New American Standard Bible

Colossians 1

Thankfulness for Spiritual Attainments

1Paul, an apostle of Jesus Christ [a]by the will of God, and Timothy [b]our brother,

To the [c]saints and faithful brethren in Christ who are at Colossae: Grace to you and peace from God our Father.

We give thanks to God, the Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you, since we heard of your faith in Christ Jesus and the love which you have [d]for all the [e]saints; because of the hope laid up for you in [f]heaven, of which you previously heard in the word of truth, [g]the gospel which has come to you, just as [h]in all the world also it is constantly bearing fruit and [i]increasing, even as it has been doing in you also since the day you heard of it and [j]understood the grace of God in truth; just as you learned it from Epaphras, our beloved fellow bond-servant, who is a faithful servant of Christ on our behalf, and he also informed us of your love in the Spirit.

For this reason also, since the day we heard of it, we have not ceased to pray for you and to ask that you may be filled with the [k]knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding, 10 so that you will walk in a manner worthy of the Lord, [l]to please Him in all respects, bearing fruit in every good work and [m]increasing in the [n]knowledge of God; 11 strengthened with all power, according to [o]His glorious might, [p]for the attaining of all steadfastness and [q]patience; joyously 12 giving thanks to the Father, who has qualified us [r]to share in the inheritance of the [s]saints in Light.

The Incomparable Christ

13 [t]For He rescued us from the [u]domain of darkness, and transferred us to the kingdom of [v]His beloved Son, 14 in whom we have redemption, the forgiveness of sins.

15 [w]He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. 16 For [x]by Him all things were created, both in the heavens and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities—all things have been created through Him and for Him. 17 He [y]is before all things, and in Him all things [z]hold together. 18 He is also head of the body, the church; and He is the beginning, the firstborn from the dead, so that He Himself will come to have first place in everything. 19 For [aa]it was the Father’s good pleasure for all the [ab]fullness to dwell in Him, 20 and through Him to reconcile all things to Himself, having made peace through the blood of His cross; through Him, I say, whether things on earth or things in [ac]heaven.

21 And although you were formerly alienated and hostile in mind, engaged in evil deeds, 22 yet He has now reconciled you in His fleshly body through death, in order to present you before Him holy and blameless and beyond reproach— 23 if indeed you continue in [ad]the faith firmly established and steadfast, and not moved away from the hope of the gospel that you have heard, which was proclaimed in all creation under heaven, and of which I, Paul, [ae]was made a [af]minister.

24 Now I rejoice in my sufferings for your sake, and in my flesh I [ag]do my share on behalf of His body, which is the church, in filling up what is lacking [ah]in Christ’s afflictions. 25 Of this church I [ai]was made a minister according to the stewardship from God bestowed on me for your benefit, so that I might [aj]fully carry out the preaching of the word of God, 26 that is, the mystery which has been hidden from the past ages and generations, but has now been manifested to His [ak]saints, 27 to whom God willed to make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. 28 We proclaim Him, admonishing every man and teaching every man [al]with all wisdom, so that we may present every man [am]complete in Christ. 29 For this purpose also I labor, striving according to His [an]power, which [ao]mightily works within me.

Notas al pie

 1. Colossians 1:1 Lit through
 2. Colossians 1:1 Lit the
 3. Colossians 1:2 Or holy ones
 4. Colossians 1:4 Or toward
 5. Colossians 1:4 Or holy ones
 6. Colossians 1:5 Lit the heavens
 7. Colossians 1:5 Or of the gospel
 8. Colossians 1:6 Or it is in the world
 9. Colossians 1:6 Or spreading abroad
 10. Colossians 1:6 Or came really to know
 11. Colossians 1:9 Or real knowledge
 12. Colossians 1:10 Lit unto all pleasing
 13. Colossians 1:10 Or growing by the knowledge
 14. Colossians 1:10 Or real knowledge
 15. Colossians 1:11 Lit the might of His glory
 16. Colossians 1:11 Lit unto all
 17. Colossians 1:11 Or patience with joy
 18. Colossians 1:12 Lit unto the portion of
 19. Colossians 1:12 Or holy ones
 20. Colossians 1:13 Lit Who rescued
 21. Colossians 1:13 Lit authority
 22. Colossians 1:13 Lit the Son of His love
 23. Colossians 1:15 Lit Who is
 24. Colossians 1:16 Or in
 25. Colossians 1:17 Or has existed prior to
 26. Colossians 1:17 Or endure
 27. Colossians 1:19 Or all the fullness was pleased to dwell
 28. Colossians 1:19 I.e. fullness of deity
 29. Colossians 1:20 Lit the heavens
 30. Colossians 1:23 Or in faith
 31. Colossians 1:23 Lit became
 32. Colossians 1:23 Or servant
 33. Colossians 1:24 Or representatively...fill up
 34. Colossians 1:24 Lit of
 35. Colossians 1:25 Lit became
 36. Colossians 1:25 Lit make full the word of God
 37. Colossians 1:26 Or holy ones
 38. Colossians 1:28 Lit in
 39. Colossians 1:28 Or perfect
 40. Colossians 1:29 Lit working
 41. Colossians 1:29 Lit in power

Nouă Traducere În Limba Română

Coloseni 1

1Pavel, apostol al lui Cristos Isus, prin voia lui Dumnezeu, şi fratele Timotei, către sfinţii care sunt în Colose, fraţi credincioşi[a] în Cristos: har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru[b]!

Mulţumirea şi rugăciunea lui Pavel pentru biserică

Îi mulţumim întotdeauna lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, când ne rugăm pentru voi, fiindcă am auzit despre credinţa voastră în Cristos Isus şi despre dragostea pe care o aveţi pentru toţi sfinţii, datorită nădejdii care există pentru voi în ceruri, nădejde despre care voi aţi auzit mai înainte, prin Cuvântul adevărului – Evanghelia[c], care a ajuns până la voi. Ea creşte în toată lumea şi aduce roade; la fel se întâmplă şi între voi din ziua în care aţi auzit şi aţi cunoscut cu adevărat harul lui Dumnezeu, aşa cum aţi învăţat de la Epafras, preaiubitul nostru slujitor împreună cu noi şi slujitor credincios al lui Cristos pentru noi[d]. El ne-a făcut cunoscută dragostea voastră în Duhul.

De aceea şi noi, din ziua în care am auzit, nu încetăm să ne rugăm pentru voi şi să cerem să fiţi umpluţi de cunoaşterea voii Lui, cu toată înţelepciunea şi priceperea duhovnicească, 10 pentru a trăi într-un mod vrednic de Domnul, ca să-I fiţi plăcuţi în toate, rodind tot felul de fapte bune şi crescând în cunoaşterea lui Dumnezeu, 11 fiind întăriţi cu toată puterea, potrivit cu tăria Lui slăvită, ca să fiţi pregătiţi să înduraţi totul cu răbdare, 12 mulţumindu-I cu bucurie Tatălui, Care ne-a[e] îndreptăţit să avem parte de moştenirea sfinţilor în Împărăţia[f] luminii. 13 El ne-a scăpat de sub autoritatea întunericului şi ne-a adus în Împărăţia Fiului Său iubit, 14 în Care avem răscumpărarea[g], iertarea păcatelor.

Supremaţia lui Cristos

15 El este chipul Dumnezeului nevăzut,
    întâiul născut[h] peste întreaga creaţie,
16 pentru că prin El au fost create toate lucrurile,
    în cer şi pe pământ,
cele vizibile şi cele invizibile,
    fie tronuri, fie domnii,
fie conducători, fie autorităţi.
    Toate au fost create prin El şi pentru El.
17 El este înainte de toate lucrurile
    şi în El se ţin toate împreună.
18 El este capul trupului, al Bisericii.
    El este începutul,
întâiul născut dintre cei morţi,
    pentru ca El să aibă primul loc în toate lucrurile.
19 Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea Sa să locuiască în El.
20 Prin El, Dumnezeu a împăcat toate lucrurile cu Sine,
    fie cele de pe pământ,
fie cele din cer,
    făcând pace prin sângele crucii Lui.

21 Odată, voi eraţi străini şi duşmani în gândurile voastre, aşa cum arătau faptele[i] voastre rele, 22 însă acum El v-a împăcat în trupul de carne al lui Cristos, prin moarte, pentru a vă înfăţişa sfinţi, curaţi şi fără păcat înaintea Lui, 23 dacă rămâneţi cu adevărat bine întemeiaţi şi fermi în credinţă, fără să vă abateţi de la nădejdea Evangheliei pe care aţi auzit-o, care a fost vestită tuturor oamenilor de pe pământ şi al cărei slujitor am devenit eu, Pavel.

Slujba lui Pavel pentru Biserică

24 Acum mă bucur în suferinţe pentru voi şi împlinesc în trupul meu ceea ce lipseşte suferinţelor lui Cristos pentru trupul Său, care este Biserica. 25 Am devenit slujitorul ei, prin responsabilitatea pe care Dumnezeu mi-a dat-o mie pentru voi, aceea de a face pe deplin cunoscut Cuvântul lui Dumnezeu, 26 taina[j] care a fost ascunsă de veacuri şi de generaţii, dar care acum a fost descoperită sfinţilor Lui, 27 cărora Dumnezeu a vrut să le facă cunoscute, între neamuri, bogăţiile glorioase ale acestei taine, şi anume: Cristos în voi, nădejdea gloriei. 28 El este Cel pe Care noi Îl vestim sfătuind şi învăţând pe orice om, cu toată înţelepciunea, pentru a putea înfăţişa pe orice om desăvârşit în Cristos. 29 Pentru aceasta mă ostenesc, luptându-mă prin puterea Lui, care lucrează cu tărie în mine.

Notas al pie

 1. Coloseni 1:2 Poate avea atât sensul de a fi credincios, cât şi sensul de a crede
 2. Coloseni 1:2 Unele mss conţin: şi de la Domnul Isus Cristos
 3. Coloseni 1:5 Sau: Vestea Bună
 4. Coloseni 1:7 Unele mss conţin: voi
 5. Coloseni 1:12 Unele mss conţin: v-a
 6. Coloseni 1:12 Împărăţia (lui Dumnezeu) reprezintă domnia lui Dumnezeu, fiind în acelaşi timp o realitate prezentă şi o nădejde în viitor; şi în v. 13
 7. Coloseni 1:14 Unele mss conţin şi: prin sângele Său
 8. Coloseni 1:15 Gr.: prototokos. Termenul înseamnă fie întâiul în ordine cronologică, putând fi tradus întâiul născut, fie întâiul în rang, acelaşi termen grecesc fiind folosit în LXX, Ps. 88:28 (89:27 în versiunea aceasta, precum şi în altele) cu acest sens: Îl voi face întâiul Meu născut, cel mai mare dintre regii pământului. Modul în care este folosit termenul în acest psalm mesianic indică mai degrabă prioritatea în rang, nu doar prioritatea în timp. Aşadar, în unele contexte sensul primar al termenului tokos (a da naştere la) s-a pierdut. Aici accentul este pe prioritatea în rang pe care Isus o are peste întreaga creaţie (vezi v. 16); şi în v. 18
 9. Coloseni 1:21 Sau: voastre, datorită faptelor
 10. Coloseni 1:26 În NT, prin taină se înţelege ceva ce înainte nu fusese cunoscut, dar care acum este descoperit de Dumnezeu poporului Său; taina este descoperită tuturor, însă numai cei ce au credinţă o înţeleg; contrar religiilor misterelor, foarte răspândite în acea vreme în lumea greco-romană, care susţineau că tainele erau cunoscute numai de cei iniţiaţi; peste tot în carte