New American Standard Bible

Colossians 1

Thankfulness for Spiritual Attainments

1Paul, an apostle of Jesus Christ [a]by the will of God, and Timothy [b]our brother,

To the [c]saints and faithful brethren in Christ who are at Colossae: Grace to you and peace from God our Father.

We give thanks to God, the Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you, since we heard of your faith in Christ Jesus and the love which you have [d]for all the [e]saints; because of the hope laid up for you in [f]heaven, of which you previously heard in the word of truth, [g]the gospel which has come to you, just as [h]in all the world also it is constantly bearing fruit and [i]increasing, even as it has been doing in you also since the day you heard of it and [j]understood the grace of God in truth; just as you learned it from Epaphras, our beloved fellow bond-servant, who is a faithful servant of Christ on our behalf, and he also informed us of your love in the Spirit.

For this reason also, since the day we heard of it, we have not ceased to pray for you and to ask that you may be filled with the [k]knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding, 10 so that you will walk in a manner worthy of the Lord, [l]to please Him in all respects, bearing fruit in every good work and [m]increasing in the [n]knowledge of God; 11 strengthened with all power, according to [o]His glorious might, [p]for the attaining of all steadfastness and [q]patience; joyously 12 giving thanks to the Father, who has qualified us [r]to share in the inheritance of the [s]saints in Light.

The Incomparable Christ

13 [t]For He rescued us from the [u]domain of darkness, and transferred us to the kingdom of [v]His beloved Son, 14 in whom we have redemption, the forgiveness of sins.

15 [w]He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. 16 For [x]by Him all things were created, both in the heavens and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities—all things have been created through Him and for Him. 17 He [y]is before all things, and in Him all things [z]hold together. 18 He is also head of the body, the church; and He is the beginning, the firstborn from the dead, so that He Himself will come to have first place in everything. 19 For [aa]it was the Father’s good pleasure for all the [ab]fullness to dwell in Him, 20 and through Him to reconcile all things to Himself, having made peace through the blood of His cross; through Him, I say, whether things on earth or things in [ac]heaven.

21 And although you were formerly alienated and hostile in mind, engaged in evil deeds, 22 yet He has now reconciled you in His fleshly body through death, in order to present you before Him holy and blameless and beyond reproach— 23 if indeed you continue in [ad]the faith firmly established and steadfast, and not moved away from the hope of the gospel that you have heard, which was proclaimed in all creation under heaven, and of which I, Paul, [ae]was made a [af]minister.

24 Now I rejoice in my sufferings for your sake, and in my flesh I [ag]do my share on behalf of His body, which is the church, in filling up what is lacking [ah]in Christ’s afflictions. 25 Of this church I [ai]was made a minister according to the stewardship from God bestowed on me for your benefit, so that I might [aj]fully carry out the preaching of the word of God, 26 that is, the mystery which has been hidden from the past ages and generations, but has now been manifested to His [ak]saints, 27 to whom God willed to make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. 28 We proclaim Him, admonishing every man and teaching every man [al]with all wisdom, so that we may present every man [am]complete in Christ. 29 For this purpose also I labor, striving according to His [an]power, which [ao]mightily works within me.

Notas al pie

 1. Colossians 1:1 Lit through
 2. Colossians 1:1 Lit the
 3. Colossians 1:2 Or holy ones
 4. Colossians 1:4 Or toward
 5. Colossians 1:4 Or holy ones
 6. Colossians 1:5 Lit the heavens
 7. Colossians 1:5 Or of the gospel
 8. Colossians 1:6 Or it is in the world
 9. Colossians 1:6 Or spreading abroad
 10. Colossians 1:6 Or came really to know
 11. Colossians 1:9 Or real knowledge
 12. Colossians 1:10 Lit unto all pleasing
 13. Colossians 1:10 Or growing by the knowledge
 14. Colossians 1:10 Or real knowledge
 15. Colossians 1:11 Lit the might of His glory
 16. Colossians 1:11 Lit unto all
 17. Colossians 1:11 Or patience with joy
 18. Colossians 1:12 Lit unto the portion of
 19. Colossians 1:12 Or holy ones
 20. Colossians 1:13 Lit Who rescued
 21. Colossians 1:13 Lit authority
 22. Colossians 1:13 Lit the Son of His love
 23. Colossians 1:15 Lit Who is
 24. Colossians 1:16 Or in
 25. Colossians 1:17 Or has existed prior to
 26. Colossians 1:17 Or endure
 27. Colossians 1:19 Or all the fullness was pleased to dwell
 28. Colossians 1:19 I.e. fullness of deity
 29. Colossians 1:20 Lit the heavens
 30. Colossians 1:23 Or in faith
 31. Colossians 1:23 Lit became
 32. Colossians 1:23 Or servant
 33. Colossians 1:24 Or representatively...fill up
 34. Colossians 1:24 Lit of
 35. Colossians 1:25 Lit became
 36. Colossians 1:25 Lit make full the word of God
 37. Colossians 1:26 Or holy ones
 38. Colossians 1:28 Lit in
 39. Colossians 1:28 Or perfect
 40. Colossians 1:29 Lit working
 41. Colossians 1:29 Lit in power

Het Boek

Colossenzen 1

Christus is in alles de eerste

1Van: Paulus, door God aangesteld als apostel van Christus Jezus, en van onze broeder Timotheüs. Aan: de broeders en zusters in Colosse, die trouw en in geloof Christus volgen. Wij wensen u de genade en vrede toe van God, onze Vader.

Altijd als wij voor u bidden, danken wij God, die de Vader is van onze Here Jezus Christus. Want wij hebben gehoord dat u op Christus Jezus vertrouwt en ook uw medegelovigen liefhebt. Deze liefde komt voort uit de verwachting die u hebt van de toekomst die u in de hemel wacht. U ziet uit naar die hemelse vreugde sinds u de waarheid, het goede nieuws, gehoord hebt. Dit goede nieuws heeft overigens niet alleen u bereikt, het gaat over de hele wereld. Overal worden er mensen door veranderd, net als u vanaf de dag dat u van Gods genade hebt gehoord en deze als waarheid erkend hebt. U hebt het gehoord van onze medewerker Epafras die bij ons erg geliefd is, hij is ook een trouw dienaar van Christus. Hij heeft ons verteld hoe groot de liefde is die u door de Heilige Geest hebt ontvangen.

Daarom blijven wij, vanaf de dag dat wij dat hebben gehoord, steeds voor u bidden. Wij vragen God om u te laten begrijpen wat Hij wil dat u doen zult. Wij vragen voor u om wijsheid en geestelijk inzicht. 10 Dan zult u tot eer van de Here leven en doen wat Hij graag wil. Hoe beter u God leert kennen, hoe vruchtbaarder uw leven zal zijn.

11 Ook vragen wij Hem u te sterken met zijn geweldige, hemelse kracht, opdat u alles blij en geduldig kunt verdragen, 12 en wij danken Hem dat Hij u in staat stelt om te delen in de heerlijke erfenis die toebehoort aan zijn volk dat in het licht leeft. 13 Want God heeft ons bevrijd uit de macht van de duisternis en ons een plaats gegeven in het koninkrijk van zijn geliefde Zoon, 14 die onze vrijheid kocht met zijn bloed en daardoor ontvingen wij vergeving voor al onze zonden.

15 In de persoon van Christus is de onzichtbare God zichtbaar geworden, Hij is als eerstgeborene verheven boven de hele schepping. 16 In Christus is alles in de hemelen en op aarde geschapen, al het zichtbare en onzichtbare. Koningen en wereldheersers, regeringen en andere autoriteiten, alles is in Christus gemaakt tot zijn eer. 17 Hij was er al voordat er iets bestond en alles wat bestaat, is er dankzij Hem. 18 Hij is het hoofd van de Gemeente, zijn lichaam. Hij is het begin van alles en ging ons als eerste voor in de opstanding uit de dood. In alles is Hij de eerste. 19 Want God had besloten met zijn hele wezen in zijn Zoon te wonen. 20 Door zijn Zoon heeft God een altijddurende vrede gesticht tussen Zichzelf en alles wat in de hemelen en op aarde is. Doordat Christus Zich aan het kruis heeft opgeofferd en zijn bloed heeft gegeven, is er verzoening met God.

21 Dat geldt ook voor u, die vroeger zo ver van God verwijderd was. U leefde als vijand van Hem, zoals bleek uit de slechte dingen die u dacht en deed. 22 Maar nu heeft God Zich met u verzoend, door de dood aan het kruis van zijn aardse lichaam. Zo heeft Christus u heilig en zuiver gemaakt en in de dichte nabijheid van God gebracht. 23 De enige voorwaarde is dat u deze waarheid met heel uw hart gelooft en er standvastig in blijft. Dat u sterk bent in de Here en vast overtuigd van het goede nieuws dat Jezus voor u gestorven is. Dit geweldige nieuws gaat de hele wereld door en ik heb mijn leven in dienst ervan gesteld.

24 Ik ben blij dat ik nu voor u moet lijden, omdat ik op die manier in mijn lichaam iets mag voelen van het lijden dat Christus ten behoeve van zijn lichaam, de Gemeente, heeft geleden. 25 God heeft mij immers opgedragen de Gemeente te dienen door haar alles over zijn Woord te vertellen. 26 Dat heeft God door de eeuwen heen verborgen gehouden, maar nu bekendgemaakt aan hen die Hem liefhebben en voor Hem willen leven. 27 Hij wilde dat zij zouden weten wat een rijk en prachtig geheim Hij voor alle volken heeft. Dit is het geheim: dat Christus in u leeft. Hij is uw hoop op Gods heerlijkheid. 28 Overal waar wij komen, vertellen wij de mensen over Christus. Wij waarschuwen en onderwijzen hen in alle wijsheid. Wij willen graag ieder mens aan God voorstellen, volmaakt door wat Christus voor hem gedaan heeft. 29 Dit is mijn werk. Ik kan dat alleen maar doen doordat ik van Christus de kracht daarvoor krijg.