New American Standard Bible

Genesis 35

Jacob Moves to Bethel

1Then God said to Jacob, “Arise, go up to Bethel and [a]live there, and make an altar there to God, who appeared to you when you fled [b]from your brother Esau.” So Jacob said to his household and to all who were with him, “Put away the foreign gods which are among you, and purify yourselves and change your garments; and let us arise and go up to Bethel, and I will make an altar there to God, who answered me in the day of my distress and has been with me [c]wherever I have gone.” So they gave to Jacob all the foreign gods which [d]they had and the rings which were in their ears, and Jacob hid them under the [e]oak which was near Shechem.

As they journeyed, there was [f]a great terror upon the cities which were around them, and they did not pursue the sons of Jacob. So Jacob came to Luz (that is, Bethel), which is in the land of Canaan, he and all the people who were with him. He built an altar there, and called the place [g]El-bethel, because there God had revealed Himself to him when he fled [h]from his brother. Now Deborah, Rebekah’s nurse, died, and she was buried below Bethel under the oak; it was named [i]Allon-bacuth.

Jacob Is Named Israel

Then God appeared to Jacob again when he came from Paddan-aram, and He blessed him. 10 God said to him,

“Your name is Jacob;
[j]You shall no longer be called Jacob,
But Israel shall be your name.”

Thus He called [k]him Israel. 11 God also said to him,

“I am [l]God Almighty;
Be fruitful and multiply;
A nation and a company of nations shall [m]come from you,
And kings shall [n]come forth from [o]you.
12 “The land which I gave to Abraham and Isaac,
I will give it to you,
And I will give the land to your [p]descendants after you.”

13 Then God went up from him in the place where He had spoken with him. 14 Jacob set up a pillar in the place where He had spoken with him, a pillar of stone, and he poured out a drink offering on it; he also poured oil on it. 15 So Jacob named the place where God had spoken with him, [q]Bethel.

16 Then they journeyed from Bethel; and when there was still some distance to go to Ephrath, Rachel began to give birth and she [r]suffered severe labor. 17 When she was in severe labor the midwife said to her, “Do not fear, for now you have another son.” 18 It came about as her soul was departing (for she died), that she named him [s]Ben-oni; but his father called him [t]Benjamin. 19 So Rachel died and was buried on the way to Ephrath (that is, Bethlehem). 20 Jacob set up a pillar over her grave; that is the pillar of Rachel’s grave to this day. 21 Then Israel journeyed on and pitched his tent beyond the [u]tower of [v]Eder.

22 It came about while Israel was dwelling in that land, that Reuben went and lay with Bilhah his father’s concubine, and Israel heard of it.

The Sons of Israel

Now there were twelve sons of Jacob— 23 the sons of Leah: Reuben, Jacob’s firstborn, then Simeon and Levi and Judah and Issachar and Zebulun; 24 the sons of Rachel: Joseph and Benjamin; 25 and the sons of Bilhah, Rachel’s maid: Dan and Naphtali; 26 and the sons of Zilpah, Leah’s maid: Gad and Asher. These are the sons of Jacob who were born to him in Paddan-aram.

27 Jacob came to his father Isaac at Mamre of Kiriath-arba (that is, Hebron), where Abraham and Isaac had sojourned.

28 Now the days of Isaac were one hundred and eighty years. 29 Isaac breathed his last and died and was gathered to his people, an old man [w]of ripe age; and his sons Esau and Jacob buried him.

Notas al pie

 1. Genesis 35:1 Lit dwell
 2. Genesis 35:1 Lit from the face of
 3. Genesis 35:3 Lit in the way which
 4. Genesis 35:4 Lit were in their hand
 5. Genesis 35:4 Or terebinth
 6. Genesis 35:5 Or a terror of God
 7. Genesis 35:7 I.e. the God of Bethel
 8. Genesis 35:7 Lit from the face of
 9. Genesis 35:8 I.e. oak of weeping
 10. Genesis 35:10 Lit Your name
 11. Genesis 35:10 Lit his name
 12. Genesis 35:11 Heb El Shaddai
 13. Genesis 35:11 Or come into being
 14. Genesis 35:11 Or come into being
 15. Genesis 35:11 Lit your loins
 16. Genesis 35:12 Lit seed
 17. Genesis 35:15 I.e. the house of God
 18. Genesis 35:16 Lit had difficulty in her giving birth
 19. Genesis 35:18 I.e. the son of my sorrow
 20. Genesis 35:18 I.e. the son of the right hand
 21. Genesis 35:21 Heb Migdal-eder
 22. Genesis 35:21 Or flock
 23. Genesis 35:29 Lit and satisfied with days

Bibelen på hverdagsdansk

1 Mosebog 35

Jakob vender tilbage til Betel

1Derpå sagde Gud til Jakob: „Nu skal du tage videre til Betel og slå lejr der. Du skal bygge et alter og tilbede mig der, for jeg er den Gud, som viste sig for dig, dengang du var på flugt fra din bror, Esau.”

Med det samme gav Jakob besked til sin familie og hele sin husstand: „Tilintetgør alle jeres afgudsfigurer, vask jer grundigt og skift tøj. Vi tager til Betel, og der vil jeg rejse et alter for den Gud, som hørte min bøn, da jeg var i vanskeligheder—den Gud, som også var med mig på min lange rejse.” Så gav de Jakob alle deres afguder og øreringe, og han begravede det hele under det store egetræ udenfor byen Sikem.

Derefter brød de op og begav sig på vej. Gud gjorde indbyggerne i alle de omkringliggende byer rædselsslagne, så de ikke forfulgte dem. Jakob og hans folk ankom nu til Luz, det senere Betel, i Kana’an. Der byggede Jakob et alter og kaldte det El-Betel,[a] for det var der, Gud havde vist sig for ham, dengang han flygtede fra sin bror.

Kort tid efter døde Rebekkas gamle barnepige, Debora, og hun blev begravet under egetræet i dalen neden for Betel. Siden den tid kaldte man træet „Grædeegen”.

Gud havde nu vist sig for Jakob to gange, den anden gang, da han var på vej hjem fra Paddan-Aram. Dengang havde Gud velsignet ham 10 og sagt: „Dit navn er godt nok Jakob. Men det skal du ikke længere kaldes. Du skal hedde Israel!” Det var altså dengang, Jakob fik navnet Israel.[b]

11 Her i Betel viste Gud sig igen for Jakob og gentog sit tidligere løfte:[c] „Jeg er Gud den almægtige! Du skal få mange efterkommere og blive stamfar til et stort folk, ja mange folkeslag. Nogle af dine efterkommere vil blive konger. 12 Det løfte om land, som jeg gav til Abraham og Isak, giver jeg også til dig og dine efterkommere.” 13 Så steg Gud op fra det sted, hvor han havde talt til Jakob. 14 Jakob havde rejst en mindesten på dette sted, hvor Gud nu igen havde vist sig for ham, og som et drikoffer til Gud hældte han vin ud over mindestenen og salvede den med olivenolie. 15 Grunden til, at Jakob kaldte stedet Betel,[d] var, at Gud havde mødt ham der og talt til ham.[e]

Jakob mister Rakel

16 Jakob og hans familie forlod nu Betel og rejste videre mod Efrat, det senere Betlehem. På vejen dertil fik Rakel stærke fødselsveer. 17 Under den meget vanskelige fødsel sagde jordemoderen: „Du skal ikke være bange, du har fået endnu en søn.” 18 Rakel overlevede dog ikke fødslen, men lige inden hun døde, gav hun ham navnet Benoni.[f] Det navn ændrede Jakob til Benjamin.[g]

19 Da Rakel var død, blev hun begravet ved vejen til Betlehem, som dengang hed Efrat. 20 Jakob rejste en mindesten på graven, og den står der den dag i dag.

21 Så fortsatte Jakob sin rejse og slog lejr på den anden side af Migdal-Eder. 22 Det var, mens de opholdt sig der, at Ruben gik i seng med sin fars slavehustru, Bilha, og Jakob fik det at vide.

Her følger navnene på Jakobs 12 sønner. 23 Hans sønner med Lea var: Ruben (den førstefødte), Simeon, Levi, Juda, Issakar og Zebulon. 24 Hans sønner med Rakel var: Josef og Benjamin. 25 Hans sønner med Bilha, Rakels tjenestepige, var: Dan og Naftali. 26 Hans sønner med Zilpa, Leas tjenestepige, var: Gad og Asher. Disse sønner fik han under sin landflygtighed i Paddan-Aram.

27 Omsider nåede Jakob frem til sin far, Isak, i Mamre, tæt ved Kirjat-Arba, som nu hedder Hebron, hvor også Abraham havde boet. 28-29 Isak døde kort tid efter i en alder af 180 år, meget gammel og mæt af dage. Hans sønner, Esau og Jakob, begravede ham.

Notas al pie

 1. 35,7 Det betyder: „Betels Gud” eller „Guds mægtige hus”.
 2. 35,10 1.Mos. 32,28.
 3. 35,11 1.Mos. 28,13-14.
 4. 35,15 Det betyder: „Guds hus”.
 5. 35,15 Kronologien i denne beretning er uklar, da hebraisk fortællestil ikke lægger vægt på kronologi, men ofte bruger gentagelser.
 6. 35,18 Det betyder: „sorgens søn”.
 7. 35,18 Det betyder: „højre hånds søn”, dvs. „yndlingssøn”.