New American Standard Bible

Galatians 1

Introduction

1Paul, an apostle (not sent from men nor through the agency of man, but through Jesus Christ and God the Father, who raised Him from the dead), and all the brethren who are with me,

To the churches of Galatia:

Grace to you and peace from [a]God our Father and the Lord Jesus Christ, who gave Himself for our sins so that He might rescue us from this present evil [b]age, according to the will of our God and Father, to whom be the glory forevermore. Amen.

Perversion of the Gospel

I am amazed that you are so quickly deserting Him who called you [c]by the grace of Christ, for a different gospel; which is really not another; only there are some who are disturbing you and want to distort the gospel of Christ. But even if we, or an angel from heaven, should preach to you a gospel [d]contrary to what we have preached to you, he is to be [e]accursed! As we have said before, so I say again now, if any man is preaching to you a gospel [f]contrary to what you received, he is to be [g]accursed!

10 For am I now seeking the favor of men, or of God? Or am I striving to please men? If I were still trying to please men, I would not be a bond-servant of Christ.

Paul Defends His Ministry

11 For I would have you know, brethren, that the gospel which was preached by me is not according to man. 12 For I neither received it from man, nor was I taught it, but I received it through a revelation of Jesus Christ.

13 For you have heard of my former manner of life in Judaism, how I used to persecute the church of God beyond measure and tried to destroy it; 14 and I was advancing in Judaism beyond many of my contemporaries among my [h]countrymen, being more extremely zealous for my ancestral traditions. 15 But when God, who had set me apart even from my mother’s womb and called me through His grace, was pleased 16 to reveal His Son in me so that I might preach Him among the Gentiles, I did not immediately consult with [i]flesh and blood, 17 nor did I go up to Jerusalem to those who were apostles before me; but I went away to Arabia, and returned once more to Damascus.

18 Then three years later I went up to Jerusalem to [j]become acquainted with Cephas, and stayed with him fifteen days. 19 But I did not see any other of the apostles except [k]James, the Lord’s brother. 20 (Now in what I am writing to you, [l]I assure you before God that I am not lying.) 21 Then I went into the regions of Syria and Cilicia. 22 I was still unknown by [m]sight to the churches of Judea which were in Christ; 23 but only, they kept hearing, “He who once persecuted us is now preaching the faith which he once tried to destroy.” 24 And they were glorifying God [n]because of me.

Notas al pie

 1. Galatians 1:3 Two early mss read God the Father, and our Lord Jesus Christ
 2. Galatians 1:4 Or world
 3. Galatians 1:6 Lit in
 4. Galatians 1:8 Or other than, more than
 5. Galatians 1:8 Gr anathema
 6. Galatians 1:9 Or other than, more than
 7. Galatians 1:9 Gr anathema
 8. Galatians 1:14 Lit race
 9. Galatians 1:16 I.e. human beings
 10. Galatians 1:18 Or visit Cephas
 11. Galatians 1:19 Or Jacob
 12. Galatians 1:20 Lit behold before God
 13. Galatians 1:22 Lit face
 14. Galatians 1:24 Lit in me

En Levende Bok

Galaterne 1

Hilsen

1Hilsen fra Paulus, en utsending[a] som ikke har fått oppdraget sitt av noe menneske, eller gjennom menneskelige ordninger. Nei, jeg har blitt sendt ut av Jesus Kristus[b] selv og av Gud, vår Far som reiste ham opp fra de døde.

Jeg og alle troende på dette stedet hilser til menighetene i provinsen Galatia.

Jeg ber at Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus vil vise dere godhet og fylle dere med fred. Kristus døde for å ta straffen for syndene våre og frelse oss fra denne onde verden, akkurat som Gud vår Far hadde planlagt. Æren tilhører Gud i all evighet. Ja, det er sant![c]

Galaterne har gått bort fra det sanne budskapet

Jeg er forbauset over at dere så snart vender dere bort fra Gud, han som i sin godhet har innbudt dere til å få evig liv gjennom det Kristus gjorde. Dere har begynt å tro på et annet budskap om frelse. Det til tross for at det slett ikke finnes noe annet budskap som kan frelse dere. Nei, det er bare noen som vil skape forvirring blant dere ved å forvrenge sannheten om Kristus.

Dersom noen forsøker få dere til å tro på et annet budskap enn det vi har fortalt dere, da ber jeg om at han må bli rammet av Guds dom. Det mener jeg selv om det skulle ramme meg selv eller til og med en engel fra himmelen som kom med det nye budskapet. Ja, jeg gjentar det jeg også før har sagt: Dersom noen forsøker få dere til å tro på et annet budskap enn det dere allerede har tatt imot, da vil han bli rammet av Guds dom.

10 Som dere forstår, jeg sier ikke dette for å holde meg inne med mennesker, men for å bli anerkjent av Gud. Jeg bryr meg ikke om hva menneskene tenker, for dersom jeg fortsatt forsøkte å holde meg inne med mennesker, ville jeg ikke kunne tjene Kristus.

Paulus sitt budskap kommer fra Jesus

11 Kjære søsken[d], jeg forsikrer dere at det glade budskapet om Jesus som jeg sprer, ikke er en lære som menneskene har tenkt ut. 12 Jeg har heller ikke fått budskapet gjennom noen menneskelige ordninger, men det er Jesus Kristus selv som åpenbarte det for meg. Ingen andre har undervist meg.

13 Dere vet jo hvordan jeg var før, da jeg var en overbevist tilhengere av den jødiske religionen. Jeg forfulgte alle som tilhørte Guds menighet og gjorde alt for å utrydde de som trodde. 14 Jeg var en av de mest fanatiske jødene på min egen alder og var ekstremt nøye med å følge alle de tradisjonene vi arvet fra forfedrene.

15 Men noe skjedde! Allerede før jeg ble født, hadde Gud bestemt at jeg skulle tjene ham, og han ga meg den forretten å bli hans utsending da tiden kom. 16 En dag lot han sin sønn Jesus vise seg for meg, for at jeg skulle spre budskapet om ham til folk som ikke er jøder. Da dette skjedde, oppsøkte jeg ikke noe menneske for å spørre meg til råds. 17 Jeg reiste ikke til Jerusalem for å lete opp dem som før hadde blitt utsett til å være utsending for Jesus[e]. Nei, jeg ga meg av sted til Arabia[f] og vendte seinere tilbake til byen Damaskus.[g] 18 Det drøyde hele tre år før jeg reiste til Jerusalem for å besøke Peter[h]. Da stanset jeg to uker hos ham. 19 Den eneste av utsendingene jeg møtte, i tillegg til Peter, var Jakob, som var Herren Jesus sin egen bror. 20 Det jeg skriver her er sant. Gud selv kan vitne om at jeg ikke lyver for dere. 21 Etter besøket i Jerusalem fortsatte jeg nordover til provinsene Syria og Kilikia. 22 Jeg møtte aldri de andre troende i Judea. 23 Det eneste de hadde hørt, var et rykte som sa: ”han som før forfulgte oss, sprer nå selv budskapet om Jesus og overbeviser andre om den tro han ville utrydde.” 24 De hyllet Gud for min skyld.

Notas al pie

 1. 1:1 Kalles også apostel.
 2. 1:1 ”Kristus” betyr ”den salvede” på gresk. Blant Israels folk ble konger, prester og profeter salvet med olje før de begynte oppgaven sin. Gud hadde ved profetene lovet å sende en salvet konge som skulle herske over alle folk. Det hebraisk ordet ”Messias” betyr også ”den salvede”.
 3. 1:5 I grunnteksten: Amen!
 4. 1:11 På gresk: brødre. Samme tolkning blir brukt gjennom hele brevet.
 5. 1:17 Blir også kalt apostler.
 6. 1:17 Nabateernes land sør om Damaskus og øst om elven Jordan.
 7. 1:17 Paulus gikk kanskje ut i ødemarken for å meditere, og vendte siden tilbake til byen der han hadde begynt å tro på Kristus.
 8. 1:18 I grunnteksten: Kefas. Det er arameisk og betyr ”fjellet”. Peter er gresk og betyr samme sak. Vi bruker Peter gjennom hele brevet.