New American Standard Bible

Deuteronomy 17

Administration of Justice

1“You shall not sacrifice to the Lord your God an ox or a sheep which has a blemish or any [a]defect, for that is a detestable thing to the Lord your God.

“If there is found in your midst, in any of your [b]towns, which the Lord your God is giving you, a man or a woman who does what is evil in the sight of the Lord your God, by transgressing His covenant, and has gone and served other gods and worshiped them, or the sun or the moon or any of the heavenly host, which I have not commanded, and if it is told you and you have heard of it, then you shall inquire thoroughly. Behold, if it is true and the thing certain that this detestable thing has been done in Israel, then you shall bring out that man or that woman who has done this evil deed to your gates, that is, the man or the woman, and you shall stone them to [c]death. On the [d]evidence of two witnesses or three witnesses, he who is to die shall be put to death; he shall not be put to death on the [e]evidence of one witness. The hand of the witnesses shall be first against him to put him to death, and afterward the hand of all the people. So you shall purge the evil from your midst.

“If any case is too difficult for you to decide, between [f]one kind of homicide or another, between [g]one kind of lawsuit or another, and between [h]one kind of assault or another, being cases of dispute in your [i]courts, then you shall arise and go up to the place which the Lord your God chooses. So you shall come to the Levitical priest or the judge who is in office in those days, and you shall inquire of them and they will declare to you the verdict in the case. 10 You shall do according to the [j]terms of the verdict which they declare to you from that place which the Lord chooses; and you shall be careful to observe according to all that they teach you. 11 According to the [k]terms of the law which they teach you, and according to the verdict which they tell you, you shall do; you shall not turn aside from the word which they declare to you, to the right or the left. 12 The man who acts presumptuously by not listening to the priest who stands there to serve the Lord your God, nor to the judge, that man shall die; thus you shall purge the evil from Israel. 13 Then all the people will hear and be afraid, and will not act presumptuously again.

14 “When you enter the land which the Lord your God gives you, and you possess it and live in it, and you say, ‘I will set a king over me like all the nations who are around me,’ 15 you shall surely set a king over you whom the Lord your God chooses, one from among your [l]countrymen you shall set as king over yourselves; you may not put a foreigner over yourselves who is not your [m]countryman. 16 Moreover, he shall not multiply horses for himself, nor shall he cause the people to return to Egypt to multiply horses, since the Lord has said to you, ‘You shall never again return that way.’ 17 He shall not multiply wives for himself, [n]or else his heart will turn away; nor shall he greatly increase silver and gold for himself.

18 “Now it shall come about when he sits on the throne of his kingdom, he shall write for himself a copy of this law on a scroll [o]in the presence of the Levitical priests. 19 It shall be with him and he shall read it all the days of his life, that he may learn to fear the Lord his God, [p]by carefully observing all the words of this law and these statutes, 20 that his heart may not be lifted up above his [q]countrymen and that he may not turn aside from the commandment, to the right or the left, so that he and his sons may continue long in his kingdom in the midst of Israel.

Notas al pie

 1. Deuteronomy 17:1 Lit evil thing
 2. Deuteronomy 17:2 Lit gates
 3. Deuteronomy 17:5 Lit death with stones
 4. Deuteronomy 17:6 Lit mouth
 5. Deuteronomy 17:6 Lit mouth
 6. Deuteronomy 17:8 Lit blood to blood
 7. Deuteronomy 17:8 Lit judgment to judgment
 8. Deuteronomy 17:8 Lit stroke to stroke
 9. Deuteronomy 17:8 Lit gates
 10. Deuteronomy 17:10 Lit mouth
 11. Deuteronomy 17:11 Lit mouth
 12. Deuteronomy 17:15 Lit brother(s)
 13. Deuteronomy 17:15 Lit brother(s)
 14. Deuteronomy 17:17 Lit nor
 15. Deuteronomy 17:18 Lit from before
 16. Deuteronomy 17:19 Lit to keep to do them
 17. Deuteronomy 17:20 Lit brothers

Bibelen på hverdagsdansk

5 Mosebog 17

1De får, geder eller okser, I ofrer til Herren, må ikke være syge eller have fysiske skavanker. Den slags bryder Herren sig ikke om.

2-3 Hvis I hører om nogle mænd eller kvinder i landets byer, der har brudt den pagt, I har sluttet med Herren, jeres Gud, og trodset hans befaling ved at dyrke afguder eller tilbede solen, månen eller stjernerne, skal I først undersøge, om rygtet taler sandt. Hvis der virkelig er tale om afgudsdyrkelse, skal vedkommende pågribes, føres uden for byen og stenes til døde. Henret aldrig nogen på grundlag af et enkelt vidneudsagn. Der skal mindst to eller tre vidner til. Vidnerne skal kaste de første sten, hvorefter de øvrige tilstedeværende skal stene den skyldige til døde. Derved fjerner I det onde fra jeres midte.

Den øverste domstol

8-9 Visse retssager kan synes for komplicerede for de lokale dommere. Det kan dreje sig om ejendomsret, uagtsomt manddrab eller voldelige overfald. Den slags sager skal I overdrage til præsterne og den fungerende dommer ved helligdommen. 10-11 Den dom, de fælder, kan ikke appelleres, men må følges til punkt og prikke. 12 Hvis de anklagede nægter at anerkende den dom, som den ansvarlige præst eller dommer fælder, skal de straffes med døden. Den slags egenrådighed skal udryddes i Israel. 13 Når folk hører om det, vil de blive bange og ikke gøre oprør en anden gang.

Bestemmelser om kongemagten

14 Når I har indtaget det land, Herren, jeres Gud, vil give jer, og slået jer ned i landet, og I så tænker: ‚Vi burde have en konge ligesom vores nabofolk,’ 15 må I ikke selv vælge en konge, men vente på, at Herren viser jer, hvem det skal være. Kongen skal være israelit, ikke udlænding, 16 og han må ikke anskaffe sig masser af heste til sine krigstogter. Han må heller ikke sende folk til Egypten for at opkøbe heste, for Herren har udtrykkeligt advaret jer imod at vende tilbage til Egypten. 17 Kongen må ikke tage sig mange koner, for at hans hjerte ikke skal vende sig fra Herren. Rigdom i store mængder må han heller ikke skaffe sig.

18 Så snart han er blevet indsat og sætter sig på kongetronen, skal han få lavet sin egen kopi af lovbogen, som findes i præsternes varetægt.

19-20 Denne kopi skal han altid have ved hånden, og han skal læse i den hver dag, så han kan lære at frygte Herren, adlyde hans befalinger og ikke føle sig hævet over sine landsmænd. Så vil han få lov at regere længe, og hans slægt vil få lov at sidde på Israels trone i mange generationer.