New American Standard Bible

Genesis 2

The Creation of Man and Woman

1Thus the heavens and the earth were completed, and all their hosts. By the seventh day God completed His work which He had done, and He rested on the seventh day from all His work which He had done. Then God blessed the seventh day and sanctified it, because in it He rested from all His work which God had created [a]and made.

[b]This is the account of the heavens and the earth when they were created, in the day that the Lord God made earth and heaven. Now no shrub of the field was yet in the earth, and no plant of the field had yet sprouted, for the Lord God had not sent rain upon the earth, and there was no man to [c]cultivate the ground. But a [d]mist used to rise from the earth and water the whole [e]surface of the ground. Then the Lord God formed man of dust from the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living [f]being. The Lord God planted a garden toward the east, in Eden; and there He placed the man whom He had formed. Out of the ground the Lord God caused to grow every tree that is pleasing to the sight and good for food; the tree of life also in the midst of the garden, and the tree of the knowledge of good and evil.

10 Now a river [g]flowed out of Eden to water the garden; and from there it divided and became four [h]rivers. 11 The name of the first is Pishon; it [i]flows around the whole land of Havilah, where there is gold. 12 The gold of that land is good; the bdellium and the onyx stone are there. 13 The name of the second river is Gihon; it [j]flows around the whole land of Cush. 14 The name of the third river is [k]Tigris; it [l]flows east of Assyria. And the fourth river is the [m]Euphrates.

15 Then the Lord God took the man and put him into the garden of Eden to cultivate it and keep it. 16 The Lord God commanded the man, saying, “From any tree of the garden you may eat freely; 17 but from the tree of the knowledge of good and evil you shall not [n]eat, for in the day that you eat from it you will surely die.”

18 Then the Lord God said, “It is not good for the man to be alone; I will make him a helper [o]suitable for him.” 19 Out of the ground the Lord God formed every beast of the field and every bird of the [p]sky, and brought them to the man to see what he would call them; and whatever the man called a living creature, that was its name. 20 The man gave names to all the cattle, and to the birds of the [q]sky, and to every beast of the field, but for [r]Adam there was not found a helper [s]suitable for him. 21 So the Lord God caused a deep sleep to fall upon the man, and he slept; then He took one of his ribs and closed up the flesh at that place. 22 The Lord God [t]fashioned into a woman the rib which He had taken from the man, and brought her to the man. 23 The man said,

“This is now bone of my bones,
And flesh of my flesh;
[u]She shall be called [v]Woman,
Because [w]she was taken out of [x]Man.”

24 For this reason a man shall leave his father and his mother, and be joined to his wife; and they shall become one flesh. 25 And the man and his wife were both naked and were not ashamed.

Notas al pie

 1. Genesis 2:3 Lit to make
 2. Genesis 2:4 Lit These are the generations
 3. Genesis 2:5 Lit work, serve
 4. Genesis 2:6 Or flow
 5. Genesis 2:6 Lit face of
 6. Genesis 2:7 Lit soul
 7. Genesis 2:10 Lit was going out
 8. Genesis 2:10 Lit heads
 9. Genesis 2:11 Lit surrounds
 10. Genesis 2:13 Lit is the one surrounding
 11. Genesis 2:14 Heb Hiddekel
 12. Genesis 2:14 Lit is the one going
 13. Genesis 2:14 Heb Perath
 14. Genesis 2:17 Lit eat from it
 15. Genesis 2:18 Lit corresponding to
 16. Genesis 2:19 Lit heavens
 17. Genesis 2:20 Lit heavens
 18. Genesis 2:20 Or man
 19. Genesis 2:20 Lit corresponding to
 20. Genesis 2:22 Lit built
 21. Genesis 2:23 Lit This one
 22. Genesis 2:23 Heb Ishshah
 23. Genesis 2:23 Lit This one
 24. Genesis 2:23 Heb Ish

Bíbélì Mímọ́ Yorùbá Òde Òn

Gẹnẹsisi 2

1Báyìí ni Ọlọ́run parí dídá àwọn ọ̀run àti ayé, àti ohun gbogbo tí ó wà nínú rẹ̀.

Ní ọjọ́ keje Ọlọ́run sì parí iṣẹ́ rẹ̀ tí ó ti ń ṣe; ó sì sinmi ní ọjọ́ keje kúrò nínú iṣẹ́ rẹ̀ gbogbo tí ó ti ń ṣe. Ọlọ́run sì súre fún ọjọ́ keje, ó sì yà á sí mímọ́, nítorí pé ní ọjọ́ náà ni ó sinmi kúrò nínú iṣẹ́ dídá ayé tí ó ti ń ṣe.

Adamu àti Efa

Èyí ni ìtàn bí Ọlọ́run ṣe dá àwọn ọ̀run àti ayé nígbà tí ó dá wọn. Nígbà tí Olúwa Ọlọ́run dá ayé àti àwọn ọ̀run.

Kò sí igi igbó kan ní orí ilẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni kò sí ewéko igbó kan tí ó tí ì hù jáde ní ilẹ̀, nítorí Olúwa Ọlọ́run kò tí ì rọ̀jò sórí ilẹ̀, kò sì sí ènìyàn láti ro ilẹ̀. Ṣùgbọ́n ìsun omi ń jáde láti ilẹ̀, ó sì ń bu omi rin gbogbo ilẹ̀. Olúwa Ọlọ́run sì fi erùpẹ̀ ilẹ̀ mọ ènìyàn, ó si mí èémí ìyè sí ihò imú rẹ̀, ènìyàn sì di alààyè ọkàn.

Olúwa Ọlọ́run sì gbin ọgbà kan sí Edeni ní ìhà ìlà-oòrùn, níbẹ̀ ni ó fi ọkùnrin náà tí ó ti dá sí. Olúwa Ọlọ́run sì mú kí onírúurú igi hù jáde láti inú ilẹ̀: àwọn igi tí ó dùn ún wò lójú, tí ó sì dára fún oúnjẹ. Ní àárín ọgbà náà ni igi ìyè àti igi tí ń mú ènìyàn mọ rere àti búburú wà.

10 Odò kan sì ń ti Edeni sàn wá láti bu omi rin ọgbà náà, láti ibẹ̀ ni odò náà gbé ya sí ipa mẹ́rin. 11 Orúkọ èkínní ni Pisoni: òun ni ó sàn yí gbogbo ilẹ̀ Hafila ká, níbi tí wúrà gbé wà. 12 (Wúrà ilẹ̀ náà dára, òjìá (bedeliumu) àti òkúta (óníkìsì) oníyebíye wà níbẹ̀ pẹ̀lú). 13 Orúkọ odò kejì ni Gihoni: òun ni ó sàn yí gbogbo ilẹ̀ Kuṣi ká. 14 Orúkọ odò kẹta ni Tigirisi: òun ni ó sàn ní apá ìlà-oòrùn ilẹ̀ Asiria. Odò kẹrin ni Eufurate.

15 Olúwa Ọlọ́run mú ọkùnrin náà sínú ọgbà Edeni láti máa ṣe iṣẹ́ níbẹ̀, kí ó sì máa ṣe ìtọ́jú rẹ̀. 16 Olúwa Ọlọ́run sì pàṣẹ fún ọkùnrin náà pé, “Ìwọ lè jẹ lára èyíkéyìí èso àwọn igi inú ọgbà; 17 ṣùgbọ́n ìwọ kò gbọdọ̀ jẹ nínú èso igi ìmọ̀ rere àti èso igi ìmọ̀ búburú, nítorí ní ọjọ́ tí ìwọ bá jẹ ẹ́ ni ìwọ yóò kùú.”

18 Olúwa Ọlọ́run wí pé, “Kò dára kí ọkùnrin wà ní òun nìkan. Èmi yóò ṣe olùrànlọ́wọ́ tí ó rí bí i rẹ̀ fún un.”

19 Lẹ́yìn tí Olúwa Ọlọ́run ti dá àwọn ẹranko inú igbó àti gbogbo ẹyẹ ojú ọ̀run láti inú erùpẹ̀ ilẹ̀. Ó sì kó wọn tọ ọkùnrin náà wá láti wo orúkọ tí yóò sọ wọ́n; orúkọ tí ó sì sọ gbogbo ẹ̀dá alààyè náà ni wọ́n ń jẹ́. 20 Gbogbo ohun ọ̀sìn, ẹyẹ ojú ọ̀run àti gbogbo ẹranko igbó ni ọkùnrin náà sọ ní orúkọ.

Ṣùgbọ́n fún Adamu ni a kò rí olùrànlọ́wọ́ tí ó rí bí i rẹ̀. 21 Nígbà náà ni Olúwa Ọlọ́run mú kí ọkùnrin náà sùn fọnfọn; nígbà tí ó sì ń sùn, Ọlọ́run yọ egungun ìhà rẹ̀ kan, ó sì fi ẹran-ara bò ó padà. 22 Olúwa Ọlọ́run sì dá obìnrin láti inú egungun tí ó yọ ní ìhà ọkùnrin náà, Ó sì mu obìnrin náà tọ̀ ọ́ wá.

23 Ọkùnrin náà sì wí pé,

“Èyí ni egungun láti inú egungun mi
    àti ẹran-ara nínú ẹran-ara mi;
‘obìnrin’ ni a ó máa pè é,
    nítorí a mú un jáde láti ara ọkùnrin.”

24 Nítorí ìdí èyí, ọkùnrin yóò fi baba àti ìyá rẹ̀ sílẹ̀, yóò sì dàpọ̀ mọ́ aya rẹ̀, wọn yóò sì di ara kan.

25 Ọkùnrin náà àti aya rẹ̀ sì wà ní ìhòhò, ojú kò sì tì wọ́n.