New American Standard Bible

Ezekiel 1

The Vision of Four Figures

1Now it came about in the thirtieth year, on the fifth day of the fourth month, while I was by the river Chebar among the exiles, the heavens were opened and I saw [a]visions of God. (On the fifth of the month [b]in the fifth year of King Jehoiachin’s exile, the word of the Lord came expressly to Ezekiel the priest, son of Buzi, in the land of the Chaldeans by the river Chebar; and there the hand of the Lord came upon him.)

As I looked, behold, a storm wind was coming from the north, a great cloud with fire flashing forth continually and a bright light around it, and in its midst something like glowing metal in the midst of the fire. Within it there were figures resembling four living beings. And this was their appearance: they had human form. Each of them had four faces and four wings. Their legs were straight and [c]their feet were like a calf’s hoof, and they gleamed like burnished bronze. Under their wings on their four sides were human hands. As for the faces and wings of the four of them, their wings touched one another; their faces did not turn when they moved, each went straight forward. 10 As for the form of their faces, each had the face of a man; [d]all four had the face of a lion on the right and the face of a bull on the left, and [e]all four had the face of an eagle. 11 Such were their faces. Their wings were spread out above; each had two touching another being, and two covering their bodies. 12 And each went straight forward; wherever the spirit was about to go, they would go, without turning as they went. 13 [f]In the midst of the living beings there was something that looked like burning coals of fire, [g]like torches darting back and forth among the living beings. The fire was bright, and lightning was [h]flashing from the fire. 14 And the living beings ran to and fro like bolts of lightning.

15 Now as I looked at the living beings, behold, there was one wheel on the earth beside the living beings, [i]for each of the four of them. 16 The appearance of the wheels and their workmanship was like [j]sparkling beryl, and all four of them had the same form, their appearance and workmanship being as if [k]one wheel were within another. 17 Whenever they [l]moved, they [m]moved in any of their four [n]directions without turning as they [o]moved. 18 As for their rims they were lofty and awesome, and the rims of all four of them were full of eyes round about. 19 Whenever the living beings [p]moved, the wheels [q]moved with them. And whenever the living beings rose from the earth, the wheels rose also. 20 Wherever the spirit was about to go, they would go in that direction[r]. And the wheels rose close beside them; for the spirit of the living [s]beings was in the wheels. 21 Whenever those went, these went; and whenever those stood still, these stood still. And whenever those rose from the earth, the wheels rose close beside them; for the spirit of the living [t]beings was in the wheels.

Vision of Divine Glory

22 Now over the heads of the living [u]beings there was something like an expanse, like the awesome gleam of [v]crystal, spread out over their heads. 23 Under the expanse their wings were stretched out straight, one toward the other; each one also had two wings covering its body on the one side and on the other. 24 I also heard the sound of their wings like the sound of abundant waters as they went, like the voice of [w]the Almighty, a sound of tumult like the sound of an army camp; whenever they stood still, they dropped their wings. 25 And there came a voice from above the expanse that was over their heads; whenever they stood still, they dropped their wings.

26 Now above the expanse that was over their heads there was something resembling a throne, like [x]lapis lazuli in appearance; and on that which resembled a throne, high up, was a figure with the appearance of a man. 27 Then I [y]noticed from the appearance of His loins and upward something like [z]glowing metal that looked like fire all around within it, and from the appearance of His loins and downward I saw something like fire; and there was a radiance around Him. 28 As the appearance of the rainbow [aa]in the clouds on a rainy day, so was the appearance of the surrounding radiance. Such was the appearance of the likeness of the glory of the Lord. And when I saw it, I fell on my face and heard a voice speaking.

Notas al pie

 1. Ezekiel 1:1 Some ancient mss and versions read a vision
 2. Ezekiel 1:2 Lit it was
 3. Ezekiel 1:7 Lit the soles of their feet
 4. Ezekiel 1:10 Lit the four of them
 5. Ezekiel 1:10 Lit the four of them
 6. Ezekiel 1:13 So with some ancient versions; Heb as the likeness of the living beings
 7. Ezekiel 1:13 Lit like the appearance of
 8. Ezekiel 1:13 Lit coming out
 9. Ezekiel 1:15 Lit for his four faces
 10. Ezekiel 1:16 Lit the look of beryl
 11. Ezekiel 1:16 Lit the wheel in the midst of the wheel
 12. Ezekiel 1:17 Lit went
 13. Ezekiel 1:17 Lit went
 14. Ezekiel 1:17 Lit sides
 15. Ezekiel 1:17 Lit went
 16. Ezekiel 1:19 Lit went
 17. Ezekiel 1:19 Lit went
 18. Ezekiel 1:20 M.T. adds the spirit to go
 19. Ezekiel 1:20 M.T. reads being
 20. Ezekiel 1:21 M.T. reads being
 21. Ezekiel 1:22 So some ancient mss and versions; M.T. reads being
 22. Ezekiel 1:22 Or ice
 23. Ezekiel 1:24 Heb Shaddai
 24. Ezekiel 1:26 Heb eben-sappir
 25. Ezekiel 1:27 Lit saw
 26. Ezekiel 1:27 Or electrum
 27. Ezekiel 1:28 Lit which occurs in

Nouă Traducere În Limba Română

Ezechiel 1

Chemarea lui Ezechiel

1În al treizecilea an[a], în a cincea zi a lunii a patra[b], în timp ce mă aflam printre exilaţii de lângă râul Chebar, cerurile s-au deschis şi am văzut vedenii dumnezeieşti.

În a cincea zi a lunii – era al cincilea an de exil al regelui Iehoiachin – Cuvântul Domnului a venit la Ezechiel, fiul preotului Buzi,[c] în ţara caldeenilor[d], la râul Chebar, şi mâna Domnului a fost peste el acolo.

M-am uitat şi am văzut un vânt năprasnic venind dinspre nord şi aducând cu el un nor mare strălucind de jur împrejur şi fulgere luminând. În mijloc, în inima focului, era ceva ca metalul lustruit[e]. În mijlocul lui se afla ceva asemănător cu patru fiinţe, a căror înfăţişare era ca înfăţişarea unui om. Fiecare fiinţă avea câte patru feţe şi câte patru aripi. Picioarele lor erau drepte, iar talpa picioarelor lor era asemenea copitei unui viţel, strălucind ca bronzul lustruit. Sub aripile lor, pe fiecare din cele patru părţi, se afla câte o mână de om. Toate cele patru fiinţe aveau feţe şi aripi. Se atingeau una de alta cu aripile, astfel încât nu se răsuceau în mers, ci, când mergeau, fiecare se orienta drept înainte.

10 Feţele lor arătau astfel: înainte, fiecare fiinţă avea câte o faţă de om; în partea dreaptă, toate cele patru fiinţe aveau câte o faţă de leu; în partea stângă, toate patru aveau câte o faţă de bou, iar înapoi, toate patru aveau câte o faţă de vultur. 11 Aşa arătau feţele lor. Aripile le erau întinse în sus; fiecare avea două aripi, cu care atingea aripile celor de lângă ea, şi alte două aripi cu care îşi acoperea trupul. 12 Fiecare dintre cele patru fiinţe mergea înainte: mergeau încotro le îndruma duhul să meargă, fără să se abată din mersul lor. 13 Aspectul fiinţelor, înfăţişarea lor exterioară, era asemenea unor cărbuni aprinşi, asemenea unor torţe care umblau încoace şi încolo printre fiinţe. Strălucirea lor era ca a focului, iar din foc ieşeau străfulgerări. 14 Fiinţele fugeau şi se întorceau cu o repeziciune ca a fulgerului.

15 În timp ce mă uitam la acele fiinţe, am observat că pe pământ, în apropierea fiecărei fiinţe, se afla câte o roată, în total patru, câte una pentru fiecare faţă. 16 Înfăţişarea roţilor şi lucrătura lor era ca strălucirea crisolitului; toate cele patru roţi aveau aceeaşi înfăţişare; aspectul şi lucrătura lor se asemăna cu o roată în mijlocul altei roţi. 17 Când mergeau, ele se puteau deplasa în toate cele patru direcţii, fără să se rotească în mers. 18 Obezile lor erau înalte şi totodată înspăimântătoare, căci erau pline de ochi de jur împrejurul celor patru fiinţe. 19 Când mergeau fiinţele, mergeau şi roţile alături de ele, iar când se ridicau fiinţele de la pământ, se ridicau şi roţile. 20 De aceea fiinţele mergeau acolo unde le punea duhul să meargă, încotro le îndruma duhul să meargă, iar roţile se ridicau să li se alăture, deoarece duhul fiinţelor era în roţi. 21 Când fiinţele mergeau, când se opreau sau când se ridicau de la pământ, li se alăturau şi roţile, deoarece duhul fiinţelor era în roţi.

22 Deasupra capetelor celor patru fiinţe se afla ceva ca o întindere, având sclipirea minunată a cristalului, ce se aşternea în înălţime, deasupra capetelor lor. 23 Dedesubtul întinderii, aripile le stăteau întinse, una spre cealaltă, fiecare fiinţă având câte două aripi cu care se acoperea. 24 Am auzit bătaia aripilor lor când se mişcau, aceasta fiind ca vuietul unor ape mari, asemenea glasului Celui Atotputernic[f], asemenea unui vuiet de furtună, asemenea zgomotului unei oştiri. Când fiinţele se opreau, îşi lăsau aripile în jos. 25 Vuietul se auzea de deasupra întinderii care era peste capetele lor; când fiinţele se opreau, îşi lăsau aripile jos.[g] 26 Peste întinderea aflată deasupra capetelor lor se afla ceva asemănător cu un tron, având strălucirea pietrei de safir[h], iar deasupra a ceea ce părea a fi un tron se afla cineva care la înfăţişare era asemănător cu un om. 27 De la ceea ce părea a fi brâul său în sus am văzut ceva ca sclipirea metalului lustruit, ca un foc închis de jur împrejur, iar de la ceea ce părea a fi brâul său în jos am văzut ceva ca înfăţişarea focului. De jur împrejurul lui era o lumină strălucitoare.

28 Asemenea curcubeului din nor în ziua ploioasă, aşa era înfăţişarea sclipirii ce radia de jur împrejur. Aşa arăta înfăţişarea ce părea a fi slava Domnului. Când am văzut-o, am căzut cu faţa la pământ şi am auzit glasul Unuia Care vorbea.

Notas al pie

 1. Ezechiel 1:1 Probabil vârsta profetului
 2. Ezechiel 1:1 31 iulie 593 î.Cr.; multe date oferite de Ezechiel pot fi stabilite cu acurateţe, datorită analelor babiloniene şi a datelor exacte ale eclipselor, înregistrate în arhivele antice
 3. Ezechiel 1:3 Sau: la preotul Ezechiel, fiul lui Buzi,
 4. Ezechiel 1:3 babilonienilor; peste tot în carte
 5. Ezechiel 1:4 Sau: ca strălucirea chihlimbarului
 6. Ezechiel 1:24 Ebr.: Şadai
 7. Ezechiel 1:25 Sau: Când fiinţele se opreau şi îşi lăsau aripile jos, de deasupra întinderii care era peste capetele lor se auzea un glas
 8. Ezechiel 1:26 Sau: lapislazuli