteanului de dragul lui Iosif; binecuvântarea Domnului era peste toată gospodăria sa, inclusiv peste ce avea pe câmp. Astfel, stăpânul a lăsat în grija lui Iosif tot ce avea şi n-avea altă grijă decât să mănânce. Iosif era chipeş şi arătos. După o vreme, soţia stăpânului său a pus ochii pe Iosif şi i-a zis:

– Culcă-te cu mine!

Dar el a refuzat şi i-a răspuns:

– Stăpânul meu n-are nici o grijă în ce priveşte gospodăria, dându-mi în grijă tot ce are. Nimeni nu este mai mare în această gospodărie decât mine, iar el nu m-a oprit de la nimic, în afară de tine, pentru că eşti soţia lui. Deci cum aş putea să fac răul acesta mare şi să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu?

10 Deşi ea îi vorbea lui Iosif în fiecare zi, el n-a ascultat-o nici ca să se culce cu ea, nici să stea în prezenţa ei. 11 Într-o zi însă, când Iosif a intrat în palat ca să-şi îndeplinească slujba şi nimeni altcineva dintre sclavii palatului nu era acolo, 12 ea l-a prins de haină, poruncindu-i: „Culcă-te cu mine!“ Dar el şi-a lăsat haina în mâna ei şi a fugit afară. 13 Când a văzut că el şi-a lăsat haina în mâna ei şi a fugit afară, 14 i-a chemat pe sclavii palatului şi le-a zis: „Vedeţi, soţul meu ne-a adus un evreu ca să-şi bată joc de noi. El a intrat la mine ca să se culce cu mine, dar eu am ţipat cât am putut, 15 iar când el a auzit că ţip cu putere, şi-a lăsat haina lângă mine şi a fugit afară.“ 16 Ea i-a ţinut haina lângă ea, până când a venit stăpânul său acasă 17 şi i-a spus şi lui aceleaşi lucruri: „Sclavul acela evreu, pe care ni l-ai adus, a intrat la mine ca şă-şi bată joc de mine, 18 dar, când am ţipat cu putere, şi-a lăsat haina lângă mine şi a fugit afară.“

19 Când stăpânul său a auzit acuzele soţiei sale, care spunea: „Aşa s-a purtat sclavul tău cu mine!“, s-a aprins de mânie, 20 l-a luat pe Iosif şi l-a aruncat în temniţă, în locul în care erau închişi prizonierii regelui; şi acolo a rămas. 21 Dar Domnul a fost cu Iosif, i-a arătat îndurare şi a făcut ca el să găsească bunăvoinţă la comandantul temniţei. 22 Comandantul temniţei i-a dat în grija lui Iosif pe toţi cei închişi în temniţă; tot ceea ce se făcea acolo, se făcea prin el. 23 Comandantul temniţei nu se mai îngrijea de nimic din ceea ce era în responsabilitatea lui Iosif, pentru că Domnul era cu el şi îl ajuta să prospere în tot ceea ce făcea.

Notas al pie

 1. Geneza 39:1 Vezi nota de la 37:36