New American Standard Bible

Galatians 1

Introduction

1Paul, an apostle (not sent from men nor through the agency of man, but through Jesus Christ and God the Father, who raised Him from the dead), and all the brethren who are with me,

To the churches of Galatia:

Grace to you and peace from [a]God our Father and the Lord Jesus Christ, who gave Himself for our sins so that He might rescue us from this present evil [b]age, according to the will of our God and Father, to whom be the glory forevermore. Amen.

Perversion of the Gospel

I am amazed that you are so quickly deserting Him who called you [c]by the grace of Christ, for a different gospel; which is really not another; only there are some who are disturbing you and want to distort the gospel of Christ. But even if we, or an angel from heaven, should preach to you a gospel [d]contrary to what we have preached to you, he is to be [e]accursed! As we have said before, so I say again now, if any man is preaching to you a gospel [f]contrary to what you received, he is to be [g]accursed!

10 For am I now seeking the favor of men, or of God? Or am I striving to please men? If I were still trying to please men, I would not be a bond-servant of Christ.

Paul Defends His Ministry

11 For I would have you know, brethren, that the gospel which was preached by me is not according to man. 12 For I neither received it from man, nor was I taught it, but I received it through a revelation of Jesus Christ.

13 For you have heard of my former manner of life in Judaism, how I used to persecute the church of God beyond measure and tried to destroy it; 14 and I was advancing in Judaism beyond many of my contemporaries among my [h]countrymen, being more extremely zealous for my ancestral traditions. 15 But when God, who had set me apart even from my mother’s womb and called me through His grace, was pleased 16 to reveal His Son in me so that I might preach Him among the Gentiles, I did not immediately consult with [i]flesh and blood, 17 nor did I go up to Jerusalem to those who were apostles before me; but I went away to Arabia, and returned once more to Damascus.

18 Then three years later I went up to Jerusalem to [j]become acquainted with Cephas, and stayed with him fifteen days. 19 But I did not see any other of the apostles except [k]James, the Lord’s brother. 20 (Now in what I am writing to you, [l]I assure you before God that I am not lying.) 21 Then I went into the regions of Syria and Cilicia. 22 I was still unknown by [m]sight to the churches of Judea which were in Christ; 23 but only, they kept hearing, “He who once persecuted us is now preaching the faith which he once tried to destroy.” 24 And they were glorifying God [n]because of me.

Notas al pie

 1. Galatians 1:3 Two early mss read God the Father, and our Lord Jesus Christ
 2. Galatians 1:4 Or world
 3. Galatians 1:6 Lit in
 4. Galatians 1:8 Or other than, more than
 5. Galatians 1:8 Gr anathema
 6. Galatians 1:9 Or other than, more than
 7. Galatians 1:9 Gr anathema
 8. Galatians 1:14 Lit race
 9. Galatians 1:16 I.e. human beings
 10. Galatians 1:18 Or visit Cephas
 11. Galatians 1:19 Or Jacob
 12. Galatians 1:20 Lit behold before God
 13. Galatians 1:22 Lit face
 14. Galatians 1:24 Lit in me

Nouă Traducere În Limba Română

Galateni 1

1Pavel, apostol trimis nu de oameni, nici printr-un om, ci prin Isus Cristos şi Dumnezeu Tatăl, Care L-a înviat din morţi, şi toţi fraţii care sunt cu mine, către bisericile[a] Galatiei[b]: har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Cristos, Care S-a dat pe Sine pentru păcatele noastre, ca să ne salveze din acest veac rău, potrivit cu voia lui Dumnezeu, Tatăl nostru. A Lui să fie slava, în vecii vecilor! Amin.

Nici o altă Evanghelie

Sunt surprins că vă întoarceţi atât de repede de la Cel Care v-a chemat prin harul lui Cristos, la o altă Evanghelie[c]. Nu că ar exista o altă Evanghelie, dar sunt unii care vă tulbură şi vor să schimbe Evanghelia lui Cristos. Însă, chiar dacă noi sau un înger din cer v-ar vesti o altă Evanghelie decât cea pe care v-am vestit-o, să fie blestemat! Aşa cum v-am spus înainte, vă spun din nou: dacă cineva vă vesteşte o altă Evanghelie decât cea pe care aţi primit-o, să fie blestemat!

10 Caut eu oare să câştig bunăvoinţa oamenilor, sau a lui Dumnezeu? Dacă aş mai încerca să plac oamenilor, atunci n-aş fi un rob al lui Cristos!

Pavel chemat de Dumnezeu

11 Vă fac cunoscut, fraţilor, că Evanghelia vestită de mine nu este de origine umană, 12 pentru că n-am primit-o, nici n-am învăţat-o de la vreun om, ci mi-a fost descoperită de Isus Cristos.

13 Voi aţi auzit despre felul meu de viaţă pe când eram în iudaism, aţi auzit că am persecutat peste măsură biserica lui Dumnezeu, că am încercat s-o distrug 14 şi că eram mai înaintat în iudaism decât mulţi din neamul meu, din generaţia mea, fiind plin de râvnă pentru tradiţiile strămoşilor mei. 15 Dar când Dumnezeu, Care m-a pus deoparte încă din pântecele mamei mele şi m-a chemat prin harul Său, 16 a dorit să-L descopere pe Fiul Său în mine, ca să-L vestesc printre neamuri, nu am cerut imediat sfatul unui om, 17 nici nu m-am suit la Ierusalim, la cei care au fost apostoli înaintea mea, ci m-am dus în Arabia, iar după aceea m-am reîntors în Damasc.

18 Apoi, după trei ani, m-am suit la Ierusalim să-l vizitez pe Chifa[d] şi am rămas la el cincisprezece zile, 19 dar n-am văzut pe nici un alt apostol, în afară de Iacov, fratele Domnului. 20 În legătură cu lucrurile pe care vi le scriu, iată, vă asigur înaintea lui Dumnezeu că nu mint. 21 M-am dus apoi în regiunile Siriei şi ale Ciliciei, 22 dar le eram încă necunoscut la faţă bisericilor din Iudeea, care sunt în Cristos. 23 Ei doar au auzit spunându-se: „Cel care înainte ne persecuta, vesteşte acum credinţa pe care încerca s-o distrugă.“ 24 Şi Îl slăveau pe Dumnezeu din pricina mea.

Notas al pie

 1. Galateni 1:2 Epistola trebuia citită în mai multe biserici din acea regiune
 2. Galateni 1:2 Probabil cu referire la provincia romană Galatia şi la teritoriul din partea de sud a acestei provincii, pe care Pavel l-a traversat în prima sa călătorie misionară (vezi F.A. 13:14-14:23)
 3. Galateni 1:6 Sau: Vestea Bună; peste tot în carte
 4. Galateni 1:18 Atât Chifa / Chefa (aramaică), cât şi Petru (greacă), înseamnă piatră