New American Standard Bible

Ephesians 1

The Blessings of Redemption

1Paul, an apostle of Christ Jesus [a]by the will of God,

To the [b]saints who are [c]at Ephesus and who are faithful in Christ Jesus: Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.

Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ, just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we would be holy and blameless before [d]Him. In love [e]He predestined us to adoption as sons through Jesus Christ to Himself, according to the [f]kind intention of His will, to the praise of the glory of His grace, which He freely bestowed on us in the Beloved. In [g]Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of His grace which He [h]lavished on [i]us. In all wisdom and insight He [j]made known to us the mystery of His will, according to His [k]kind intention which He purposed in Him 10 with a view to an administration [l]suitable to the fullness of the times, that is, the summing up of all things in Christ, things [m]in the heavens and things on the earth. In Him 11 [n]also we [o]have obtained an inheritance, having been predestined according to His purpose who works all things after the counsel of His will, 12 to the end that we who were the first to hope in [p]Christ would be to the praise of His glory. 13 In [q]Him, you also, after listening to the message of truth, the gospel of your salvation—having also [r]believed, you were sealed in [s]Him with the Holy Spirit of promise, 14 who is [t]given as a pledge of our inheritance, with a view to the redemption of God’s own possession, to the praise of His glory.

15 For this reason I too, having heard of the faith in the Lord Jesus which exists among you and [u]your love for all the [v]saints, 16 do not cease giving thanks for you, while making mention of you in my prayers; 17 that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you a spirit of wisdom and of revelation in the [w]knowledge of Him. 18 I pray that the eyes of your heart [x]may be enlightened, so that you will know what is the hope of His calling, what are the riches of the glory of His inheritance in the [y]saints, 19 and what is the surpassing greatness of His power toward us who believe. These are in accordance with the working of the strength of His might 20 which He brought about in Christ, when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly places, 21 far above all rule and authority and power and dominion, and every name that is named, not only in this age but also in the one to come. 22 And He put all things in subjection under His feet, and gave Him as head over all things to the church, 23 which is His body, the fullness of Him who fills all in all.

Notas al pie

 1. Ephesians 1:1 Lit through
 2. Ephesians 1:1 Or holy ones
 3. Ephesians 1:1 Three early mss do not contain at Ephesus
 4. Ephesians 1:4 Or Him, in love
 5. Ephesians 1:5 Lit having predestined
 6. Ephesians 1:5 Lit good pleasure
 7. Ephesians 1:7 Lit whom
 8. Ephesians 1:8 Lit made abundant toward
 9. Ephesians 1:8 Or us, in all wisdom and insight
 10. Ephesians 1:9 Lit making known
 11. Ephesians 1:9 Lit good pleasure
 12. Ephesians 1:10 Lit of
 13. Ephesians 1:10 Lit upon
 14. Ephesians 1:11 Lit in whom also
 15. Ephesians 1:11 Or were made a heritage
 16. Ephesians 1:12 I.e. the Messiah
 17. Ephesians 1:13 Lit whom
 18. Ephesians 1:13 Or believed in Him, you were sealed
 19. Ephesians 1:13 Lit whom
 20. Ephesians 1:14 Or a down payment
 21. Ephesians 1:15 Three early mss do not contain your love
 22. Ephesians 1:15 V 1, note 2
 23. Ephesians 1:17 Or true knowledge
 24. Ephesians 1:18 Lit being
 25. Ephesians 1:18 Or holy ones

Slovo na cestu

Efezským 1:1-23

Jednota v Kristu

1-3Píšu vám jako Bohem ustanovený apoštol Ježíše Krista. Přeji vám Boží milost a pokoj a chválím Boha za všechno požehnání, kterým nás obdařil z toho důvodu, že náležíme Kristu.

4Už dávno před stvořením světa rozhodl se Bůh získat si nás prostřednictvím Kristovým, aby z nás učinil své děti a přiznal nám svou dokonalost.

Jen ve spojení s Kristem patříme Bohu

5-7Dík Bohu za jeho nekonečnou laskavost, kterou nám prokázal v osobě Ježíšově! Jeho milost k nám je tak nesmírná, že nám pro jeho oběť odpustil všechno zlé a zachránil nás od jisté smrti. 8-9Ve své moudrosti a prozíravosti nám odhalil svůj velkorysý záměr, který po staletí zůstával lidem ukryt, že totiž ve stanovenou dobu pošle svého Syna, aby nás ze všech stran, živé i mrtvé shromáždil navždy k sobě. 10A tak nás, přesně podle svého rozhodnutí, učinil svým majetkem, abychom ho chválili a oslavovali, kdo jsme svou naději upnuli ke Kristu. 11-12Vždyť Kristovou zásluhou jste do tohoto záměru byli zahrnuti i vy, když jste uslyšeli jeho poselství a uvěřili. 13Na důkaz toho vás Bůh poznamenal svou pečetí, totiž Duchem svatým, který byl dávno zaslíben. Jeho přítomnost v nás je zárukou, že Bůh nám skutečně dá všechno, co slíbil. 14Je to i jakási pečeť, že jsme jeho vlastnictvím a že nás vezme k sobě. Což je možné nechválit a neoslavovat ho za to?

Pavlova prosba za věřící v Efezu

15Proto také od chvíle, kdy jsem uslyšel o vaší důvěře ke Kristu a o vaší lásce ke všem jeho vyznavačům, 16nepřestal jsem nikdy za vás Bohu děkovat ve svých modlitbách. 17Prosím ho, aby vám dal plné a jasné pochopení Kristova významu a dosahu jeho díla pro nás. 18Modlím se, aby ve vašem srdci zazářil odlesk slavné budoucnosti, k níž jsme pozváni, abyste si uvědomili, jak fantastického bohatství se stáváte plnoprávnými spolupodílníky. 19-21Vždyť vše, co patří Bohu, je i vaše! A prosím i o to, abyste se přesvědčili, jak neuvěřitelně velká je moc, která ve vás působí. Je to táž moc, která vzkřísila Krista z mrtvých a vyzdvihla ho vysoko nad všechny krále a vlády, velitele i diktátory, až na čestné místo po pravici Boží. Jeho sláva nemá obdoby v minulosti ani budoucnosti. 22Všechno je mu podřízeno. On je hlavou církve, 23církev je jeho tělem, naplněná jím samým, původcem a dárcem všeho.