New American Standard Bible

Ezekiel 1

The Vision of Four Figures

1Now it came about in the thirtieth year, on the fifth day of the fourth month, while I was by the river Chebar among the exiles, the heavens were opened and I saw [a]visions of God. (On the fifth of the month [b]in the fifth year of King Jehoiachin’s exile, the word of the Lord came expressly to Ezekiel the priest, son of Buzi, in the land of the Chaldeans by the river Chebar; and there the hand of the Lord came upon him.)

As I looked, behold, a storm wind was coming from the north, a great cloud with fire flashing forth continually and a bright light around it, and in its midst something like glowing metal in the midst of the fire. Within it there were figures resembling four living beings. And this was their appearance: they had human form. Each of them had four faces and four wings. Their legs were straight and [c]their feet were like a calf’s hoof, and they gleamed like burnished bronze. Under their wings on their four sides were human hands. As for the faces and wings of the four of them, their wings touched one another; their faces did not turn when they moved, each went straight forward. 10 As for the form of their faces, each had the face of a man; [d]all four had the face of a lion on the right and the face of a bull on the left, and [e]all four had the face of an eagle. 11 Such were their faces. Their wings were spread out above; each had two touching another being, and two covering their bodies. 12 And each went straight forward; wherever the spirit was about to go, they would go, without turning as they went. 13 [f]In the midst of the living beings there was something that looked like burning coals of fire, [g]like torches darting back and forth among the living beings. The fire was bright, and lightning was [h]flashing from the fire. 14 And the living beings ran to and fro like bolts of lightning.

15 Now as I looked at the living beings, behold, there was one wheel on the earth beside the living beings, [i]for each of the four of them. 16 The appearance of the wheels and their workmanship was like [j]sparkling beryl, and all four of them had the same form, their appearance and workmanship being as if [k]one wheel were within another. 17 Whenever they [l]moved, they [m]moved in any of their four [n]directions without turning as they [o]moved. 18 As for their rims they were lofty and awesome, and the rims of all four of them were full of eyes round about. 19 Whenever the living beings [p]moved, the wheels [q]moved with them. And whenever the living beings rose from the earth, the wheels rose also. 20 Wherever the spirit was about to go, they would go in that direction[r]. And the wheels rose close beside them; for the spirit of the living [s]beings was in the wheels. 21 Whenever those went, these went; and whenever those stood still, these stood still. And whenever those rose from the earth, the wheels rose close beside them; for the spirit of the living [t]beings was in the wheels.

Vision of Divine Glory

22 Now over the heads of the living [u]beings there was something like an expanse, like the awesome gleam of [v]crystal, spread out over their heads. 23 Under the expanse their wings were stretched out straight, one toward the other; each one also had two wings covering its body on the one side and on the other. 24 I also heard the sound of their wings like the sound of abundant waters as they went, like the voice of [w]the Almighty, a sound of tumult like the sound of an army camp; whenever they stood still, they dropped their wings. 25 And there came a voice from above the expanse that was over their heads; whenever they stood still, they dropped their wings.

26 Now above the expanse that was over their heads there was something resembling a throne, like [x]lapis lazuli in appearance; and on that which resembled a throne, high up, was a figure with the appearance of a man. 27 Then I [y]noticed from the appearance of His loins and upward something like [z]glowing metal that looked like fire all around within it, and from the appearance of His loins and downward I saw something like fire; and there was a radiance around Him. 28 As the appearance of the rainbow [aa]in the clouds on a rainy day, so was the appearance of the surrounding radiance. Such was the appearance of the likeness of the glory of the Lord. And when I saw it, I fell on my face and heard a voice speaking.

Notas al pie

 1. Ezekiel 1:1 Some ancient mss and versions read a vision
 2. Ezekiel 1:2 Lit it was
 3. Ezekiel 1:7 Lit the soles of their feet
 4. Ezekiel 1:10 Lit the four of them
 5. Ezekiel 1:10 Lit the four of them
 6. Ezekiel 1:13 So with some ancient versions; Heb as the likeness of the living beings
 7. Ezekiel 1:13 Lit like the appearance of
 8. Ezekiel 1:13 Lit coming out
 9. Ezekiel 1:15 Lit for his four faces
 10. Ezekiel 1:16 Lit the look of beryl
 11. Ezekiel 1:16 Lit the wheel in the midst of the wheel
 12. Ezekiel 1:17 Lit went
 13. Ezekiel 1:17 Lit went
 14. Ezekiel 1:17 Lit sides
 15. Ezekiel 1:17 Lit went
 16. Ezekiel 1:19 Lit went
 17. Ezekiel 1:19 Lit went
 18. Ezekiel 1:20 M.T. adds the spirit to go
 19. Ezekiel 1:20 M.T. reads being
 20. Ezekiel 1:21 M.T. reads being
 21. Ezekiel 1:22 So some ancient mss and versions; M.T. reads being
 22. Ezekiel 1:22 Or ice
 23. Ezekiel 1:24 Heb Shaddai
 24. Ezekiel 1:26 Heb eben-sappir
 25. Ezekiel 1:27 Lit saw
 26. Ezekiel 1:27 Or electrum
 27. Ezekiel 1:28 Lit which occurs in

Bibelen på hverdagsdansk

Ezekiel 1

Guds herlighed åbenbares for profeten i et syn

11-3 Mit navn er Ezekiel, søn af Buzi, og jeg tilhører præsteslægten. Da jeg var 30 år gammel,[a] viste Herren mig en række syner. Det begyndte på den femte dag i årets fjerde måned, og det var fem år efter, at kong Jojakin, en stor del af folket og jeg selv var ført i eksil. Jeg opholdt mig ved Kebarfloden i Babylonien, hvor jeg boede blandt de bortførte judæere. Pludselig kom Guds kraft over mig. Det var, som om himlen åbnedes, og jeg så de utroligste ting.

Først hørte jeg en voldsom vind komme fra nord. Den drev en stor sky foran sig, og ud fra skyen stod der flammer, som oplyste alt omkring den, og i centrum af flammerne var der noget, der så ud som glødende metal.

5-8 Midt i skyen var der fire levende væsener, der lignede mennesker, bortset fra, at hver af dem havde fire ansigter, fire arme og fire vinger. Deres ben skinnede som bronze og lignede menneskeben, men deres fødder lignede mest fødderne på en kalv. Armene sad neden under vingerne, en arm under hver vinge.

9-11 Hver af dem havde et menneskeansigt, der vendte fremad, et løveansigt, der vendte mod højre, et okseansigt mod venstre, og et ørneansigt, der vendte bagud. De fire vinger sad i par, og det ene par vinger var spredt ud, så de fire væsener rørte ved hinanden med vingespidserne, mens det andet vingepar var foldet sammen ind til kroppen. De kunne bevæge sig i alle retninger uden at vende sig, 12 så dér, hvor ånden i dem ønskede, at de skulle hen, bevægede de sig af sted uden at vende sig.

13-14 De levende væsener udsendte et kraftigt lys som glødende kul eller brændende fakler, og de hoppede hurtigt frem og tilbage, så det så ud som lyn, der glimtede imellem dem.

15 Mens jeg iagttog de levende væsener, opdagede jeg fire hjul på jorden under dem, ét hjul under hvert af de fire væsener. 16 Hjulene var alle ens og skinnede som ædelsten. Hjulene var lavet sådan, at der sad et andet hjul på tværs inden i dem, 17 så de kunne bevæge sig i alle fire retninger uden at dreje. 18 De fire hjul havde fælge og eger, og på kanten af fælgene sad der øjne hele vejen rundt.

19-21 Når de fire levende væsener bevægede sig fremad, bevægede hjulene sig fremad sammen med dem. Når de bevægede sig opad, bevægede hjulene sig også opad, og når de standsede, standsede hjulene også. Hvor som helst de bevægede sig hen, fulgte hjulene med, for deres ånd var i hjulene.

22 Over de levende væsener var der udspændt noget ligesom en hvælving, der glimtede som krystal. 23 Og under hvælvingen stod så væsenerne med det ene par vinger spredt ud, så de rørte hinanden, og det andet par vinger foldet ind til kroppen. 24-25 Når de bevægede sig, lød vingesuset som drønet fra et vældigt vandfald, som den almægtige Guds stemme eller som lyden af en fremstormende hær. Når de standsede, sænkede de vingerne, og der lød en tordnende røst fra krystalhvælvingen oven over dem.

26 Oven over hvælvingen var der noget, der lignede en trone af safir, og på tronen sad der en skikkelse, som lignede et menneske. 27 Det øverste af ham, fra hofterne og opefter, så ud som glødende metal, mens den nederste del, fra hofterne og nedefter, så ud som flammende ild. Rundt om ham var der en strålende krans. 28 Lyset omkring ham var som regnbuens glans, når den viser sig på himlen en regnvejrsdag. Jeg var klar over, at det var Herrens herlighed, der strålede omkring mig. Da jeg så det, kastede jeg mig ned med ansigtet mod jorden. Derpå hørte jeg en stemme, som talte til mig.

Notas al pie

 1. 1,1-3 Ordret: „i det 30. år”, meningen er omstridt.