New American Standard Bible

Genesis 1

The Creation

1In the beginning God created the heavens and the earth. The earth was [a]formless and void, and darkness was over the [b]surface of the deep, and the Spirit of God was [c]moving over the [d]surface of the waters. Then God said, “Let there be light”; and there was light. God saw that the light was good; and God separated the light from the darkness. God called the light day, and the darkness He called night. And there was evening and there was morning, one day.

Then God said, “Let there be [e]an expanse in the midst of the waters, and let it separate the waters from the waters.” God made the [f]expanse, and separated the waters which were below the [g]expanse from the waters which were above the [h]expanse; and it was so. God called the [i]expanse heaven. And there was evening and there was morning, a second day.

Then God said, “Let the waters below the heavens be gathered into one place, and let the dry land appear”; and it was so. 10 God called the dry land earth, and the gathering of the waters He called seas; and God saw that it was good. 11 Then God said, “Let the earth sprout [j]vegetation, [k]plants yielding seed, and fruit trees on the earth bearing fruit after [l]their kind [m]with seed in them”; and it was so. 12 The earth brought forth [n]vegetation, [o]plants yielding seed after [p]their kind, and trees bearing fruit [q]with seed in them, after [r]their kind; and God saw that it was good. 13 There was evening and there was morning, a third day.

14 Then God said, “Let there be [s]lights in the [t]expanse of the heavens to separate the day from the night, and let them be for signs and for seasons and for days and years; 15 and let them be for [u]lights in the [v]expanse of the heavens to give light on the earth”; and it was so. 16 God made the two [w]great lights, the greater [x]light [y]to govern the day, and the lesser [z]light [aa]to govern the night; He made the stars also. 17 God placed them in the [ab]expanse of the heavens to give light on the earth, 18 and [ac]to govern the day and the night, and to separate the light from the darkness; and God saw that it was good. 19 There was evening and there was morning, a fourth day.

20 Then God said, “Let the waters [ad]teem with swarms of living creatures, and let birds fly above the earth [ae]in the open [af]expanse of the heavens.” 21 God created the great sea monsters and every living creature that moves, with which the waters swarmed after their kind, and every winged bird after its kind; and God saw that it was good. 22 God blessed them, saying, “Be fruitful and multiply, and fill the waters in the seas, and let birds multiply on the earth.” 23 There was evening and there was morning, a fifth day.

24 Then God said, “Let the earth bring forth living creatures after [ag]their kind: cattle and creeping things and beasts of the earth after [ah]their kind”; and it was so. 25 God made the beasts of the earth after [ai]their kind, and the cattle after [aj]their kind, and everything that creeps on the ground after its kind; and God saw that it was good.

26 Then God said, “Let Us make man in Our image, according to Our likeness; and let them rule over the fish of the sea and over the birds of the [ak]sky and over the cattle and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth.” 27 God created man in His own image, in the image of God He created him; male and female He created them. 28 God blessed them; and God said to them, “Be fruitful and multiply, and fill the earth, and subdue it; and rule over the fish of the sea and over the birds of the [al]sky and over every living thing that [am]moves on the earth.” 29 Then God said, “Behold, I have given you every plant yielding seed that is on the [an]surface of all the earth, and every tree [ao]which has fruit yielding seed; it shall be food for you; 30 and to every beast of the earth and to every bird of the [ap]sky and to every thing that [aq]moves on the earth [ar]which has life, I have given every green plant for food”; and it was so. 31 God saw all that He had made, and behold, it was very good. And there was evening and there was morning, the sixth day.

Notas al pie

 1. Genesis 1:2 Or a waste and emptiness
 2. Genesis 1:2 Lit face of
 3. Genesis 1:2 Or hovering
 4. Genesis 1:2 Lit face of
 5. Genesis 1:6 Or a firmament
 6. Genesis 1:7 Or firmament
 7. Genesis 1:7 Or firmament
 8. Genesis 1:7 Or firmament
 9. Genesis 1:8 Or firmament
 10. Genesis 1:11 Or grass
 11. Genesis 1:11 Or herbs
 12. Genesis 1:11 Lit its
 13. Genesis 1:11 Lit in which is its seed
 14. Genesis 1:12 Or grass
 15. Genesis 1:12 Or herbs
 16. Genesis 1:12 Lit its
 17. Genesis 1:12 Lit in which is its seed
 18. Genesis 1:12 Lit its
 19. Genesis 1:14 Or luminaries, light-bearers
 20. Genesis 1:14 Or firmament
 21. Genesis 1:15 Or luminaries, light-bearers
 22. Genesis 1:15 Or firmament
 23. Genesis 1:16 Or luminaries, light-bearers
 24. Genesis 1:16 Or luminary, light-bearer
 25. Genesis 1:16 Lit for the dominion of
 26. Genesis 1:16 Or luminary, light-bearer
 27. Genesis 1:16 Lit for the dominion of
 28. Genesis 1:17 Or firmament
 29. Genesis 1:18 Lit for the dominion of
 30. Genesis 1:20 Or swarm
 31. Genesis 1:20 Lit on the face of
 32. Genesis 1:20 Or firmament
 33. Genesis 1:24 Lit its
 34. Genesis 1:24 Lit its
 35. Genesis 1:25 Lit its
 36. Genesis 1:25 Lit its
 37. Genesis 1:26 Lit heavens
 38. Genesis 1:28 Lit heavens
 39. Genesis 1:28 Or creeps
 40. Genesis 1:29 Lit face of
 41. Genesis 1:29 Lit in which is the fruit of a tree yielding seed
 42. Genesis 1:30 Lit heavens
 43. Genesis 1:30 Or creeps
 44. Genesis 1:30 Lit in which is a living soul

Bíbélì Mímọ́ Yorùbá Òde Òn

Gẹnẹsisi 1

Ìbẹ̀rẹ̀ dídá ayé

1Ní ìbẹ̀rẹ̀ ohun gbogbo Ọlọ́run dá àwọn ọ̀run àti ayé. Ayé sì wà ní rúdurùdu, ó sì ṣófo, òkùnkùn sì wà lójú ibú omi, Ẹ̀mí Ọlọ́run sì ń rábàbà lójú omi.

Ọlọ́run sì wí pé, “Jẹ́ kí ìmọ́lẹ̀ kí ó wà,” ìmọ́lẹ̀ sì wà. Ọlọ́run rí i pé ìmọ́lẹ̀ náà dára, ó sì ya ìmọ́lẹ̀ náà sọ́tọ̀ kúrò lára òkùnkùn. Ọlọ́run sì pe ìmọ́lẹ̀ náà ní “Ọ̀sán” àti òkùnkùn ní “Òru.” Àṣálẹ́ àti òwúrọ̀ sì jẹ́ ọjọ́ kìn-ín-ní.

Ọlọ́run sì wí pé “Jẹ́ kí òfúrufú kí ó wà ní àárín àwọn omi, láti pààlà sí àárín àwọn omi.” Ọlọ́run sì dá òfúrufú láti ya omi tí ó wà ní òkè òfúrufú kúrò lára omi tí ó wà ní orí ilẹ̀. Ó sì rí bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run sì pe òfúrufú ní “Ọ̀run,” àṣálẹ́ àti òwúrọ̀ sì jẹ́ ọjọ́ kejì.

Ọlọ́run sì wí pé, “Jẹ́ kí omi abẹ́ ọ̀run wọ́ papọ̀ sí ojú kan, kí ilẹ̀ gbígbẹ sì farahàn.” Ó sì rí bẹ́ẹ̀. 10 Ọlọ́run sì pe ilẹ̀ gbígbẹ náà ní “ilẹ̀,” àti àpapọ̀ omi ní “òkun.” Ọlọ́run sì rí i wí pé ó dára.

11 Ọlọ́run sì wí pé, “Jẹ́ kí ilẹ̀ kí ó hu ọ̀gbìn: ewéko ti yóò máa mú èso wá àti igi tí yóò máa so èso ní irú tirẹ̀, tí ó ní irúgbìn nínú.” Ó sì rí bẹ́ẹ̀. 12 Ilẹ̀ sì hù ọ̀gbìn: ewéko tí ó ń so èso ní irú tirẹ̀, àti igi tí ń so èso, tí ó ní irúgbìn nínú ní irú tirẹ̀. Ọlọ́run sì ri pé ó dára. 13 Àṣálẹ́ àti òwúrọ̀ jẹ́ ọjọ́ kẹta.

14 Ọlọ́run sì wí pé “Jẹ́ kí ìmọ́lẹ̀ kí ó wà ní ojú ọ̀run, láti pààlà sí àárín ọ̀sán àti òru, kí wọn ó sì máa wà fún ààmì láti mọ àwọn àsìkò, àti àwọn ọjọ́ àti àwọn ọdún, 15 Kí wọn ó jẹ́ ìmọ́lẹ̀ ní ojú ọ̀run, láti tan ìmọ́lẹ̀ sí orí ilẹ̀.” Ó sì rí bẹ́ẹ̀. 16 Ọlọ́run dá ìmọ́lẹ̀ ńláńlá méjì, ìmọ́lẹ̀ tí ó tóbi láti ṣe àkóso ọ̀sán àti ìmọ́lẹ̀ tí ó kéré láti ṣe àkóso òru. Ó sì dá àwọn ìràwọ̀ pẹ̀lú. 17 Ọlọ́run sì ṣe wọ́n lọ́jọ̀ sí ojú ọ̀run láti máa tan ìmọ́lẹ̀ si orí ilẹ̀, 18 láti ṣàkóso ọ̀sán àti òru àti láti pààlà sí àárín ìmọ́lẹ̀ àti òkùnkùn: Ọlọ́run sì rí i pé ó dára. 19 Àṣálẹ́ àti òwúrọ̀ jẹ́ ọjọ́ kẹrin.

20 Ọlọ́run sì wí pé, “Jẹ́ kí omi kí ó kún fún àwọn ohun alààyè, kí àwọn ẹyẹ kí ó sì máa fò ní òfúrufú.” 21 Nítorí náà Ọlọ́run dá àwọn ẹ̀dá alààyè ńláńlá sí inú Òkun, àwọn ohun ẹlẹ́mìí àti àwọn ohun tí ń rìn ní onírúurú tiwọn, àti àwọn ẹyẹ abìyẹ́ ní onírúurú tiwọn. Ọlọ́run sì rí i pé ó dára. 22 Ọlọ́run súre fún wọn, ó sì wí pé, “Ẹ máa bí sí i, ẹ sì máa pọ̀ sí i, ẹ kún inú omi Òkun, kí àwọn ẹyẹ náà sì máa pọ̀ sí i ní orí ilẹ̀.” 23 Àṣálẹ́ àti òwúrọ̀ jẹ́ ọjọ́ karùn-ún.

24 Ọlọ́run sì wí pé, “Kí ilẹ̀ kí ó mú ohun alààyè jáde ní onírúurú wọn: ẹran ọ̀sìn, àwọn ohun afàyàfà àti àwọn ẹran inú igbó, ọ̀kọ̀ọ̀kan ní irú tirẹ̀.” Ó sì rí bẹ́ẹ̀. 25 Ọlọ́run sì dá ẹranko inú igbó àti ẹran ọ̀sìn gbogbo ní irú tirẹ̀ àti gbogbo ohun alààyè tí ń rìn ní ilẹ̀ ní irú tirẹ̀. Ọlọ́run sì rí i pé ó dára.

26 Lẹ́yìn náà ni Ọlọ́run wí pé, “Ẹ jẹ́ kí a dá ènìyàn ní àwòrán ara wa, gẹ́gẹ́ bí àwa ti rí, kí wọn kí ó jẹ ọba lórí ẹja Òkun, ẹyẹ ojú ọ̀run, ẹran ọ̀sìn, gbogbo ilẹ̀ àti lórí ohun gbogbo tí ń rìn lórí ilẹ̀.”

27  Nítorí náà, Ọlọ́run dá ènìyàn ní àwòrán ara rẹ̀,
    ní àwòrán Ọlọ́run ni Ó dá a,
    akọ àti abo ni Ó dá wọn.

28 Ọlọ́run sì súre fún wọn, Ọlọ́run sì wí fún wọn pé, “Ẹ máa bí sí i, kí ẹ sì máa pọ̀ sí i, kí ẹ sì gbilẹ̀, kí ẹ ṣe ìkápá ayé. Ẹ ṣe àkóso àwọn ẹja inú Òkun, ẹyẹ ojú ọ̀run àti gbogbo ẹ̀dá alààyè tí ó ń rìn ní orí ilẹ̀.”

29 Nígbà náà ni Ọlọ́run wí pé, “Mo fi gbogbo ohun ọ̀gbìn tí ń so èso fún un yín bí oúnjẹ àti àwọn igi eléso pẹ̀lú. Gbogbo rẹ̀ yóò jẹ́ oúnjẹ fún un yín. 30 Àti fún àwọn ẹranko inú igbó àti ẹyẹ ojú ọ̀run àti àwọn ohun afàyàfà: gbogbo ohun tó ní èémí ìyè nínú ni mo fi ewéko fún bí oúnjẹ.” Ó sì rí bẹ́ẹ̀.

31 Ọlọ́run sì rí àwọn ohun gbogbo tí ó dá, ó dára gidigidi. Àṣálẹ́ àti òwúrọ̀, ó jẹ́ ọjọ́ kẹfà.