New American Standard Bible

Ezekiel 9

The Vision of Slaughter

1Then He cried out in my hearing with a loud voice saying, “Draw near, [a]O executioners of the city, each with his destroying weapon in his hand.” Behold, six men came from the direction of the upper gate which faces north, each with his shattering weapon in his hand; and among them was a certain man clothed in linen with a [b]writing case at his loins. And they went in and stood beside the bronze altar.

Then the glory of the God of Israel went up from the cherub on which it had been, to the threshold of the [c]temple. And He called to the man clothed in linen at whose loins was the writing case. The Lord said to him, “Go through the midst of the city, even through the midst of Jerusalem, and put a mark on the foreheads of the men who sigh and groan over all the abominations which are being committed in its midst.” But to the others He said in my hearing, “Go through the city after him and strike; do not let your eye have pity and do not spare. [d]Utterly slay old men, young men, maidens, little children, and women, but do not touch any man on whom is the mark; and you shall start from My sanctuary.” So they started with the [e]elders who were before the [f]temple. And He said to them, “Defile the [g]temple and fill the courts with the slain. Go out!” Thus they went out and struck down the people in the city. As they were striking the people and I alone was left, I fell on my face and cried out [h]saying, “Alas, Lord [i]God! Are You destroying the whole remnant of Israel [j]by pouring out Your wrath on Jerusalem?”

Then He said to me, “The iniquity of the house of Israel and Judah is very, very great, and the land is filled with blood and the city is full of perversion; for they say, ‘The Lord has forsaken the land, and the Lord does not see!’ 10 But as for Me, My eye will have no pity nor will I spare, but I will bring their conduct upon their heads.”

11 Then behold, the man clothed in linen at whose loins was the [k]writing case [l]reported, saying, “I have done just as You have commanded me.”

Notas al pie

 1. Ezekiel 9:1 Lit you who punish
 2. Ezekiel 9:2 Or scribal inkhorn
 3. Ezekiel 9:3 Lit house
 4. Ezekiel 9:6 Lit To destruction
 5. Ezekiel 9:6 Or old men
 6. Ezekiel 9:6 Lit house
 7. Ezekiel 9:7 Lit house
 8. Ezekiel 9:8 Lit and said
 9. Ezekiel 9:8 Heb YHWH, usually rendered Lord
 10. Ezekiel 9:8 Lit by Your pouring
 11. Ezekiel 9:11 Or inkhorn
 12. Ezekiel 9:11 Lit brought back word

Nouă Traducere În Limba Română

Ezechiel 9

Uciderea idolatrilor

1După aceea a strigat cu glas tare în auzul urechilor mele, zicând: „Să se apropie străjerii cetăţii, fiecare cu arma lui de distrugere!“ Deodată au apărut şase bărbaţi, venind dinspre drumul Porţii de Sus, care este înspre nord, fiecare cu arma lui distrugătoare în mână. Între ei era un om îmbrăcat în haine de in, care avea la brâu o călimară. Ei au venit şi s-au oprit în apropierea altarului de bronz.

Slava Dumnezeului lui Israel s-a ridicat dintre heruvimii de unde era şi a venit deasupra pragului Casei. Apoi El l-a chemat pe bărbatul care era îmbrăcat în haine de in şi care avea călimara la brâu. Domnul i-a zis: „Străbate cetatea, străbate Ierusalimul şi fă un semn pe frunţile celor ce suspină şi gem din cauza tuturor urâciunilor care se săvârşesc în mijlocul ei.“

Iar celorlalţi le-a zis în auzul urechilor mele: „Străbateţi cetatea în urma lui şi ucideţi! Ochii voştri să nu arate milă şi să nu cruţaţi pe nimeni! Bătrâni şi tineri, fecioare, copii şi femei, pe toţi să-i ucideţi! Însă de toţi aceia care au primit semnul să nu vă atingeţi! Începeţi chiar din Lăcaşul Meu!“ Aşa că ei au început cu bătrânii care erau înaintea Casei.

El le-a zis: „Pângăriţi Casa şi umpleţi-i curţile cu morţi! Porniţi!“ Ei au pornit şi au început să ucidă prin cetate. În timp ce ucideau ei, eu am rămas singur. Atunci am căzut cu faţa la pământ şi am strigat, zicând:

– Ah, Stăpâne Doamne! Vei distruge Tu toată rămăşiţa lui Israel, revărsându-Ţi furia peste Ierusalim?

– Păcatul Casei lui Iuda şi al Casei lui Israel este mare, mi-a zis El, este foarte mare. Ţara este plină de vărsare de sânge, iar cetatea este plină de nedreptate, căci ei zic: „Domnul a părăsit ţara şi Domnul nu vede!“ 10 De aceea nu voi avea milă de ei şi nu-i voi cruţa, ci voi face să cadă asupra capului lor faptele lor.

11 Deodată bărbatul îmbrăcat în haine de in şi cu călimara la brâu s-a întors cu următorul mesaj: „Am făcut cum ai poruncit!“