New American Standard Bible

Deuteronomy 26

Offering First Fruits

1“Then it shall be, when you enter the land which the Lord your God gives you as an inheritance, and you possess it and live in it, that you shall take some of the first of all the produce of the ground which you bring in from your land that the Lord your God gives you, and you shall put it in a basket and go to the place where the Lord your God chooses to establish His name. You shall go to the priest who is in office at that time and say to him, ‘I declare this day to the Lord [a]my God that I have entered the land which the Lord swore to our fathers to give us.’ Then the priest shall take the basket from your hand and set it down before the altar of the Lord your God. You shall answer and say before the Lord your God, ‘My father was a [b]wandering Aramean, and he went down to Egypt and [c]sojourned there, few in number; but there he became a great, mighty and populous nation. And the Egyptians treated us harshly and afflicted us, and imposed hard labor on us. Then we cried to the Lord, the God of our fathers, and the Lord heard our voice and saw our affliction and our toil and our oppression; and the Lord brought us out of Egypt with a mighty hand and an outstretched arm and with great terror and with signs and wonders; and He has brought us to this place and has given us this land, a land flowing with milk and honey. 10 Now behold, I have brought the first of the produce of the ground which You, O Lord have given me.’ And you shall set it down before the Lord your God, and worship before the Lord your God; 11 and you and the Levite and the alien who is among you shall rejoice in all the good which the Lord your God has given you and your household.

12 “When you have finished [d]paying all the tithe of your increase in the third year, the year of tithing, then you shall give it to the Levite, to the stranger, to the [e]orphan and to the widow, that they may eat in your [f]towns and be satisfied. 13 You shall say before the Lord your God, ‘I have removed the sacred portion from my house, and also have given it to the Levite and the alien, the [g]orphan and the widow, according to all Your commandments which You have commanded me; I have not transgressed or forgotten any of Your commandments. 14 I have not eaten of it [h]while mourning, nor have I removed any of it while I was unclean, nor offered any of it to the dead. I have listened to the voice of the Lord my God; I have done according to all that You have commanded me. 15 Look down from Your holy habitation, from heaven, and bless Your people Israel, and the ground which You have given us, a land flowing with milk and honey, as You swore to our fathers.’

16 “This day the Lord your God commands you to do these statutes and ordinances. You shall therefore be careful to do them with all your heart and with all your soul. 17 You have today declared the Lord to be your God, and [i]that you would walk in His ways and keep His statutes, His commandments and His ordinances, and listen to His voice. 18 The Lord has today declared you to be His people, a treasured possession, as He promised you, and [j]that you should keep all His commandments; 19 and [k]that He will set you high above all nations which He has made, for praise, fame, and honor; and that you shall be a consecrated people to the Lord your God, as He has spoken.”

Notas al pie

 1. Deuteronomy 26:3 So with Gr; Heb your
 2. Deuteronomy 26:5 Or perishing
 3. Deuteronomy 26:5 Or lived as an alien
 4. Deuteronomy 26:12 Lit tithing
 5. Deuteronomy 26:12 Or fatherless
 6. Deuteronomy 26:12 Lit gates
 7. Deuteronomy 26:13 Or fatherless
 8. Deuteronomy 26:14 Lit while in my
 9. Deuteronomy 26:17 Lit to walk in
 10. Deuteronomy 26:18 Lit to keep all
 11. Deuteronomy 26:19 Lit to set you

Het Boek

Deuteronomium 26

Geschenken voor God

1‘Wanneer u aankomt in het land, het hebt veroverd en erin woont, 2,3 moet u in het heiligdom de eerste jaarlijkse opbrengsten van uw oogst aan de Here aanbieden. Breng het mee in een mand, geef het aan de dienstdoende priester en zeg: “Dit geschenk is mijn plechtige verklaring dat de Here, mijn God, mij in het land heeft gebracht dat Hij mijn voorouders heeft beloofd.” De priester zal de mand dan uit uw hand nemen en die voor het altaar neerzetten. Dan zult u staande voor de Here, uw God, zeggen: “Mijn voorvader was een zwervende Arameeër, die als vreemdeling naar Egypte trok. Hij was met weinig mensen, maar ze groeiden in Egypte uit tot een sterk en machtig volk. 6,7 De Egyptenaren behandelden ons erg slecht en wij riepen tot de Here God. Hij hoorde ons en zag ons lijden, onze moeilijkheden en de onderdrukking die wij ondergingen. Met machtige wonderen en een sterke hand leidde Hij ons toen uit Egypte. Hij deed grote en geweldige wonderen voor de ogen van de Egyptenaren. Hij heeft ons naar deze plaats gebracht en ons dit land gegeven, dat overvloeit van melk en honing. 10 Kijk, Here, ik breng U nu de eerste opbrengsten van de grond die U mij hebt gegeven!” Zet de opbrengst dan neer voor de Here, uw God, en aanbid Hem. 11 Verheug u daarna over al het goede dat Hij u heeft gegeven. Vier feest met uw gezin en met alle Levieten en vreemdelingen die bij u wonen.

12 Het derde jaar is het jaar van de tienden. In dat jaar moet u al uw tienden aan de Levieten, vreemdelingen, wezen en weduwen geven, zodat zij meer dan genoeg kunnen eten. 13 Dan zult u voor de Here, uw God, verklaren: “Ik heb al mijn tienden aan de Levieten, vreemdelingen, wezen en weduwen gegeven, zoals U mij hebt opgedragen. Ik heb geen van uw geboden overtreden of vergeten. 14 Ik heb de tienden niet aangeraakt toen ik onrein was (tijdens de rouwperiode bijvoorbeeld) en ik heb niets ervan aan de doden geofferd. Ik heb de Here, mijn God, gehoorzaamd en alles gedaan wat U mij hebt opgedragen. 15 Kijk neer vanuit uw heilig huis in de hemelen en zegen uw volk Israël en het land dat U ons hebt gegeven, zoals U onze voorouders hebt beloofd, een land dat overvloeit van melk en honing!”

16 U moet met heel uw hart de wetten en regels die de Here, uw God, u vandaag geeft, gehoorzamen. 17 U hebt vandaag verklaard dat Hij uw God is, u hebt beloofd zijn wetten en voorschriften te gehoorzamen en naar zijn stem te luisteren. 18 En de Here heeft vandaag verklaard dat u zijn eigen volk bent, zoals Hij heeft beloofd en dat u al zijn geboden moet gehoorzamen. 19 Als u dat doet, zal Hij u groter maken dan welk ander volk ook: u zult lof oogsten en met roem overladen worden. Dan zult u een heilig volk zijn voor de Here, uw God, zoals Hij dat van u verlangt.’