New American Standard Bible

Colossians 1

Thankfulness for Spiritual Attainments

1Paul, an apostle of Jesus Christ [a]by the will of God, and Timothy [b]our brother,

To the [c]saints and faithful brethren in Christ who are at Colossae: Grace to you and peace from God our Father.

We give thanks to God, the Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you, since we heard of your faith in Christ Jesus and the love which you have [d]for all the [e]saints; because of the hope laid up for you in [f]heaven, of which you previously heard in the word of truth, [g]the gospel which has come to you, just as [h]in all the world also it is constantly bearing fruit and [i]increasing, even as it has been doing in you also since the day you heard of it and [j]understood the grace of God in truth; just as you learned it from Epaphras, our beloved fellow bond-servant, who is a faithful servant of Christ on our behalf, and he also informed us of your love in the Spirit.

For this reason also, since the day we heard of it, we have not ceased to pray for you and to ask that you may be filled with the [k]knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding, 10 so that you will walk in a manner worthy of the Lord, [l]to please Him in all respects, bearing fruit in every good work and [m]increasing in the [n]knowledge of God; 11 strengthened with all power, according to [o]His glorious might, [p]for the attaining of all steadfastness and [q]patience; joyously 12 giving thanks to the Father, who has qualified us [r]to share in the inheritance of the [s]saints in Light.

The Incomparable Christ

13 [t]For He rescued us from the [u]domain of darkness, and transferred us to the kingdom of [v]His beloved Son, 14 in whom we have redemption, the forgiveness of sins.

15 [w]He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. 16 For [x]by Him all things were created, both in the heavens and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities—all things have been created through Him and for Him. 17 He [y]is before all things, and in Him all things [z]hold together. 18 He is also head of the body, the church; and He is the beginning, the firstborn from the dead, so that He Himself will come to have first place in everything. 19 For [aa]it was the Father’s good pleasure for all the [ab]fullness to dwell in Him, 20 and through Him to reconcile all things to Himself, having made peace through the blood of His cross; through Him, I say, whether things on earth or things in [ac]heaven.

21 And although you were formerly alienated and hostile in mind, engaged in evil deeds, 22 yet He has now reconciled you in His fleshly body through death, in order to present you before Him holy and blameless and beyond reproach— 23 if indeed you continue in [ad]the faith firmly established and steadfast, and not moved away from the hope of the gospel that you have heard, which was proclaimed in all creation under heaven, and of which I, Paul, [ae]was made a [af]minister.

24 Now I rejoice in my sufferings for your sake, and in my flesh I [ag]do my share on behalf of His body, which is the church, in filling up what is lacking [ah]in Christ’s afflictions. 25 Of this church I [ai]was made a minister according to the stewardship from God bestowed on me for your benefit, so that I might [aj]fully carry out the preaching of the word of God, 26 that is, the mystery which has been hidden from the past ages and generations, but has now been manifested to His [ak]saints, 27 to whom God willed to make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. 28 We proclaim Him, admonishing every man and teaching every man [al]with all wisdom, so that we may present every man [am]complete in Christ. 29 For this purpose also I labor, striving according to His [an]power, which [ao]mightily works within me.

Notas al pie

 1. Colossians 1:1 Lit through
 2. Colossians 1:1 Lit the
 3. Colossians 1:2 Or holy ones
 4. Colossians 1:4 Or toward
 5. Colossians 1:4 Or holy ones
 6. Colossians 1:5 Lit the heavens
 7. Colossians 1:5 Or of the gospel
 8. Colossians 1:6 Or it is in the world
 9. Colossians 1:6 Or spreading abroad
 10. Colossians 1:6 Or came really to know
 11. Colossians 1:9 Or real knowledge
 12. Colossians 1:10 Lit unto all pleasing
 13. Colossians 1:10 Or growing by the knowledge
 14. Colossians 1:10 Or real knowledge
 15. Colossians 1:11 Lit the might of His glory
 16. Colossians 1:11 Lit unto all
 17. Colossians 1:11 Or patience with joy
 18. Colossians 1:12 Lit unto the portion of
 19. Colossians 1:12 Or holy ones
 20. Colossians 1:13 Lit Who rescued
 21. Colossians 1:13 Lit authority
 22. Colossians 1:13 Lit the Son of His love
 23. Colossians 1:15 Lit Who is
 24. Colossians 1:16 Or in
 25. Colossians 1:17 Or has existed prior to
 26. Colossians 1:17 Or endure
 27. Colossians 1:19 Or all the fullness was pleased to dwell
 28. Colossians 1:19 I.e. fullness of deity
 29. Colossians 1:20 Lit the heavens
 30. Colossians 1:23 Or in faith
 31. Colossians 1:23 Lit became
 32. Colossians 1:23 Or servant
 33. Colossians 1:24 Or representatively...fill up
 34. Colossians 1:24 Lit of
 35. Colossians 1:25 Lit became
 36. Colossians 1:25 Lit make full the word of God
 37. Colossians 1:26 Or holy ones
 38. Colossians 1:28 Lit in
 39. Colossians 1:28 Or perfect
 40. Colossians 1:29 Lit working
 41. Colossians 1:29 Lit in power

Slovo na cestu

Koloským 1

Pavlova prosba za věřící v Kolosech

11-2 Milí bratři, zdravím vás ve jménu Ježíše Krista, kterému z Boží vůle sloužím. Spolu s Timotejem vám, věrným křesťanům v Kolosech, přejeme milost a pokoj od Boha, našeho Otce.

Víra, láska a naděje – vlastnictví skutečných křesťanů

Kdykoliv na vás myslíme ve svých modlitbách, vždycky děkujeme Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista. Slyšeli jsme, jak živá je vaše víra v Ježíše Krista a jak vřele milujete všechny, kteří mu patří. S nadějí očekáváte, co vám Bůh připravil. Slyšeli jste o tom už na začátku, když jste se poprvé setkali s radostnou zvěstí evangelia. Ta se šíří do celého světa a všude mění životy lidí, stejně jako tomu bylo u vás, když jste se dozvěděli o Božím slitování a sami se o pravdivosti tohoto poselství přesvědčili.

S tím vším vás seznámil náš milý spolupracovník Epafras, který nás v této službě pro Krista věrně zastupoval. Od něho také víme, jak ve vás Boží Duch probouzí pravou křesťanskou lásku. Od té doby se za vás nepřestáváme modlit. Prosíme Boha, aby vám dal pochopit své záměry a vyzbrojil vás všestrannou duchovní znalostí i moudrostí. 10 Tak bude váš život plný ušlechtilých činů, budete mu dělat radost i čest a vaše poznání Boha se bude stále prohlubovat. 11 Prosíme ho, aby vás naplnil svou mocí a silou k trpělivému překonávání všech zkoušek. 12 Můžete radostně děkovat Otci, který vám umožnil podílet se na slavném nebeském dědictví. 13 Vždyť on nás vysvobodil z moci tmy a uvedl do světla, kde vládne jeho milovaný Syn. 14 Jeho prostřednictvím jsme byli vysvobozeni a kvůli němu nám Bůh odpustil naše viny.

Jedinečné svědectví o jedinečném Kristu

15 Kristus je obrazem neviditelného Boha.
Existoval dříve, než bylo cokoliv stvořeno.
16 Jen díky jemu a kvůli němu bylo stvořeno vše,
    říše pozemská i nadpozemská,
    svět viditelný i neviditelný s jeho bytostmi.
17 V něm má všechno svůj začátek i své trvání.
18 On je hlava těla, totiž své církve.
On je počátek nového života,
    protože je první, kdo sám zvítězil nad smrtí.
19 V něm je od věčnosti plnost všeho božství,
20     takže svou obětí na kříži všemu stvoření
    – hříchem od Boha odcizenému –
    otevřel cestu k dokonalému smíření.

21 I vy jste kdysi byli pro své špatné myšlenky a činy s Bohem znepřáteleni. 22 Ale nyní Kristus obnovil mír mezi vámi a Bohem tím, že podstoupil smrt a jako své bezúhonné přátele vás k Bohu přivedl. 23 Musíte ovšem stát pevně ve své víře a nesmíte se nechat připravit o naději, která pramení z tohoto radostného poselství.

Boží tajemství je zjeveno a hlásáno

24 Já nyní sice trpím ve vězení, protože jsem vám zvěstoval radostné poselství o Kristu, ale z toho se jenom raduji, neboť se tím podílím na utrpení, které církev musí pro Krista ještě podstoupit. 25 Bůh mne povolal, abych se stal služebníkem církve a vyřídil vám jeho poselství. 26 A tak tajemství, které bylo od počátku lidem skryto, nyní odhalil těm, kteří ho milují a pro něho žijí. 27 A to tajemství zní: Kristus žije ve vás; jeho sláva bude i vaší slávou.

28 Tohoto Krista hlásáme všude a všem. Poučujeme a napomínáme, jak nejlépe umíme, aby každý ve spojení s ním dosáhl dokonalosti. 29 O to usiluji a zápasím; sílu mi dává Kristus, který ve mně přebývá.