New American Standard Bible

Daniel 1

The Choice Young Men

1In the third year of the reign of Jehoiakim king of Judah, Nebuchadnezzar king of Babylon came to Jerusalem and besieged it. The Lord gave Jehoiakim king of Judah into his hand, along with some of the vessels of the house of God; and he brought them to the land of Shinar, to the house of his [a]god, and he brought the vessels into the treasury of his [b]god.

Then the king [c]ordered Ashpenaz, the chief of his [d]officials, to bring in some of the sons of Israel, including some of the [e]royal family and of the nobles, youths in whom was no defect, who were good-looking, showing intelligence in every branch of wisdom, endowed with understanding and discerning knowledge, and who had ability for [f]serving in the king’s [g]court; and he ordered him to teach them the [h]literature and language of the Chaldeans. The king appointed for them a daily ration from the king’s choice food and from the wine which he drank, and appointed that they should be [i]educated three years, at the end of which they were to [j]enter the king’s personal service. Now among them from the sons of Judah were Daniel, Hananiah, Mishael and Azariah. Then the commander of the officials assigned new names to them; and to Daniel he assigned the name Belteshazzar, to Hananiah Shadrach, to Mishael Meshach and to Azariah Abed-nego.

Daniel’s Resolve

But Daniel [k]made up his mind that he would not defile himself with the king’s choice food or with the wine which he drank; so he sought permission from the commander of the officials that he might not defile himself. Now God granted Daniel [l]favor and compassion in the sight of the commander of the officials, 10 and the commander of the officials said to Daniel, “I am afraid of my lord the king, who has appointed your food and your drink; for why should he see your faces looking more haggard than the youths who are your own age? Then you would [m]make me forfeit my head to the king.” 11 But Daniel said to the overseer whom the commander of the officials had appointed over Daniel, Hananiah, Mishael and Azariah, 12 “Please test your servants for ten days, and let us be given some vegetables to eat and water to drink. 13 Then let our appearance be [n]observed in your presence and the appearance of the youths who are eating the king’s choice food; and deal with your servants according to what you see.”

14 So he listened to them in this matter and tested them for ten days. 15 At the end of ten days their appearance seemed better and [o]they were fatter than all the youths who had been eating the king’s choice food. 16 So the overseer continued to [p]withhold their choice food and the wine they were to drink, and kept giving them vegetables.

17 As for these four youths, God gave them knowledge and intelligence in every branch of [q]literature and wisdom; Daniel even understood all kinds of visions and dreams.

18 Then at the end of the days which the king had [r]specified [s]for presenting them, the commander of the officials [t]presented them before Nebuchadnezzar. 19 The king talked with them, and out of them all not one was found like Daniel, Hananiah, Mishael and Azariah; so they [u]entered the king’s personal service. 20 As for every matter of wisdom [v]and understanding about which the king consulted them, he found them ten times better than all the [w]magicians and conjurers who were in all his realm. 21 And Daniel [x]continued until the first year of Cyrus the king.

Notas al pie

 1. Daniel 1:2 Or gods
 2. Daniel 1:2 Or gods
 3. Daniel 1:3 Or said to
 4. Daniel 1:3 Or eunuchs, and so throughout the ch
 5. Daniel 1:3 Lit seed of the
 6. Daniel 1:4 Lit standing
 7. Daniel 1:4 Lit palace
 8. Daniel 1:4 Or writing
 9. Daniel 1:5 Or reared
 10. Daniel 1:5 Lit stand before the king
 11. Daniel 1:8 Lit set upon his heart
 12. Daniel 1:9 Lit lovingkindness
 13. Daniel 1:10 Lit make my head guilty
 14. Daniel 1:13 Lit seen
 15. Daniel 1:15 Lit fat of flesh
 16. Daniel 1:16 Lit take away
 17. Daniel 1:17 Or writing
 18. Daniel 1:18 Lit said
 19. Daniel 1:18 Lit to bring them in
 20. Daniel 1:18 Lit brought in
 21. Daniel 1:19 Lit stood before the king
 22. Daniel 1:20 Lit of
 23. Daniel 1:20 Or soothsayer priests
 24. Daniel 1:21 Lit was until

Bibelen på hverdagsdansk

Daniel 1

Ved kong Nebukadnezars hof

1I kong Jojakim af Judas tredje regeringsår kom Babylons konge, Nebukadnezar, med sin hær og belejrede Jerusalem, 2-4 og Herren hjalp ham, så Jojakim måtte overgive sig. Derefter tog Nebukadnezar de hellige kar fra Herrens hus med hjem til Babylon, hvor han anbragte dem i sin guds skatkammer. Han tog også en del unge mænd fra kongehuset og de fornemste familier i Israel med sig til Babylon.

Da han var kommet hjem, befalede han sin hofmarskal, Ashpenaz, at udvælge nogle af de unge mænd og undervise dem i tre år i kaldæisk sprog og kultur. De skulle være velskabte, se godt ud, være veluddannede, lærenemme og egnede til at gøre tjeneste i kongens palads.

I de tre år deres uddannelse varede, fik de unge mænd samme slags mad og vin som kongen selv. Hans plan var at gøre dem til sine personlige rådgivere.

Blandt de udvalgte var der fire unge mænd fra Judas stamme, som hed Daniel, Hananja, Mishael og Azarja. Hofmarskalen gav dem babyloniske navne.[a] Daniel kom til at hedde Belteshazzar, Hananja blev kaldt Shadrak, Mishael blev kaldt Meshak, og Azarja blev kaldt Abed-Nego.

Daniel besluttede af religiøse grunde,[b] at han ikke ville spise den mad og drikke den vin, som blev serveret, så han bad hofmarskalen om, at de måtte få noget andet at spise. Gud gjorde det sådan, at hofmarskalen blev venligt stemt over for Daniel, 10 men han var alligevel meget betænkelig ved sagen. „Hvis I ikke spiser den kongelige mad,” indvendte han, „er jeg bange for, at I bliver blege og tynde i sammenligning med de andre unge mænd, og i sidste ende bliver det mig, det går ud over. Kongen vil hugge hovedet af mig, fordi jeg har forsømt mine pligter.”

11 Daniel henvendte sig nu til den opsynsmand, som Ashpenaz havde udpeget til at tage sig af de fire unge mænd. 12 „Prøv i ti dage at give os grønsager og vand,” foreslog han. 13 „Derefter kan du sammenligne os med de unge mænd, som spiser kongens mad, og så afgøre, om du vil tillade, at vi fortsætter med at spise grønsager.”

14 Opsynsmanden gik med på det, 15 og da prøvetiden var overstået, så Daniel og hans tre venner både bedre og sundere ud end de andre, der havde spist kongens mad. 16 Derfor lod han dem fortsætte med at spise grønsager, og gav dem ikke mad og vin fra kongens køkken.

17 Gud gjorde disse fire unge mænd usædvanligt lærenemme, så de snart var godt kendt med datidens videnskab, og Gud gav Daniel en særlig evne til at tyde drømme og syner.

18-19 Da den treårige uddannelse var afsluttet, førte hofmarskalen alle de unge mænd frem for kongen, som stillede dem en række spørgsmål. Ingen kunne måle sig med Daniel, Hananja, Mishael og Azarja i visdom, så kongen tog dem straks i sin tjeneste. 20 Hver gang der kom et problem, som krævede særlig visdom og dømmekraft, var det kongens erfaring, at disse fire unge mænd var ti gange dygtigere end alle hans øvrige rådgivere, astrologer og drømmetydere. 21 På den måde blev Daniel kongelig rådgiver i Babylon, indtil perserrigets kong Kyros erobrede byen.

Notas al pie

 1. 1,7 Deres hebraiske navne henviser til den Gud, de troede på. Daniel betyder „Gud er min dommer”, Hananja betyder „Jahve viser nåde”, Mishael betyder „Hvem er som Gud” og Azarja betyder „Jahve hjælper”. De nye babyloniske navne henviser til nogle babyloniske afguder, Bel, Ak og Nego.
 2. 1,8 Kongens mad var enten ikke kosher dvs. tilberedt efter kravene i Toraen, og derfor „uren”, eller også havde den først været ofret til afguderne.