New American Standard Bible

Galatians 1

Introduction

1Paul, an apostle (not sent from men nor through the agency of man, but through Jesus Christ and God the Father, who raised Him from the dead), and all the brethren who are with me,

To the churches of Galatia:

Grace to you and peace from [a]God our Father and the Lord Jesus Christ, who gave Himself for our sins so that He might rescue us from this present evil [b]age, according to the will of our God and Father, to whom be the glory forevermore. Amen.

Perversion of the Gospel

I am amazed that you are so quickly deserting Him who called you [c]by the grace of Christ, for a different gospel; which is really not another; only there are some who are disturbing you and want to distort the gospel of Christ. But even if we, or an angel from heaven, should preach to you a gospel [d]contrary to what we have preached to you, he is to be [e]accursed! As we have said before, so I say again now, if any man is preaching to you a gospel [f]contrary to what you received, he is to be [g]accursed!

10 For am I now seeking the favor of men, or of God? Or am I striving to please men? If I were still trying to please men, I would not be a bond-servant of Christ.

Paul Defends His Ministry

11 For I would have you know, brethren, that the gospel which was preached by me is not according to man. 12 For I neither received it from man, nor was I taught it, but I received it through a revelation of Jesus Christ.

13 For you have heard of my former manner of life in Judaism, how I used to persecute the church of God beyond measure and tried to destroy it; 14 and I was advancing in Judaism beyond many of my contemporaries among my [h]countrymen, being more extremely zealous for my ancestral traditions. 15 But when God, who had set me apart even from my mother’s womb and called me through His grace, was pleased 16 to reveal His Son in me so that I might preach Him among the Gentiles, I did not immediately consult with [i]flesh and blood, 17 nor did I go up to Jerusalem to those who were apostles before me; but I went away to Arabia, and returned once more to Damascus.

18 Then three years later I went up to Jerusalem to [j]become acquainted with Cephas, and stayed with him fifteen days. 19 But I did not see any other of the apostles except [k]James, the Lord’s brother. 20 (Now in what I am writing to you, [l]I assure you before God that I am not lying.) 21 Then I went into the regions of Syria and Cilicia. 22 I was still unknown by [m]sight to the churches of Judea which were in Christ; 23 but only, they kept hearing, “He who once persecuted us is now preaching the faith which he once tried to destroy.” 24 And they were glorifying God [n]because of me.

Notas al pie

 1. Galatians 1:3 Two early mss read God the Father, and our Lord Jesus Christ
 2. Galatians 1:4 Or world
 3. Galatians 1:6 Lit in
 4. Galatians 1:8 Or other than, more than
 5. Galatians 1:8 Gr anathema
 6. Galatians 1:9 Or other than, more than
 7. Galatians 1:9 Gr anathema
 8. Galatians 1:14 Lit race
 9. Galatians 1:16 I.e. human beings
 10. Galatians 1:18 Or visit Cephas
 11. Galatians 1:19 Or Jacob
 12. Galatians 1:20 Lit behold before God
 13. Galatians 1:22 Lit face
 14. Galatians 1:24 Lit in me

Slovo na cestu

Galatským 1

Hodnověrnost evangelia

11-3 Bratři, přijměte ode mne i od všech, kteří jsou zde se mnou, přání Božího pokoje a milosti. 4-5 Věčná chvála buď Bohu i Kristu Ježíši, který podle Boží vůle za nás obětoval svůj život a tak nás zachránil z moci zla, které ovládá tento svět.

Jsem překvapen, bratři, jak rychle jste se nechali svést k následování falešného evangelia. Pamatujte si, že není jiná cesta k věčnému životu než ta, kterou nám otevřel Kristus. Nedejte se mýlit těmi, kdo se snaží jeho učení – jak jsme vám ho kázali – všelijak překrucovat. Kdo to činí, ať je na věky zavržen. 8-9 Znovu opakuji: I kdyby někdo z nás – nebo dokonce anděl z nebe – hlásal něco jiného, než jsme vás učili my, ať je na věky zavržen.

10 Vidíte, že nezačínám žádnými lichotkami. Nechci se totiž za každou cenu líbit lidem. Jestliže se chci opravdu někomu líbit, pak jedině Bohu; jinak bych nebyl Kristův služebník. 11 Ujišťuji vás, bratři, že to, co jsem vám hlásal, není lidský výmysl. 12 To poselství mi nesvěřil nikdo jiný než sám Ježíš Kristus. Jsou to jeho vlastní slova a nemám je z druhé ruky.

13 Vy přece víte, čeho jsem se dopouštěl ještě jako žid – jak jsem křesťany pronásledoval a snažil se je vyhubit. 14 V té době snad nebylo mezi mými vrstevníky horlivějšího a pravověrnějšího žida nade mne. Nikdo jiný nehořel pro tradice mého národa tak fanaticky jako já.

15-16 Ale pak to přišlo! Bůh mi odhalil pravdu o svém Synu a uložil mi šířit jeho poselství po celém světě. K této službě mne ve své dobrotě vybral již dávno před mým narozením. 17 Když se to stalo, nevyptával jsem se na Krista jiných lidí, ani jsem se nešel radit s jeruzalémskými apoštoly. Odešel jsem do Arábie, vrátil se zase do Damašku 18 a teprve po třech letech jsem se vypravil do Jeruzaléma, abych se osobně seznámil s Petrem. Pobyl jsem u něho dva týdny, 19 ale kromě Jakuba, Ježíšova bratra, jsem se s dalšími apoštoly nesetkal. 20 Tak to skutečně bylo, Bůh je mi svědek, že nelžu. 21 Pak jsem se vydal do Sýrie a Kilikie, 22 zatímco v Judsku mě křesťané stále ještě neznali. 23 Věděli jen, že dřívější nepřítel hlásá nyní to, co sám předtím tak krutě potíral, 24 a chválili za to Boha.